IV Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"

April 21, 2016


Тези IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», 21 квітня 2016 року. – Київ: УІЕСР, МІП імені В. М. Ремесла, 2016. – 118 с.

У збірнику представлено доповіді учасників науково-практичної конференції «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур». Наведено аналіз та результати досліджень сучасних проблем селекції і насінництва, генетики і фізіології рослин, захисту рослин, рослинництва, землеробства та біотехнології рослин.

Конференція проводилась у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН 21 квітня 2016 року.

Співорганізатор конференції – Український інститут експертизи рослин.

Партнером проведення конференції виступила Насіннєва асоціація України.

В Конференції приймали участь 125 науковців з України, Молдови та Білорусі.

Конференція представлена:

Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter