Конференції Українського інституту експертизи сортів рослин

Архіви конференцій

IІІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології»August 31, 2022 – August 31, 2022

31 серпня 2022 року відбулася ІІI міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології».

Для участі у конференції надійшло 36 анотацій, які були включені у збірник Матеріалів IІІ міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології». Для друку у науково-практичних журналах, які є партнерами конференції отримано 8 наукових статей. В конференції взяли участь вчені з України, Туреччини, Китаю, Індії, Латвії та Алжиру. Активно в роботі конференції взяли участь наукові співробітники Українського інституту експертизи сортів рослин, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, Селекційно-генетичного інституту – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Інституту агроекології і природокористування НААН України.

У збірнику висвітлено теоретичні та практичні питання, пов'язані із сучасними проблемами селекції та насінництва, генетики й фізіології рослин, захисту рослин, землеробства та біотехнології рослин, сортовипробування, економіки та інформаційних технологій в сільському господарстві.

Перегляд інформації про конференцію

Х МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла

UA

April 29, 2022 – April 29, 2022

29 квітня 2022 року в он-лайн форматі відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

Для участі у конференції надійшло 176 тез доповідей, що були включені у збірник Матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур».

Активно в роботі конференції взяли участь наукові співробітники та аспіранти Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла та Українського інституту експертизи сортів рослин.

Для участі у конференції тези надійшли від науковців вищих навчальних закладів (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Подільський державний університет, Одеський державний екологічний університет та ін.), наукових інститутів НААН України (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва, ДУ «Інститут зернових культур», Інститут захисту рослин, Інститут садівництва, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Інститут зрошуваного землеробства, Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва, Інститут продовольчих ресурсів та ін.), наукових установ НАН (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки»). Крім того, в конференції прийняли участь вчені з Польщі, Угорщини, Німеччини.

 

Перегляд інформації про конференцію

V інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту»

Український інститут експертизи сортів рослин

Київ, UA

September 21, 2021 – September 21, 2021

УДК 633.577

Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту: матеріали V інтернет-конференції молодих учених (м. Київ, 21 вересня 2021 р.) / НААН, СГІ-ННЦ, Мінагрополітики, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. 2021.

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників V інтернет-конференції молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту», що відбулася 21 вересня 2021 р. Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов'язані із сучасними проблемами біотехнології рослин, селекції та насінництва, генетики й фізіології рослин.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.


Перегляд інформації про конференцію

IІ міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології»

Український інститут експертизи сортів рослин

Киев, UA

June 3, 2021 – June 3, 2021

Наукові досягнення зробили можливим створення міждисциплінарних напрямків для вирішення теоретичних та прикладних завдань в аропромисловому секторі шляхом усунення кордонів між різними сферами наукової діяльності. Збереження біологічного різноманіття в умовах стрімкого розвитку селекції рослин, зміни клімату та прагнення до виробництва якісних та безпечних продуктів харчування вимагають всеохоплюючого вивчення сучасних напрямків аграрної науки: від молекул до математичних моделей та економічних показників.

Особливо актуальним є оцінка нових сортів в процесі їх випробування, оскільки на даному етапі відбувається визначення не тільки їх якості та біорізноманіття, а й оптимізація нормативних витрат, розробка автоматизованих схем та методів.

Метою проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології» є налагодження та поглиблення наукових зв’язків, обмін досвідом та поширення знань про важливість наукового підходу в сільському господарстві, пошук шляхів вирішення прикладних і теоретичних проблем в агропромисловому секторі та сортовипробуванні.

 

УДК 633:631.52

Новітні агротехнології: Матеріали IІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03 червня 2021 р.) / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Український інститут експертизи сортів рослин.

У збірнику опубліковано матеріали ІI міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології». Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов'язані із сучасними проблемами селекції та насінництва, генетики й фізіології рослин, захисту рослин, землеробства та біотехнології рослин, сортовипробування, економіки та інформаційних технологій в сільському господарстві.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

 

Conference website / Сайт конференції

https://conference.sops.gov.ua

Перегляд інформації про конференцію

IХ МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла

08853, Київська обл., Миронівський р-н,

с. Центральне

тел.: (04574) 74-1-35; факс.: (04574) 74-4-46.


Киев, UA

April 23, 2021 – April 23, 2021

23 квітня 2021 року в он-лайн форматі відбулася ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

Для участі у конференції надійшло 171 теза доповідей, що були включені у збірник Матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур».

Активно в роботі конференції взяли участь наукові співробітники та аспіранти Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла та Українського інституту експертизи сортів рослин. Крім того, для участі у конференції тези надійшли від наукових інститутів НААН України (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва, ДУ «Інститут зернових культур», Інститут захисту рослин, Інститут садівництва, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Інститут зрошуваного землеробства, Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва, Інститут продовольчих ресурсів та ін.), наукових установ НАН (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного), вищих навчальних закладів України (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Полтавська державна аграрна академія, Уманський національний університет садівництва, Подільський державний аграрно-технічний університет, Львівський національний аграрний університет, Одеський державний екологічний університет та ін.).

Перегляд інформації про конференцію

ІV інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту»September 18, 2020 – September 18, 2020

18 вересня 2020 р. відбулась IV Інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту», яку організовано Радами молодих учених Українського інститут експертизи сортів рослин та Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН.

У конференції прийняли участь вчені з наукових на науково-навчальних інститутів та університетів України. Матеріали, подані учасниками, охопили такі сучасні напрями науки як генетика та біотехнологія, фізіологія та сучасні напрями селекції рослин.
Висловлюємо подяку всім учасникам конференції!

Перегляд інформації про конференцію

I міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології»

Український інститут експертизи сортів рослин
м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 15


Київ, UA

September 10, 2020 – September 10, 2020

Наукові досягнення зробили можливим створення міждисциплінарних напрямків для вирішення теоретичних та прикладних завдань в аропромисловому секторі шляхом усунення кордонів між різними сферами наукової діяльності. Збереження біологічного різноманіття в умовах стрімкого розвитку селекції рослин, зміни клімату та прагнення до виробництва якісних та безпечних продуктів харчування вимагають всеохоплюючого вивчення сучасних напрямків аграрної науки: від молекул до математичних моделей та економічних показників.

Особливо актуальним є оцінка нових сортів в процесі їх випробування, оскільки на даному етапі відбувається визначення не тільки їх якості та біорізноманіття, а й оптимізація нормативних витрат, розробка автоматизованих схем та методів.

Метою проведення І міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології» є налагодження та поглиблення наукових зв’язків, обмін досвідом та поширення знань про важливість наукового підходу в сільському господарстві, пошук шляхів вирішення прикладних і теоретичних проблем в агропромисловому секторі та сортовипробуванні.

Офіційні мови конференції: англійська, українська, російська

Актуальна інформація на сайті https://conference.sops.gov.ua

Перегляд інформації про конференцію

VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла

08853, Київська обл., Миронівський р-н,

с. Центральне

тел.: (04574) 74-1-35; факс.: (04574) 74-4-46.

E-mail: mwheats@ukr.net


, UA

April 24, 2020 – April 24, 2020

Для участі у конференції надійшло 162 тези доповідей, які були включені у збірник Матеріалів VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур».

Активно в роботі конференції взяли участь наукові співробітники та аспіранти Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла та Українського інституту експертизи сортів рослин. Крім того, для участі у конференції тези надійшли від наукових інститутів НААН України (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва, ДУ «Інститут зернових культур», Інститут олійних культур, Інститут садівництва, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Інститут рису та ін.), наукових установ НАН (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії), вищих навчальних закладів України (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Полтавська державна аграрна академія, Уманський національний університет садівництва, Національний університет харчових технологій та ін.), а також Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

В тому числі в конференції прийняли участь наукові співробітники наукових установ Республіки Молдова (Институт Растениеводства «Порумбень», Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection "Nicolae Dimo"), Білорусі (Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию, Центральный ботанический сад НАН Беларуси) та Азербайджану (Азербайджанский технологический университет).

Організаційний комітет конференції, Рада молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин та Рада молодих вчених Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла щиро дякує всіх учасникам конференції!

Перегляд інформації про конференцію

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН»

Український інститут експертизи сортів рослин

Київ, UA

November 28, 2019 – November 28, 2019

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників науково-практичної конференції «Проблемні питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони прав на сорти рослин», що відбулася 28 листопада 2019 р. Висвітлено проблемні питання законодавства, нормативно-правового та методичного забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ЗВО аграрного профілю, практикуючих юристів тощо.

Перегляд інформації про конференцію

ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту», UA

August 28, 2019 – August 28, 2019

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників ІІІ інтернет-конференції молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту», що відбулася 28 серпня 2019 р.. Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов'язані із сучасними проблемами біотехнології рослин, селекції та насінництва, генетики й фізіології рослин.

 

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

 


Перегляд інформації про конференцію

V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Український інститут експертизи сортів рослин

03041, м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15


Київ, UA

June 7, 2019 – June 7, 2019

УДК [633/635(15)]:«311»/«312»

Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019 р., м. Київ) / М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 268 с.

 

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку».

Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов’язані зі світовими рослинними ресурсами. Розглянуто актуальні питання селекції і генетики, сортовивчення, експертизи та методів ідентифікації сортів рослин, охорони прав на сорти рослин, насінництва, ринку сортів та насіння, рослинництва та землеробства, а також біотехнології та біобезпеки.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема на спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.

Перегляд інформації про конференцію

VII Мн-пк молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла


, UA

April 19, 2019 – April 19, 2019

Перегляд інформації про конференцію

II інтернет-конференція молодих учених "Генетика та селекція сільськогосподарських рослин - від молекули до сорту"

Український інститут експертизи сортів рослин

03041, м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15


Київ, UA

August 30, 2018 – August 31, 2018

Перегляд інформації про конференцію

IV Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Український інститут експертизи сортів рослин

Київ, UA

June 7, 2018 – June 7, 2018

УДК [633/635(15)]:«311»/«312»

Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю сортовипробування в Україні (7 червня 2018 р., м. Київ) / М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. 219 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку», присвяченої 95-річчю сортовипробування в Україні.

Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов’язані зі світовими рослинними ресурсами. Розглянуто актуальні питання селекції і генетики, сортовивчення, експертизи та методів ідентифікації сортів рослин, охорони прав на сорти рослин, насінництва, ринку сортів та насіння, рослинництва та землеробства, а також біотехнології та біобезпеки.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема на спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.Перегляд інформації про конференцію

VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла
08853, Київська обл., Миронівський р-н,

с. Центральне

тел.: (04574) 74-1-35; факс.: (04574) 74-4-46.

E-mail: mwheats@ukr.net


, UA

April 20, 2018 – April 20, 2018

УДК 633.631.52

Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 20 квітня 2018 р.) / НААН, МІП ім. В. М. Ремесла, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин- Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018.

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», що відбулася 20 квітня 2018 р. у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла. Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов'язані із сучасними проблемами селекції та насінництва, генетики й фізіології рослин, захисту рослин, землеробства та біотехнології рослин.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

Конференція представлена:

 

 

 

Перегляд інформації про конференцію

VI МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03110


Київ, UA

March 29, 2018 – March 29, 2018

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур», що відбулася 29 березня 2018 р. у м. Києві.

Напрями роботи конференції (рубрики збірника):

 1. Агрохімія, ґрунтознавство та землеробство;
 2. Рослинництво та захист рослин;
 3. Селекція, насінництво та біотехнологія.

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених молодими вченими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов’язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

Конференція представлена:Перегляд інформації про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV»

Український інститут експертизи сортів рослин

вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ
тел .: +38 (044) 258-28-46
e-mail: conferenceuipve@gmail.com


 Київ, UA

October 13, 2017 – October 13, 2017

УДК [633/635(15):«311»/«312»

Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV : матеріали Міжнародної науково‐практичної конференції (13 жовтня 2017 р., м. Київ) / М‐во аграр. політики та прод. України, Укр. ін‐т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан‐ЛТД, 2017. 57 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Міжнародної науково‐практичної конференції «Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV», що відбулася 13 жовтня 2017 р. у м. Києві.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема на спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.

В Конференції приймали участь 36 науковців з України, Молдови, Білорусі, Казахстану.

Проект порядку денного.

Перелік культур реєстру

Секції роботи конференції:

 • Секція 1. Загальні питання фітономії і номенклатури рослин.
 • Секція 2. Сільськогосподарська термінологія.
 • Секція 3. Українські назви культурних рослин.
Конференція представлена:Перегляд інформації про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Тритикале – культура ХХІ сторіччя»

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
61060, Україна, м. Харків, пр. Московський, 142
Харків, UA

July 4, 2017 – July 6, 2017

Мета наради – обмін ідеями між вченими, селекціонерами, насінєзнавцями, виробничниками, переробниками, трейдерами з питань місця і ролі тритикале у стабільному виробництві зерна.

Питання, які виносяться на розгляд:

 • генетика, фізіологія, біохімія, біотехнологія тритикале;
 • селекція та насінництво тритикале;
 • генетичні ресурси тритикале;
 • якість зерна тритикале та продукти його переробки;
 • технології вирощування тритикале;
 • використання тритикале у кормовиробництві;
 • економіка, маркетинг та соціальні аспекти.

Офіційна мова конференції: українська, російська, англійська.

В Конференції приймали участь 146 науковців з України, Росії, Польщі, Азербайджану, Казахстану та Білорусі.

Конференція представлена:
Перегляд інформації про конференцію

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку»

Український інститут експертизи сортів рослин
вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ
 Київ, UA

June 7, 2017 – June 7, 2017

Конференція присвячена 15-річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин

Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов’язані зі світовими рослинними ресурсами. Розглянуто актуальні питання селекції і генетики, сортовивчення, експертизи та методів ідентифікації сортів рослин, охорони прав на сорти рослин, насінництва, ринку сортів та насіння, рослинництва та землеробства, а також біотехнології та біобезпеки.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема на спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.

 

В Конференції приймали участь 254 науковців з України, Росії, Молдови, Азербайджану та Білорусі.

Конференція представлена:
Перегляд інформації про конференцію

Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату»

ДУ Інститут зернових культур НААН України
вул. Володимира Вернадського, 14
Дніпро, UA

May 25, 2017 – May 26, 2017

Міжнародна науково-практична конференція: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» проведена з метою активізації роботи молоді, допомоги їй у вирішенні прикладних і теоретичних проблем, широкого обміну досвідом та поглиблення наукових зв’язків. Організатори - Рада молодих вчених Державної установи Інститут зернових культур НААН та Рада молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин.

У збірнику наведені результати досліджень молодих вчених і спеціалістів з актуальних питань селекції і насінництва, біотехнології, рослинництва, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, захисту рослин, зоотехнії та ветеринарії, які направлені на вирішення питань науково-методичного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо
Секції:

Селекція, насінництво, біотехнологія;
Рослинництво, захист рослин;
Землеробство;
Тваринництво;

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

В Конференції приймали участь 295 науковців з України, Молдови, Китаю, Білорусі та Росії.

Конференція представлена:

 

 

 

Перегляд інформації про конференцію

Міжнародна нпк «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

03041 Київ, вул. Героїв Оборони 13, корпус № 4, кім. 33,37.

Київ, UA

May 22, 2017 – May 24, 2017

Присвячена 105-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора ЗЕЛЕНСЬКОГО МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА.

До участі в Міжнародній науково-практичній конференції запрошуємо науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Мета конференції: «Селекція – надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» – представлення результатів досліджень з актуальних проблем генетики, селекції та насінництва та обговорення подальших напрямів наукового пошуку.

Тези доповідей надруковані у матеріалах конференції.

Мова конференції: українська, російська, англійська.

В Конференції приймали участь 178 науковців з України, Росії, Сірії та Білорусі.

 

 

 

Перегляд інформації про конференцію

V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла
вулиця Центральна будинок 68, с. Центральне, Миронівський район, Київська область
 Київ, UA

April 21, 2017 – April 21, 2017

Присвячена 105-річчю Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла та 15 річниці від дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин

Висвітлено теоритичні та практичні питання , пов’язані із сучасними проблемами селекції та насінництва, генетики й фізіології рослин, захисту рослин, землеробства та біотехнології рослин.

Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо

В Конференції приймали участь 353 науковця з України, Білорусі та Росії.

Конференція представлена:


Перегляд інформації про конференцію

МНПК «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки»

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Київ, UA

November 18, 2016 – November 18, 2016

Відповідно до виконання Постанови Верховної Ради України № 971-VІІІ від 2 лютого 2016 року «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 р.» (http://www.golos.com.ua/article/264263) у поточному році на державному рівні відзначається 150-річчя від дня народження видатного вченого-агробіолога, одного із організаторів сільськогосподарської справи і академічної аграрної науки в Україні Соломона Львовича Франкфурта (1866–1954).

Національна академія аграрних наук України своєю Постановою прийняла рішення на виконання вище згаданої Постанови Верховної Ради України й визначила низку заходів по відзначенню ювілейної річниці вченого.

Уродженець Литви, єврей за національністю, протягом 20-х років ХХ ст. створив українську мережу сьогодні всесвітньо відомих дослідницьких інституцій, а саме: Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН - свого часу відомі як «Храми Соломона». С.Л. Франкфурт ствердив у світовій науковій практиці, поняття культура цукрового буряку та культури насіння. Він причетний також до остаточного ствердження в Україні контрольно-насіннєвої справи.

Вагомою виявилась роль С.Л. Франкфурта у ствердженні атрибутів державності України як заступника міністра земельних справ, заступника міністра продовольства Української Держави гетьмана П. Скоропадського, радника міністра закордонних справ Директорії УНР, одним із засновників (разом із академіком В.І. Вернадським) Української академії наук, депутата Київської міської думи, Київського губернського земського зібрання і т. ін. протягом 1917–1920 рр.

З нагоди цієї знакової події 17 листопада в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН пройшла урочиста церемонія закладання пам’ятного каменю для увічнення пам’яті, викарбуваних українською, литовською й мовою івриту, про С.Л. Франкфурта – фундатора Центральної дослідної станції, від заснування якої веде свій історичний початок інститут.

З детальнішою інформацію про цей день заходу можна ознайомитись за посиланням:http://www.mip.com.ua/novini/391-povazhnyi-iuvilei-derzhavnoho-rivnia

Продовженням циклу, передбачених програмою заходів, стала Міжнародна науково-практична конференція«Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження)», яка відбулася 18 листопада 2016 р. у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН і проходила у рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України.

У заході взяли участь Надзвичайні та Повноважні Посли Литовської Республіки в Києві, Держави Ізраїль в Україні, які підтримують європейський інтеграційний курс нашої країни, міністри різних систем і відомств України, представники комітетів Верховної Ради України з питань освіти, аграрної політики та земельних відносин, з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо переміщених осіб тощо, народні депутати України, провідні фахівці, що опікуються проблемами ведення сільського господарства та організацією його науково-освітнього забезпечення.

Вітання до відкриття конференції надіслали: Президент НААН академік НААН Я.М.Гадзало, міністр аграрної політики та продовольства України Т. В. Кутовий, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Якуконіс.

В Конференції приймали участь 145 науковців з України, Росії, Таджикистану і Білорусі. Крім того, підготовлений і виданий біобібліографічний покажчик наукових праць професора С.Л. Франкфурта за 1891-1945 роки й монографія «С.Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження)».

Конференція представлена:Перегляд інформації про конференцію

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку»

Український інститут експертизи сортів рослин
вул. Генерала Родимцева, 15
 Київ, UA

November 3, 2016 – November 4, 2016

03 листопада 2016 року відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку». Активну участь у роботі науково-практичної конференції забезпечили 216 учасників, з яких 87 іноземних учасників, із 44 установ України, Молдови, Білорусії та Росії.

Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов'язані зі світовими рослинними ресурсами. Розглянуто актуальні питання селекції і генетики, сортовивчення, експертизи та методів ідентифікації сортів рослин, охорони прав на сорти рослин, насінництва, ринку сортів та насіння, рослинництва та землеробства, а також біотехнології та біобезпеки.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема на спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.

Перегляд інформації про конференцію

V МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

вул. Клінічна, 25, м. Київ


 Київ, UA

September 29, 2016 – September 30, 2016

V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур», що відбулася 29–30 вересня 2016 р. у м. Києві.

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених молодими вченими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов’язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

В Конференції приймали участь 125 науковців з України, Росії, Молдови та Білорусі.


Перегляд інформації про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей"

Український інститут експертизи сортів рослин

 Київ, UA

July 4, 2016 – July 7, 2016

Міжнародна науково-практична конференція «ГЕНЕТИЧНЕ ТА СОРТОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ», присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України (4-7 липня 2016 р.)

Наведено результати досліджень вчених і спеціалістів з актуальних питань генетичних і сортових ресурсів рослин, які спрямовані на збагачення, всебічне вивчення, документування, збереження та ефективне використання генетичного і сортового різноманіття рослин для задоволення потреб і покращення якості життя людей. Збірник розрахований на наукових працівників, селекціонерів, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного і біологічного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

В Конференції приймали участь 115 науковців з України, Азербайджану, Казахстану і Білорусі.
Перегляд інформації про конференцію

Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

Одеса, UA

June 1, 2016 – June 3, 2016

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення. Висвітлено теоретичні та практичні питання пов’язані із сучасними напрямами селекційного удосконалення пшениці.

В Конференції приймали участь 129 науковців з України, Молдови, Білорусі, Литви, Казахстану і Турції.

Перегляд інформації про конференцію

Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України

ДУ Інститут зернових культур НААН України

Дніпропетровськ, UA

May 25, 2016 – May 26, 2016

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів (25–26 травня 2016 р.. м. Дніпропетровськ)

Наведені результати досліджень молодих вчених і спеціалістів з актуальних питань селекції і насінництва, біотехнології, рослинництва, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, захисту рослин, зоотехнії та ветеринарії, які направлені на вирішення питань науково-методичного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

В Конференції приймали участь 177 науковців з України, Молдови та Білорусі.
Перегляд інформації про конференцію

IV Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"April 21, 2016 – April 21, 2016

Тези IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», 21 квітня 2016 року. – Київ: УІЕСР, МІП імені В. М. Ремесла, 2016. – 118 с.

У збірнику представлено доповіді учасників науково-практичної конференції «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур». Наведено аналіз та результати досліджень сучасних проблем селекції і насінництва, генетики і фізіології рослин, захисту рослин, рослинництва, землеробства та біотехнології рослин.

Конференція проводилась у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН 21 квітня 2016 року.

Співорганізатор конференції – Український інститут експертизи рослин.

Партнером проведення конференції виступила Насіннєва асоціація України.

В Конференції приймали участь 125 науковців з України, Молдови та Білорусі.

Конференція представлена:
Перегляд інформації про конференцію

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

Київ, UA

November 3, 2015 – November 3, 2015

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку», присвячена 20-річчю членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV)

Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов’язані зі світовими рослинними ресурсами. Розглянуто актуальні питання охорони прав на сорти рослин та ı̈ı̈ історичні аспекти, питання селекціı̈, експертизи, а також ринку сортів рослин. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.

В Конференції приймали участь 100 науковців з України, Нідерландів, Німеччини, Білорусі та Угорщини.Перегляд інформації про конференцію

ІХ Всеукраїнська НПК молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні»

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
вул. Героїв Оборони, 10
Київ, UA

May 22, 2014 – May 22, 2014

Конференція проводилась  у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН і була присвячена 130-річчю появи сільськогосподарської дослідної справи як організації та створення Полтавського дослідного поля.

Конференція проводилась в рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України з нагоди святкування Дня науки.

Метою проведення конференції є обмін досвідом у сфері фундаментальних, пошукових та прикладних наукових історичних досліджень, аналізу, систематизації та узагальнення актуальних наукових проблем та пріоритетів, налагодження контактів між науковцями.

В Конференції приймали участь близько 200 учасників з України та Росії, було подано понад 170 тез доповідей з 45 наукових установ та учбових закладів. За її результатами вийшов друком збірник матеріалів конференції.

Відкрив зібрання голова Оргкомітету, директор ННСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А. З вітальними словами до учасників конференції від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України звернувся заступник Міністра аграрної політики та продовольства України О.В. Сень.

Від імені Комітету з науки і освіти Верховної Ради України виступив заступник завідувача його секретаріату М.М. Шевченко, який зачитав вітання Голови комітету Гриневич Л.М.

З привітанням до гостей та учасників зібрання виступили:

СВІТЛИНИ ІЗ ЗАЛУ ЗАСІДАНЬ

Перегляд інформації про конференцію

Міжнародна нпк "Роль часу відновлення весняної вегетації в житті зимуючих рослин"

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Полтава, UA

January 14, 2014 – January 14, 2014


Збірник містить тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Роль часу відновлення весняної вегетації в житті зимуючих рослин» та матеріали про наукові досягнення ювеляра В.Д. Мединця, викладені за його побажанням.
Заслухавши та обговоривши доповіді вчених конференція затвердила ухвалу.

В Конференції приймав участь 51 науковець з України та Росії.

Перегляд інформації про конференцію

Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні»

Український інститут експертизи сортів рослин
вул. Генерала Родімцева, 15

 Київ, UA

July 11, 2012 – July 13, 2012


Збірник міститить матеріали Першої міжнародної науково- практичної конференції присвяченої 10 річниці від  Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» з актуальних питань селекції, рослинництва, землеробства, економіки, сучасної біотехнології, сортовивчення та охорони прав на сорти рослин. Тези публікуються в авторській редакції.

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень.

В Конференції приймали участь 287 учасників з України, Білорусі, Киргизстану і Росії

Перегляд інформації про конференціюСайт представлено:

Flag Counter