Наукові конференції України, VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Розмір шрифту: 
COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA: ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОЇ ДІЄТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОХТОННИХ ПОПУЛЯЦІЙ
М. С. Мороз, П. В. Карачун, Т. Р. Кіптель

Остання редакція: 2020-04-21

Тези доповіді


В агроценозах органічного землеробства має місце використання локально-специфічних зоофагів, як ключового елементу успішного виробництва екологічно безпечної продукції. Coccinella septempunctata L. – важливий в практичному використанні ентомофаг ряду Coleoptera. Личинка та імаго сонечка семикрапкового ведуть хижий спосіб життя, живляться малорухомими фітофагами, віддаючи перевагу попелицям, білокрилкам, червчикам, павутинним кліщам. Зимують Coccinella septempunctata L. у стадії імаго групами, рідше поодиноко під опалим листям полезахисних смуг, чагарникових насадженнях, садах. Подекуди під час зимівлі імаго сонечка семикрапкового зустрічаються в ґрунті на глибині 3‑5 см. Встановлено, що оптимальними для зимівлі є добре освітлювальні сонячними променями, захищені від вітрів ділянки. Актуальним є подальше вивчення біології Coccinella septempunctata L. за зміни чинників абіотичного і біотичного походження. За модифікованої ентомологічної технології вирощування Coccinella septempunctata L. в лабораторних і виробничих умовах з'ясовано, що зміни в процесі онтогенезу якісних і кількісних параметрів абіотичних і біотичних чинників впливають на фізіологічні процеси в організмі ентомофага, його етологію, конкурентну спроможність в агроценозі. Метою дослідження було вивчення ефективності оптимізованої дієти та перспектива її використання для корекції життєвого циклу популяції Coccinella septempunctata L. Штучна дієта розроблена і запатентована. В лабораторних умовах на штучній дієті встановлено, що самиця  сонечка семикрапкового в одній кладці відкладає  40±5 яєць. Розвиток першого покоління сонечка семикрапкового на штучній дієті тривав 744±25 годин.  Наслідки впливу штучної дієти на формування життєздатності особин другого покоління Coccinella septempunctata L. виявились досить оптимістичними. Згідно отриманих результатів, максимальні показники фізіологічної адаптивності ентомофага спостерігали у дослідному варіанті, де життєздатність особин другого покоління Coccinella septempunctata L. становила 93%, що у відсотковому співвідношенні більше на 19%, порівняно з контрольним варіантом.

За результатами досліджень зроблено висновок, що оптимізована штучна дієта забезпечує адаптивну пластичність Coccinella septempunctata L. у період онтогенезу та може використовуватись для їх розмноження як біологічних агентів обмеження шкідливості фітофагів за органічного землеробства.

Вважаємо, що використання запропонованої штучної дієти є пріоритетним на етапі пошуку шляхів оптимізації автохтонних популяцій Coccinella septempunctata L. за локального застосування пестицидів.


Full Text: PDF