Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Х МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" YIELD AND QUALITY IN TWO AND SIX-ROWED BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) GENOTYPES UNDER RAINFED CONDITION Тези доповіді
İ. Öztürk
 
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України «Чорний зародок» насіння та його зв'язок з рівнем розвитку кореневих гнилей пшениці озимої Тези доповіді
Т. М. Педаш, Т. В. Гирка
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ʻКУМАЧʼ – НОВИЙ СОРТ ТОМАТА СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Тези доповіді
Н. П. Косенко, К. О. Бондаренко
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ʻСАРМАТʼ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ СОРТ ТОМАТА ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ Тези доповіді
Н. П. Косенко, К. О. Бондаренко
 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV» Іван Верхратський та актуальні питання української наукової термінографії Тези доповіді
П. С. Гнатів, Ю. С. Голячук, Н. Я. Лопотич
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Ідентифікації S та C типів чоловічої цитоплазматичної стерильності кукурудзи Тези доповіді
Л. М. ПРИСЯЖНЮК, С. О. ТКАЧИК, Ю. О. ГОНЧАРОВ, Ю. В. ШИТІКОВА
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІДЕНТИФІКАЦІЇ СХОЖИХ СОРТІВ РОСЛИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ Тези доповіді
Є. М. Стариченко, К. М. Мажуга, Н. С. Орленко
 
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК СОРТІВ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ (GLУCINE MAX (L.) MERRILL) Тези доповіді
Є. А. Шкапенко
 
Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці Ідентифікація Ppd-D1 та Ppd-B1 генотипів озимих сортів м’якої пшениці за використовуванням алель специфічних ДНК-маркерів Тези доповіді
І. А. Балашова, В. І. Файт
 
Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці Ідентифікація і ефекти алелів локусу Xcfd7-5B за господарсько цінними ознаками пшениці м'якої озимої (TRITICUM AESTIVUM L.) Тези доповіді
М. В. Галаєва, В. І. Файт
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Ідентифікація антоціанового забарвлення квіток видів Penstemon Schmidel. колориметричним методом Тези доповіді
В. С. Феденко
 
Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей" Ідентифікація генів стійкості соняшника PlARG та Or6за ДНК маркерами Тези доповіді
А. Є. Солоденко
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОТИПІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА БІЛКОВИМИ МАРКЕРАМИ Тези доповіді
В. Я. Сабадин
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Ідентифікація за локусами запасних білків нового вихідного матеріалу пшениці озимої, стійкого проти збудників основних хвороб Тези доповіді
В. В. Кириленко, Г. М. Лісова, Т. А. Собко
 
IV Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Ідентифікація забарвлення квіток видів Rosa L. колориметричним методом Тези доповіді
В. С. Феденко
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Ідентифікація нових алелів запасних білків пшениці м’якої Тези доповіді
Н. О. Козуб, І. О. Созінов
 
Міжнародна науково-практична конференція «100 -річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України» ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОРТІВ РІПАКУ BRASSICA NAPUS L. ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Тези доповіді
Я. В. Ільченко, С. Г. Димитров, С. В. Васьківська
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Ідентифікація та диференціація генотипів ячменю за електрофоретичними спектрами гордеїнів Тези доповіді
Л. М. Присяжнюк, Л. В. Король, І. О. Сігалова, Ю. В. Шитікова
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Ідентифікація та диференціація нових сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) селекції СГІ-НЦНС за допомогою мікросателітного аналізу Тези доповіді
О. О. Колесник, С. В. Чеботар, О. М. Хохлов, Ю. М. Сиволап
 
Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей" Імунологічна оцінка колекційних і селекційних зразків пшениці м’якої ярої на стійкість до септоріозу у північному Казахстані Тези доповіді
С. А. Бабкенова
 
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ АСКОХІТОЗУ Тези доповіді
О. В. Бушулян, М. А. Бушулян
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІМУНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ДО СЕПТОРІОЗУ ЛИСТЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА СТІЙКІСТЬ Тези доповіді
В. Я. Сабадин, Н. В. Ракоча, Є. Г. Сабадин
 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Імунологічний моніторинг сортів ячменю ярого для селекції в умовах Центрального Лісостепу України Тези доповіді
Валентина Сабадин
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Інвазії чужорідних видів – біологічна загроза генетичним ресурсам фіторізноманіття луків Лісостепу України Тези доповіді
Б. Є. Якубенко, А. М. Чурілов, Н. Б. Якубенко
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Індау посівний (Eruca sativa Mill.) і Дворядник тонколистий(Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) як овочеві культури: перспективи освоєння і аспекти видової ідентифікації Тези доповіді
О. В. Позняк
 
151 - 175 з 3586 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter