Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Ідентифікація нових алелів запасних білків пшениці м’якої Тези доповіді
Н. О. Козуб, І. О. Созінов
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Ідентифікація та диференціація генотипів ячменю за електрофоретичними спектрами гордеїнів Тези доповіді
Л. М. Присяжнюк, Л. В. Король, І. О. Сігалова, Ю. В. Шитікова
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Ідентифікація та диференціація нових сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) селекції СГІ-НЦНС за допомогою мікросателітного аналізу Тези доповіді
О. О. Колесник, С. В. Чеботар, О. М. Хохлов, Ю. М. Сиволап
 
Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей" Імунологічна оцінка колекційних і селекційних зразків пшениці м’якої ярої на стійкість до септоріозу у північному Казахстані Тези доповіді
С. А. Бабкенова
 
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ АСКОХІТОЗУ Тези доповіді
О. В. Бушулян, М. А. Бушулян
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІМУНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ДО СЕПТОРІОЗУ ЛИСТЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА СТІЙКІСТЬ Тези доповіді
В. Я. Сабадин, Н. В. Ракоча, Є. Г. Сабадин
 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Імунологічний моніторинг сортів ячменю ярого для селекції в умовах Центрального Лісостепу України Тези доповіді
Валентина Сабадин
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Інвазії чужорідних видів – біологічна загроза генетичним ресурсам фіторізноманіття луків Лісостепу України Тези доповіді
Б. Є. Якубенко, А. М. Чурілов, Н. Б. Якубенко
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Індау посівний (Eruca sativa Mill.) і Дворядник тонколистий(Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) як овочеві культури: перспективи освоєння і аспекти видової ідентифікації Тези доповіді
О. В. Позняк
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Індивідуальна продуктивність сортів люпину білого в умовах Правобережного лісостепу України Тези доповіді
Г. В. Панцирева
 
Міжнародна нпк «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» Індукований мутагенез як альтернативний метод в селекції салату посівного Тези доповіді
Ю. В. Ткалич, С. І. Кондратенко, О. В. Позняк, В. М. Несин
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Індукція калюсу і регенерація пагонів у рослин томата Тези доповіді
В. А. Богославець, Ю. В. Коломієць
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Індукція новоутворень в культурі пиляків пшениці м’якої озимої за умов моделювання водного дефіциту Тези доповіді
М. С. ЧЕКАЛОВА, І. С. ЗАМБРІБОРЩ, О. Л. ШЕСТОПАЛ, Д. Д. ІВАНОВА
 
V МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" Індукція формування калюсної тканини жита озимого в ізольованій культурі Тези доповіді
Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інженер О. П. Бородін про роль науково-дослідних лабораторій і станцій на Південно-Західних залізницях (1848–1898) Тези доповіді
В. М. Шатаєв
 
ХI МН-ПК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІННОВАЦІЇ В ВИРОЩУВАННІ БУРКУНУ БІЛОГО ОДНОРІЧНОГО Тези доповіді
Р. А. Вожегова, A. М. Влащук, О. С. Дробіт
 
I міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Інновації в сільському господарстві Тези доповіді
Л. М. Коцюбинська
 
Міжнародна нпк «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» Інноваційні гібриди кукурудзи Тези доповіді
В. Г. Таран, Я. А. Приндюк
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Інноваційні гібриди кукурудзи для умов зрошення Тези доповіді
Т. Ю. Марченко, О. Ю. Лавриненко, О. О. Пілярська, П. П. Забара
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноваційні гібриди кукурудзи для умов зрошення Тези доповіді
Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Марченко, П. П. Забара
 
IV Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноваційні засоби забезпечення аналізу впливу кліматичних змін на результати кваліфікаційної експертизи сортів рослин Тези доповіді
Н. С. Орленко, Т. М. Хоменко, В. В. Маслечкін
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах Півдня України Тези доповіді
І. М. Біляєва
 
IІІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Інноваційні принципи оцінки номерів у конкурсному сортовипробуванні в нелінійній системі фазово-параметричних портретів Тези доповіді
В. В. Чернуський
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Інноваційні технології вирощування гібридів кукурудзи на зрошуваних землях Тези доповіді
Т. Ю. МАРЧЕНКО, Ю. О. ЛАВРИНЕНКО
 
Х МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Тези доповіді
А. І. Камінська
 
151 - 175 з 3422 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter