VI інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту»

Український інститут експертизи сортів рослин

September 7, 2023


УДК 633.577

Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту: матеріали VІ інтернет-конференції молодих учених (м. Київ, 7 вересня 2023 р.) / НААН, СГІ-ННЦ, Мінагрополітики, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. 2023. 39 с.

 

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників VІ інтернет-конференції молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту», що відбулася 7 вересня 2023 р. Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов'язані із сучасними проблемами біотехнології рослин, селекції та насінництва, генетики й фізіології рослин.

 

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

 

 


Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter