Наукові конференції України, VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"

Розмір шрифту: 
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ НАСАДЖЕНЬ КАРТОПЛІ ПРОТИ АЛЬТЕРНАРІОЗУ
А. Т. Мельник, М. М. Кирик

Остання редакція: 2018-04-19

Тези доповіді


Одним із шкідливих захворювань грибної природи є альтернаріоз (макроспоріоз, суха плямистість), що викликається двома збудниками:A. solani (Ell. etMart) та A. alternata (Keissler). З метою обмеження розвитку альтернаріозу в комплексі захисних заходів застосовували хімічні та біологічні препарати фунгіцидної дії. Дослідження провадили на базі дослідних ділянок УкрНДСКР ІЗР НААН упродовж 2015 2017 рр. на сприйнятливому сорті картоплі ‘Серпанок’, та сорті ‘Червона Рута’, що виступає в ролі стійкого.

Аналіз отриманих результатів досліджень, вказує на технічну ефективність (ТЕ) кожного досліджуваного препарату, яка відрізняється залежно від природи діючих речовин, що проявляють різну фунгіцидну активність до грибів роду Alternariaspp та групи стиглості сорту. Найвищу ТЕ –88,1 % має препарат Консенто 450 SC, а найнижчу 67,2 % – Еместо Квантум 273,5 FS, це спостерігалось для сорту ‘Серпанок’. Для сорту ‘Червона Рута’ ці показники становили 92,0 % –Консенто 450 SCта 68,2 % – Еместо Квантум.

Сьогодні можна відмітити зростання тенденції переходу до “есо” – виробництва, що і спонукало нас до вивчення застосування біологічних препаратів. Перед закладкою на зберігання продукції здійснювали обробку біопрепаратами: Планриз (Pseudomonasfluorescens,штам АР-33), та Фітодоктор (Bacillussubtilis)для зменшеня рівня розвитку хвороби та збереження урожаю.

Провадивши дане дослідження, отримали результати, що свідчать про доцільність застосовування біологічних препаратів. Розвиток хвороби у сорту ‘Серпанок’, при використанні препарату Фітодоктор складає 68,4 %, у випадку із застосуванням Планризу– 42,1 % (в контролі 79,6 %).Обробка насіннєвого матеріалу картоплі Фітодоктором сорту ‘Червона Рута’ зменшила розвиток альтернаріозу в 1,5 рази, а обробка Планризом – 1,8 рази.

У подальшому дані препарати застосовували при обприскуванні рослин картоплі. Обробка упродовж вегетаційного періоду дозволить підвищити імунний стан рослинного матеріалу до стресових умов навколишнього середовища. Першу обробку рослин здійснювали на початку цвітіння до появи хвороби на листкових пластинках рослин. Друге обприскування рослин провадили при появі перших плям на листках ранніх сортів картоплі.

За результатами досліджень, розвиток хвороби у сорту ‘Серпанок’ при обробці Планризом становив 58,8 %, для сорту ‘Червона Рута’ – 43,2 %, при обробці Фітодоктор розвиток альтернаріозу складав відповідно 65,7 % і 47,2 %. ТЕ використаних препаратів на сортах була в межах 43,2 – 59,1 %.

Найвищу ТЕ  (92,0 %) має препарат Консенто 450 SC. Далі в порядку зниження ТЕ розташовуються: Скор 250 ЕС к.с. (81,1 %); Богатир Екстра З.П. (75,4 %) Еместо Квантум (68,2 %); Планриз В.С. (59,1 %); Фітодоктор (22,7 %).


Full Text: PDF