Перша мпк «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні»

Український інститут експертизи сортів рослин

July 11, 2012 – July 13, 2012Збірник міститить матеріали Першої міжнародної науково- практичної конференції присвяченої 10 річниці від  Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні» з актуальних питань селекції, рослинництва, землеробства, економіки, сучасної біотехнології, сортовивчення та охорони прав на сорти рослин. Тези публікуються в авторській редакції.

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень.

В Конференції приймали участь 287 учасників з України, Білорусі, Киргизстану і Росії


Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter