Наукові конференції України, IV Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"

Розмір шрифту: 
Інтрогресивна гібридизація як джерело генетичного різноманіття для селекції пшениці на якість
А. М. Бордюг, Т. В. Юрченко, Г. С. Колюча

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


На фоні високих вимог до сучасних сортів зернових культур, кліматичних змін та виникнення нових рас збудників хвороб, великого значення у селекції набуває можливість реконструкції геному пшениці м’якої шляхом інтрогресії генетичного матеріалу з-за меж виду і роду.

Матеріалом для досліджень були лінії озимої м’якої пшениці, одержані нами у попередні роки шляхом віддаленої гібридизації. У схрещуваннях брали участь сорти озимої м’якої пшениці Подолянка, Миронівська 65, Миронівська 61, Либідь, Пивна, Веста, Сніжана, Донецька 66, Перлина Лісостепу; твердої пшениці – Титан, Золоте руно. Запилювачами слугували штучно створені види T. kiharae, T. miguschovae, синтетичні амфідиплоїди, одержані нами з Національного центру генетичних ресурсів рослин України: ПЕАГ (АD T. dicoccum / Ae. tauschii), AD (Ae. ventricosa / T. dicoccum), AD 22 1- (T. persicum / Ae. tauschii), ПАГ-39 (T. dicoccum / T. sinskajae), а також види T. sphaerococcum Persiv., T. polonicum L., T. durum Desf., T. turanicum Yakubz., T. turgidum L., T. spelta L., T. compactum Host., T. dicoccum Schuebl., геномнозаміщена форма Авротика та егілопси Ae. cylindrica Host, Ae. tauschii Coss. Показники продуктивності якості зерна і стійкості проти поширених хвороб визначали відповідно до загальноприйнятих методик.

Дикі родичі пшениці і амфідиплоїди, створені за їх участю, не можуть бути безпосередньо застосовані в селекційній практиці, оскільки важко схрещуються, є низькофертильними і тягнуть за собою низку негативних ознак. Тому першим етапом було створення на основі віддалених схрещувань різноманітного, генетично стабільного високофертильного матеріалу. Другим, не менш важливим, – виявлення серед величезного різноманіття створених форм шляхом застосування морфологічного, цитологічного, електрофоретичного аналізів, дослідження на продуктивність, стійкість проти хвороб, на якість зерна і борошна, морозо- і зимостійкість матеріалу з комплексом господарсько-важливих ознак. Останній етап – дослідження донорських властивостей кращих ліній з високим рівнем прояву цінних ознак у системі простих і діалельних схрещувань у селекційної роботі.

Доведено, що інтрогресивні форми пшениці з генетичним матеріалом від споріднених видів доцільно застосовувати для селекційного вдосконалення пшениці за якістю зерна. Найбільш високі показники седиментації і вмісту клейковини та білка в наших дослідах мали лінії з генетичним матеріалом від  T. dicoccum, T. polonicum, T. sphaerococcum, T. turgidum, T. compactum і амфідиплоїдів ПЕАГ (AD T. dicoccum / Ae. tauschii), AD 221-4 (T. persicum / Ae. tauschіі), АS 7 (T. durum / Ae. tauschii) та Ae. сylindrica. У подальшому будуть проводитися електрофоретичне дослідження інтрогресивних форм.

 


Full Text: PDF