Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Індивідуальна продуктивність сортів люпину білого в умовах Правобережного лісостепу України Тези доповіді
Г. В. Панцирева
 
Міжнародна нпк «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» Індукований мутагенез як альтернативний метод в селекції салату посівного Тези доповіді
Ю. В. Ткалич, С. І. Кондратенко, О. В. Позняк, В. М. Несин
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Індукція калюсу і регенерація пагонів у рослин томата Тези доповіді
В. А. Богославець, Ю. В. Коломієць
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Індукція новоутворень в культурі пиляків пшениці м’якої озимої за умов моделювання водного дефіциту Тези доповіді
М. С. ЧЕКАЛОВА, І. С. ЗАМБРІБОРЩ, О. Л. ШЕСТОПАЛ, Д. Д. ІВАНОВА
 
V МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" Індукція формування калюсної тканини жита озимого в ізольованій культурі Тези доповіді
Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інженер О. П. Бородін про роль науково-дослідних лабораторій і станцій на Південно-Західних залізницях (1848–1898) Тези доповіді
В. М. Шатаєв
 
ХI МН-ПК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІННОВАЦІЇ В ВИРОЩУВАННІ БУРКУНУ БІЛОГО ОДНОРІЧНОГО Тези доповіді
Р. А. Вожегова, A. М. Влащук, О. С. Дробіт
 
I міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Інновації в сільському господарстві Тези доповіді
Л. М. Коцюбинська
 
Міжнародна нпк «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» Інноваційні гібриди кукурудзи Тези доповіді
В. Г. Таран, Я. А. Приндюк
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Інноваційні гібриди кукурудзи для умов зрошення Тези доповіді
Т. Ю. Марченко, О. Ю. Лавриненко, О. О. Пілярська, П. П. Забара
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноваційні гібриди кукурудзи для умов зрошення Тези доповіді
Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Марченко, П. П. Забара
 
IV Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноваційні засоби забезпечення аналізу впливу кліматичних змін на результати кваліфікаційної експертизи сортів рослин Тези доповіді
Н. С. Орленко, Т. М. Хоменко, В. В. Маслечкін
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах Півдня України Тези доповіді
І. М. Біляєва
 
IІІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Інноваційні принципи оцінки номерів у конкурсному сортовипробуванні в нелінійній системі фазово-параметричних портретів Тези доповіді
В. В. Чернуський
 
ІV міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології та сортовивчення» Інноваційні принципи оцінювання номерів жита посівного в конкурсному сортовипробуванні у нелінійній системі фазово-параметричних портретів Тези доповіді
В. В. Чернуський
 
ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» Інноваційні технології вирощування гібридів кукурудзи на зрошуваних землях Тези доповіді
Т. Ю. МАРЧЕНКО, Ю. О. ЛАВРИНЕНКО
 
Х МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Тези доповіді
А. І. Камінська
 
Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази України Тези доповіді
М. Г. Михайлов
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інноваційно-технологічна система проти амброзії полинолистої Тези доповіді
С. М. Шевченко, Д. О. Копильцов, А. В. Кулікова
 
VII Мн-пк молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ БУРЯКІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Тези доповіді
Т. Є. Бложчук, Л. М. Бурко
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ НАСАДЖЕНЬ КАРТОПЛІ ПРОТИ АЛЬТЕРНАРІОЗУ Тези доповіді
А. Т. Мельник, М. М. Кирик
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Інтенсивність квіткоутворення компонентів гібридів цукрових буряків залежно від їх чеканки Тези доповіді
В. В. Поліщук, Д. М. Адаменко, I. В. Ковальчук
 
ХI МН-ПК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОЧАТКОВОГО РОСТУ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ Тези доповіді
Д. В. Коновалов
 
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРИПЛОДУ ОВЕЦЬ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ МАТОК Тези доповіді
Т. О. Василенко
 
Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» Інтенсивність росту телиць сірої української породи Тези доповіді
О. В. Денисюк
 
176 - 200 з 3586 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter