Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV»

Український інститут експертизи сортів рослин

October 13, 2017


УДК [633/635(15):«311»/«312»

Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV : матеріали Міжнародної науково‐практичної конференції (13 жовтня 2017 р., м. Київ) / М‐во аграр. політики та прод. України, Укр. ін‐т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан‐ЛТД, 2017. 57 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Міжнародної науково‐практичної конференції «Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV», що відбулася 13 жовтня 2017 р. у м. Києві.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема на спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.

В Конференції приймали участь 36 науковців з України, Молдови, Білорусі, Казахстану.

Проект порядку денного.

Перелік культур реєстру

Секції роботи конференції:

  • Секція 1. Загальні питання фітономії і номенклатури рослин.
  • Секція 2. Сільськогосподарська термінологія.
  • Секція 3. Українські назви культурних рослин.
Конференція представлена:
Інформація про конференціюСайт представлено:

Flag Counter