Наукові конференції України, V Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"

Розмір шрифту: 
Агроекологічна оцінка сортів ячменю ярого різного еколого-географічного походження в умовах перехідної зони полісся
В. І. Дубовий, О. В. Чайка, Л. І. Янішевський

Остання редакція: 2017-04-30

Тези доповіді


Відомо що, агрометеорологічне обґрунтування продуктивності є важливим фактором для сільськогосподарського виробництва. З його допомогою можна прогнозувати величину врожайності, виходячи із запасів вологи в метровому шарі ґрунту в період від виходу в трубку до колосіння, його родючості, а також селекційної цінності сортозразка.

Тому, у своїх дослідженнях ми поставили за мету вивчити вплив агрометеорологічних умов вирощування материнських рослин ячменю ярого сортів, створених у різних еколого-географічних зонах на врожайні якості насіння ячменю ярого в умовах перехідної зони Житомирського Полісся.

Дослідження проводили в умовах філії Українського інституту експертизи сортів рослин Житомирський обласний центр експертизи сортів рослин (с. Зарубинці Андрушівського району) протягом 2005–2008 рр. Ґрунт дослідної ділянки лучно-чорноземний легкосуглинковий. Агротехніка загальноприйнята для регіону та культури. В основу наших досліджень були взяті ті науково-селекційні центри, які щорічно передавали три і більше сортів, а саме: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла (МІП), Науково-методичний центр «Селекційно-генетичний інститут» (м. Одеса), НМЦ «СГІ», Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва (ІР), Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П. П. Лук’яненка (КНДІСГ).

У результаті проведених досліджень встановлено, що агроекологічні умови, в яких створюються сорти ячменю ярого, суттєво впливають у подальшому на продуктивність та скоростиглість рослин при вирощуванні їх в конкретній еколого-географічній зоні. Так, при вирощуванні сортів НМЦ «СГІ» в перехідній зоні Полісся, сприятливими були умови, які характеризувались порівняно підвищеною температурою повітря та зменшеною кількістю опадів. Для сортів рослин, створених в МІП і ІР, сприятливими були умови, які включали незначне зниження температури повітря та достатню кількість опадів у період вегетації.

Сорти КНДІСГ в перший рік вирощування у цих умовах забезпечили порівняно більшу висоту рослин ніж в наступних роках, тоді як продуктивність їх була практично однаковою.


Full Text: PDF