Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Індукція новоутворень в культурі пиляків пшениці м’якої озимої за умов моделювання водного дефіциту Тези доповіді
М. С. ЧЕКАЛОВА, І. С. ЗАМБРІБОРЩ, О. Л. ШЕСТОПАЛ, Д. Д. ІВАНОВА
 
V МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" Індукція формування калюсної тканини жита озимого в ізольованій культурі Тези доповіді
Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інженер О. П. Бородін про роль науково-дослідних лабораторій і станцій на Південно-Західних залізницях (1848–1898) Тези доповіді
В. М. Шатаєв
 
I міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Інновації в сільському господарстві Тези доповіді
Л. М. Коцюбинська
 
Міжнародна нпк «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» Інноваційні гібриди кукурудзи Тези доповіді
В. Г. Таран, Я. А. Приндюк
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Інноваційні гібриди кукурудзи для умов зрошення Тези доповіді
Т. Ю. Марченко, О. Ю. Лавриненко, О. О. Пілярська, П. П. Забара
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноваційні гібриди кукурудзи для умов зрошення Тези доповіді
Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Марченко, П. П. Забара
 
IV Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноваційні засоби забезпечення аналізу впливу кліматичних змін на результати кваліфікаційної експертизи сортів рослин Тези доповіді
Н. С. Орленко, Т. М. Хоменко, В. В. Маслечкін
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах Півдня України Тези доповіді
І. М. Біляєва
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Інноваційні технології вирощування гібридів кукурудзи на зрошуваних землях Тези доповіді
Т. Ю. МАРЧЕНКО, Ю. О. ЛАВРИНЕНКО
 
Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази України Тези доповіді
М. Г. Михайлов
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інноваційно-технологічна система проти амброзії полинолистої Тези доповіді
С. М. Шевченко, Д. О. Копильцов, А. В. Кулікова
 
VII Мн-пк молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ БУРЯКІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Тези доповіді
Т. Є. Бложчук, Л. М. Бурко
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ НАСАДЖЕНЬ КАРТОПЛІ ПРОТИ АЛЬТЕРНАРІОЗУ Тези доповіді
А. Т. Мельник, М. М. Кирик
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Інтенсивність квіткоутворення компонентів гібридів цукрових буряків залежно від їх чеканки Тези доповіді
В. В. Поліщук, Д. М. Адаменко, I. В. Ковальчук
 
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРИПЛОДУ ОВЕЦЬ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ МАТОК Тези доповіді
Т. О. Василенко
 
Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» Інтенсивність росту телиць сірої української породи Тези доповіді
О. В. Денисюк
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ – ГОЛОВНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Тези доповіді
Ю. Ю. Мельніченко, Л. М. Бурко
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ФІТОГОРМОНІВ АУКСИНОВОЇ ПРИРОДИ У ПРОДУЦЕНТА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ACINETOBCTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241 Тези доповіді
Н. О. Клименко, В. І. Жданюк, Т. П. Пирог
 
IV Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Інтрогресивна гібридизація як джерело генетичного різноманіття для селекції пшениці на якість Тези доповіді
А. М. Бордюг, Т. В. Юрченко, Г. С. Колюча
 
IV Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інтродукційна оцінка сортів чорнобривців (Tagetes L.) в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України Тези доповіді
С. П. Машковська, Н. І. Мариненко, Н. Б. Якубенко
 
Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей" ІНТРОДУКЦІЯ І СЕЛЕКЦІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ ВЕЛИКОПЛОДОГО КИТАЙСЬКОГО ГЛОДУ (CRATAEGUS PINNATIFIDA VAR. MAJOR) Тези доповіді
В. М. Меженський, Л. О. Меженська
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Тези доповіді
В. О. Шарій
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інформаційне забезпечення педагогічної науки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського Тези доповіді
Л. І. Самчук
 
II інтернет-конференція молодих учених "Генетика та селекція сільськогосподарських рослин - від молекули до сорту" Інформаційний супровід державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин Тези доповіді
Є. А. Шкапенко, В. В. Маслечкін, К. М. Мажуга
 
126 - 150 з 3009 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter