Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази України Тези доповіді
М. Г. Михайлов
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інноваційно-технологічна система проти амброзії полинолистої Тези доповіді
С. М. Шевченко, Д. О. Копильцов, А. В. Кулікова
 
VII Мн-пк молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ БУРЯКІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Тези доповіді
Т. Є. Бложчук, Л. М. Бурко
 
VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ НАСАДЖЕНЬ КАРТОПЛІ ПРОТИ АЛЬТЕРНАРІОЗУ Тези доповіді
А. Т. Мельник, М. М. Кирик
 
Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» Інтенсивність квіткоутворення компонентів гібридів цукрових буряків залежно від їх чеканки Тези доповіді
В. В. Поліщук, Д. М. Адаменко, I. В. Ковальчук
 
ХI МН-ПК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОЧАТКОВОГО РОСТУ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ Тези доповіді
Д. В. Коновалов
 
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРИПЛОДУ ОВЕЦЬ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ МАТОК Тези доповіді
Т. О. Василенко
 
Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» Інтенсивність росту телиць сірої української породи Тези доповіді
О. В. Денисюк
 
IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ – ГОЛОВНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Тези доповіді
Ю. Ю. Мельніченко, Л. М. Бурко
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ФІТОГОРМОНІВ АУКСИНОВОЇ ПРИРОДИ У ПРОДУЦЕНТА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ACINETOBCTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241 Тези доповіді
Н. О. Клименко, В. І. Жданюк, Т. П. Пирог
 
IV Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур" Інтрогресивна гібридизація як джерело генетичного різноманіття для селекції пшениці на якість Тези доповіді
А. М. Бордюг, Т. В. Юрченко, Г. С. Колюча
 
IІІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології» Інтродуковані та зареєстровані сорти проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) як вихідний матеріал для селекції за продуктивністю біомаси Тези доповіді
М. І. Кулик, І. І. Рожко
 
IV Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інтродукційна оцінка сортів чорнобривців (Tagetes L.) в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України Тези доповіді
С. П. Машковська, Н. І. Мариненко, Н. Б. Якубенко
 
Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей" ІНТРОДУКЦІЯ І СЕЛЕКЦІЙНЕ ПОКРАЩЕННЯ ВЕЛИКОПЛОДОГО КИТАЙСЬКОГО ГЛОДУ (CRATAEGUS PINNATIFIDA VAR. MAJOR) Тези доповіді
В. М. Меженський, Л. О. Меженська
 
VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР" ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Тези доповіді
В. О. Шарій
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інформаційне забезпечення педагогічної науки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського Тези доповіді
Л. І. Самчук
 
II інтернет-конференція молодих учених "Генетика та селекція сільськогосподарських рослин - від молекули до сорту" Інформаційний супровід державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин Тези доповіді
Є. А. Шкапенко, В. В. Маслечкін, К. М. Мажуга
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як складова науковоінформаційного забезпечення освіти Тези доповіді
Л. І. Страйгородська
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Історія інтродукції та сучасний стан використання таксонів роду Viburnum L. в Україні Тези доповіді
О. О. Демченко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історія та сучасність селекції люцерни в Інституті зрошуваного землеробства НААН Тези доповіді
О. Д. Тищенко
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичні моменти інформатизації сільськогосподарських процесів в Україні Тези доповіді
В. А. Штандер
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичні моменти впровадження інформаційних технологій в агрономічній освіті України Тези доповіді
Л. М. Ісак
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичні моменти впровадження математичної статистики та інформаційних технологій в агробіології: кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст. Тези доповіді
Р. Ю. Левчук
 
МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки» Історичний розвиток виробництва з відновлення деталей сільськогосподарських машин Тези доповіді
С. М. Герук, О. М. Сукманюк
 
V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Автолітична активність зерна пшениці м’якої озимої в процесі тривалого зберігання за різних умов Тези доповіді
С. М. Гунько, І. І. Стеценко
 
176 - 200 з 3422 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Сайт представлено:

Flag Counter