Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» 200 років традицій аграрної освіти і науки: до ювілейної річниці найстарішого аграрного вишу Тези доповіді
О. М. Голікова
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Fagopyrum giganteum Krot. – джерело флавоноїдів Тези доповіді
М. В. ДИЯНЧУК, Л. А. ВІЛЬЧИНСЬКА
 
VII Мн-пк молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" VACCINIUM CORYMBOSUM В КУЛЬТУРІ IN VITRO Тези доповіді
Д. Д. Орехова, А. А. Клюваденко, О. О. Олійник, О. В. Лобова
 
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» APPLICATION OF GROWTH BIOREGULATORS IN APPLE CULTIVATION TECHNOLOGY Тези доповіді
N. E. Mashcenko, M. M. Rusu, A. S. Gurev
 
IІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis, Richardson, 1845) (Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species Dactylogyrus aristichthys (Long & Yu, 1958) in Macedonian waters Тези доповіді
D. Blazhekovikj Dimovska, S. Stojanovski
 
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» BIO PERFORMANCE OF THE VARIETY ‘SPERANTA’ OF GALEGA ORIENTALIS Тези доповіді
A. Teleuta, V. Titei, S. Cosman, A. Lupan
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Breeding beneficial insects Entomological based nanotechnology Тези доповіді
М. С. Мороз, В. І. Максин
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" CALAMINTHA NEPETA (L.) SAVI (CLINOPODIUM NEPETA (L.) KUNTZE) – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНТРОДУЦЕНТ В УКРАЇНІ Тези доповіді
О. В. Позняк
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA: ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОЇ ДІЄТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОХТОННИХ ПОПУЛЯЦІЙ Тези доповіді
М. С. Мороз, П. В. Карачун, Т. Р. Кіптель
 
VII Мн-пк молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" CONFECTIONERY PROPERTIES OF SPELT GRAIN DEPENDING ON THE VARIETY ORIGIN AND LINE Тези доповіді
V. V. Liubych
 
Міжнародна нпк «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» Conservation of species diversity as a way of economic and social development Тези доповіді
Mykola S. Moroz
 
Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці CULTURE IN VITRO AS A TEST SYSTEM FOR DETERMINING DEGREE THE PHYTO STABILITY OF ISOGENIC BY GENES VRN LINES OF SOFT WHEAT Тези доповіді
O. A. Avksentyeva, N. Ju. Taran, L. M. Batsmanova
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Cелекційно-генетичні особливості сортів ячменю ярого Тези доповіді
М. Р. Козаченко, К. В. Компанець, С. І. Святченко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Cелекція соняшнику в Інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В.Я. Юр’єва у 1950–1970 рр. Тези доповіді
Р. О. Косенко
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" CПЕКТР ТА ЧАСТОТА МУТАЦІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ МУТАГЕНАМИ НАСІННЯ ГІБРИДІВ F1 ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ Тези доповіді
О. В. Гуменюк, В. В. Кириленко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Cравнительная оценка сортов и коллекционных образцов чеснока озимого по урожайности Тези доповіді
Т. М. Середин, Л. И. Герасимова, Е. Г. Козарь, А. Ф. Агафонов
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Cтановлення, розвиток та сьогодення агрохімічних досліджень на Граківському дослідному полі Тези доповіді
О. В. Доценко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Cучасний стан виробництва проса Тези доповіді
О. В. Сидякіна
 
V інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту» DEVELOPMENT OF TRITICUM DICOCCUM INTRON LENGTH POLYMORPHIC (ILP) MARKERS FOR USING IN CEREAL BREEDING Тези доповіді
A. S. POSTOVOITOVA, A. M. RABOKON, YU. O. BILONOZHKO, L. O. KALAFAT, YA. V. PIRKO, YA. B. BLUME
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Development of wheat variety with rounded grains Тези доповіді
C. P. Mehdiyeva, N. Kh. Aminov
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Does Epigenetic Heredit y In luence the Resist ance of the Autumn Wheat Genot ypes to Heat and Frost? Тези доповіді
A. P. Dascaliuc, N. P. Jelev
 
I міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Early prediction of winter wheat (Triticum aestivum L.) grain yield using spatial normalized difference vegetation index Тези доповіді
R. A. Vozhehova, P. V. Lykhovyd, A. S. Maliarchuk
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Effect of induced mutagenesis in soybean productivity in the Republic of Moldova Тези доповіді
Aliona Malii
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ENTOMOPHAGES INDUSTRIAL PRODUCTION REQUIRES EFFECTIVE EXPERIENCE IN PROCESS CONTROL Тези доповіді
Mykola Moroz
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Evaluation of genetic diversity and study of genetic relationship between ISSR markers and local winegrape samples Тези доповіді
A. F. Hajiyeva, H. M. Shiklinski
 
1 - 25 з 3009 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter