Наукові конференції України, VIII МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Розмір шрифту: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
В. О. Шарій

Остання редакція: 2020-04-22

Тези доповіді


На сучасному етапі розвитку людства інформаційні технології відіграють важливу роль у всіх сферах діяльності людини, впровадження IT в аграрне виробництво знаходиться на досить низькому рівні відносно інших галузей, хоча рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції в більшості випадків залежить від своєчасних дій аграріїв, виявлення стану ґрунту, визначення поливної норми та строків поливу, кількості внесених добрив, адаптації технологій вирощування сільськогосподарських культур до погодних умов тощо.

Функції використання інформаційні технології: інформаційно-довідкова – створення і ведення банків просторово координованої інформації, у тому числі: створення цифрових (електронних) атласів; створення і ведення банків даних систем моніторингу, створення й експлуатація кадастрових систем; автоматизованого картографування – створення високоякісних загально географічних і тематичних карт, що задовольняють сучасні вимоги до картографічної продукції; просторового аналізу і моделювання природних, природно-господарських та соціально-економічних територіальних систем; моделювання процесів у природних, природно-господарських і соціально-економічних територіальних системах; підтримки прийняття рішень у плануванні, проектуванні та управлінні.

Проблемна орієнтація ГІС визначається спеціалізованими задачами, що обумовлюються основними професійними агротехнологічними вимогами, нагальними в конкретний проміжок часу: ‒ управління земельними ресурсами, земельні кадастри; ‒ інвентаризація і облік об'єктів розподіленої виробничої інфраструктури і управління ними; ‒ тематичне картографування; ‒ дистанційне зондування; ‒ гідрометеоспостереження.

Головні переваги впровадження ГІС в аграрне виробництво: точність  планування та виконання робіт; автоматизація процесів для підвищення  продуктивності сільськогосподарських культур і одержання високого сталого прибутку; чіткий розрахунок матеріальних ресурсів, що дозволяє запобігти зайвим витратам; оперативність, ясне бачення пробілів у роботі, значне зменшення людського фактору тощо; керування технікою – контроль використання паливно-мастильних матеріалів, відстеження переміщень сільськогосподарських техніки, управління окремим обладнанням; управління земельними ресурсами – облік земельних ділянок в контексті електронної картографії полів та земельного кадастру України; зручний доступ до даних метеостанцій.

Інформаційні технології дозволяють контролювати майже всі аспекти аграрного сектору, автоматизувати більшість процесів для підвищення продуктивності, краще планувати польові роботи, своєчасно виявляти проблемні зони та оперативно реагувати на них.


Full Text: PDF