Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як складова науковоінформаційного забезпечення освіти Тези доповіді
Л. І. Страйгородська
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Історія інтродукції та сучасний стан використання таксонів роду Viburnum L. в Україні Тези доповіді
О. О. Демченко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історія та сучасність селекції люцерни в Інституті зрошуваного землеробства НААН Тези доповіді
О. Д. Тищенко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичні моменти інформатизації сільськогосподарських процесів в Україні Тези доповіді
В. А. Штандер
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичні моменти впровадження інформаційних технологій в агрономічній освіті України Тези доповіді
Л. М. Ісак
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичні моменти впровадження математичної статистики та інформаційних технологій в агробіології: кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст. Тези доповіді
Р. Ю. Левчук
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичний розвиток виробництва з відновлення деталей сільськогосподарських машин Тези доповіді
С. М. Герук, О. М. Сукманюк
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Автолітична активність зерна пшениці м’якої озимої в процесі тривалого зберігання за різних умов Тези доповіді
С. М. Гунько, І. І. Стеценко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Автор відкриття явища хемосинтезу (до 160-річчя мікробіолога світу Сергія Виноградського) Тези доповіді
В. А. Шендеровський
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Агробіологічні властивості чорниці щиткової в умовах Лісостепу України Тези доповіді
Л. І. Улич, В. М. Матус
 
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СУЧАСНИХ СОРТІВ ГІРЧИЦІ САРЕПТСЬКОЇ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Тези доповіді
С. В. Жердецька, А. Шахід, Ш. Гулам
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Агробіологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків залежно від технології підготовки насіння Тези доповіді
В. І. Глеваський
 
V МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" Агробіологічна оцінка сортів картоплі в Правобережному Лісостепу України Тези доповіді
Н. В. Воробйова
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ПЕТРУШКИ КОРЕНЕВОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Тези доповіді
І. В. Дидів, О. М. Пньовський
 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Агробіологічна оцінка сортів салату посівного (LACTUCA SATIVA L.) в умовах Північного Лісостепу України Тези доповіді
Віра Кутовенко, Наталія Тиха
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Агробіологічна характеристика екотипу Triticum aestivum L. Зоряна Носівська Тези доповіді
В. І. Москалець, Т. З. Москалець, В. В. Москалець
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Агробіологічний підбір сортів гречки за продуктивними ознаками Тези доповіді
О. В. Тригуб
 
IV Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Агроекологічна оцінка орних земель Київщини Тези доповіді
Л. М. Карпук, С. П. Вахній, О. В. Крикунова, А. А. Павліченко, І. О. Сігалова
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Агроекологічна оцінка сортів ячменю ярого різного еколого-географічного походження в умовах перехідної зони полісся Тези доповіді
В. І. Дубовий, О. В. Чайка, Л. І. Янішевський
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" АГРОЕКОЛОГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ КОРИСНОЇ І ШКІДЛИВОЇ ФАУНИ НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Тези доповіді
Г. В. Мєлюхіна
 
Міжнародна нпк "Роль часу відновлення весняної вегетації в житті зимуючих рослин" Агроекологічне значення лектинів пшениці озимої у період весняного відростання Тези доповіді
Л. В. Чеботарьова, С. В. Поспєлов
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Агроекологічне обґрунтування інноваційних технологій зрошення в умовах Південного Степу України Тези доповіді
І. М. Біляєва
 
Міжнародна науково-практична конференція «Тритикале – культура ХХІ сторіччя» Агроекологічний паспорт перспективного сорту вторинного тритикале озимого Тези доповіді
Т. З. Москалець, В. І. Москалець, В. В. Москалець
 
V МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" Агроекологічний стан ґрунтів селітебних територій Тези доповіді
І. О. Сігалова
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Агрокультура запорозького козацтва доби кошового отамана Петра Калнишевського Тези доповіді
А. П. Коцур
 
151 - 175 з 3009 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter