Міжнародна науково-практична конференція «100 -річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України»

September 29, 2023


УДК 631.526.3:930.24

«100-річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України» матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня 2023 р., м. Київ) / Мінагрополітики, Український інститут експертизи сортів рослин. 2023. 133 с.

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України» що відбулася 29 вересня 2023 р. Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов’язані із селекцією та генетикою сортів рослин, рослинництвом, економікою сільського господарства, систематикою рослин, сортовивченням, експертизою та ідентифікацією сортів рослин, охороною прав на сорти рослин.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter