Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» Азотні добрива при вирощуванні пшениці озимої Тези доповіді
О. М. Друмова
 
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» АЗОТНЫЕ ПОДКОРМКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА ОВСА И ЕГО КАЧЕСТВА Тези доповіді
А. Г. Власов, С. П. Халецкий
 
Х МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АЗОТФІКСУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЯ – BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ЗА ВПЛИВУ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ КОБАЛЬТУ, ГЕРМАНІЮ ТА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Тези доповіді
А.В. Храпова, О.Р. Рибаченко, Л.І. Рибаченко, С.Я. Коць
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Активність амілолітичних ферментів зерна пшениці озимої різних сортів та способів зберігання Тези доповіді
Н. О. Ящук, А. М. Гаража
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Актуальні питання захисту права інтелектуальної власності на сорти рослин Тези доповіді
Є. Ф. Бобонич, М. К. Карпич, О. М. Мирон
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Актуальність питання уповноваження експертного закладу на виконання завдань у сфері охорони прав на сорти рослин Тези доповіді
С. І. Мельник, С. О. Ткачик, А. А. Третьякова
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Алелі гену TaSnRK2.8А у сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України Тези доповіді
Г. О. ЧЕБОТАР, О. Є. ОЛІЙНИК, Ю. О. ЛАВРИНЕНКО, С. В. ЧЕБОТАР
 
Міжнародна науково-практична конференція «Тритикале – культура ХХІ сторіччя» Аллельное состояние микросателлитных локусов и эффективность андрогенеза in vitro у гексаплоидного тритикале Тези доповіді
В. А. Лемеш, О. И. Зайцева, В. Н. Буштевич, С. И. Гриб
 
IІІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Альтернатива удобрення буряків цукрових за умов гострого дефіциту гною Тези доповіді
В. В. Іваніна, В. М. Гурська
 
ХI МН-ПК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ Тези доповіді
О. П. Розворська
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Американський білий метелик в насадженнях плодових культур Київської області Тези доповіді
І. І. Люлько
 
Х МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АНАЛІЗ TRITICUM AESTIVUM L. TA TRITICUM SPELTA L. ПІСЛЯ ПЕРЕЗИМІВЛІ Тези доповіді
О. О. Гетьман, Н. С. Дубовик, В. В. Кириленко
 
IІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Аналіз інноваційної складової у сфері інтелектуальної власності Тези доповіді
Л. М. Коцюбинська, Ю. Л. Стефківська
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ КУЛЬТУР, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ Тези доповіді
Н. О. Сиплива, О. В. Гринчишин
 
Міжнародна науково-практична конференція «100 -річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України» АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОРТІВ SOLANUM TUBEROSUM L., ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ Тези доповіді
С. С. Коляденко, Ю. О. Божок
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АНАЛІЗ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В ПОЛІССІ ЗА СЦЕНАРІЄМ RCP 4.5 Тези доповіді
Л. Ю. Божко, О. А. Барсукова
 
ХI МН-ПК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН РОДУ CRAMBE В УМОВАХ IN VITRO Тези доповіді
А. Ю. Бузіашвілі, Н. О. Пушкарьова, А. І. Ємець
 
ІV міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології та сортовивчення» Аналіз врожайності та адаптивних властивостей сортів кукурудзи звичайної в різних агрокліматичних зонах України Тези доповіді
О. А. Руденко, М. М. Таганцова, Л. М. Баліцька, О. В. Свинарчук
 
II інтернет-конференція молодих учених "Генетика та селекція сільськогосподарських рослин - від молекули до сорту" Аналіз генетичних ресурсів кукурудзи звичайної в Державному Реєстрі сортів рослин Тези доповіді
Н. П. Джулай, Т. М. Хоменко
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Аналіз генетичного поліморфізму сучасних українських сортів озимої пшениці в ланках первинного насінництва Тези доповіді
М. М. Назаренко
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Аналіз деградації земель у світі Тези доповіді
І. О. Сігалова, Л. М. Карпук, О. В. Крикунова
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Аналіз Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 2019 року Тези доповіді
О. В. Ночвіна, Н. А. Мізерна, А. М. Носуля
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АНАЛІЗ НАСІННЯ – ЗАПОРУКА ГАРНОГО ВРОЖАЮ Тези доповіді
Л. М. Голосна, О. Г. Афанасьєва
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Аналіз національних сортових ресурсів сорго звичайного двокольорового (Sorghum bicolor L.) Тези доповіді
Г. М. Каражбей,
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Аналіз національних та світових сортових ресурсів сорго звичайного (двокольорового) (Sorghum bikolor L.) Тези доповіді
О. В. Ночвіна, С. М. Гринів, А. М. Носуля
 
276 - 300 з 3586 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter