Наукові конференції України, V МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Розмір шрифту: 
Агроекологічний стан ґрунтів селітебних територій
І. О. Сігалова

Остання редакція: 2017-04-10

Тези доповіді


Сучасний стан техногенного навантаження на довкілля спричиняє зміну режиму ґрунтових і підземних вод, поверхневого стоку, структури ґрунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів у цілих регіонах, впливає на біогеохімічні процеси у літосфері, на зміни мікро- та макроклімату тощо. Ґрунт є важливою і необхідною компонентою довкілля для нормального і повноцінного життя людини, адже саме з нього починаються всі процеси життєдіяльності та розвитку. Залежно від хімічного складу і характеру ґрунту змінюються рослинність місцевості, хімічний склад продукції рослинного й тваринного походження. Від нестачі або надлишку певних хімічних елементів у ґрунті залежить їхня кількість у воді, рослинах, що по-різному впливає на здоров'я населення. Оскільки значною мірою зросла кількість екзогенних хімічних і радіоактивних речовин у викидах в атмосферу та інших відходах промисловості, електростанцій, транспорту, проблема дослідження стану ґрунтів набула надзвичайної актуальності не лише для сільської, а й для міської місцевості. Від фізико-хімічних властивостей ґрунту залежить формування складу ґрунтових і підземних вод, − мігруючи з ґрунту в середовища, що контактують із ним, хімічні речовини через харчові продукти, воду та іншими шляхами можуть впливати на організм і здоров'я людини.


Full Text: PDF