Наукові конференції України, VI Міжнародна нпк молодих вчених "Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур"

Розмір шрифту: 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОТИПІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА БІЛКОВИМИ МАРКЕРАМИ
В. Я. Сабадин

Остання редакція: 2018-04-19

Тези доповіді


Основним етапом багатьох досліджень є ідентифікація генотипу рослини. Вона потрібна як частина експериментального дослідження у плануванні кожної гібридизації. Електрофорез запасних білків, це один із сучасних методів лабораторного контролю насіння. Синтезуються запасні білки у процесі розвитку насіння, їх гетерогенний склад визначається генотипом і не залежить від умов вирощування культури та генетично закріплений у ряді поколінь.

Застосування білкових маркерів дозволяє у короткі строки відбирати необхідні генотипи рослин, що робить селекційний процес більш цілеспрямованим. Завдяки білковим маркерам можливо за ознакою інтересу оцінити рослини. Маркери пов’язані з хлібопекарськими властивостями, стійкістю проти хвороб, типом розвитку тощо. Практичним застосуванням білкових маркерів є паспортизація сортів і гібридів з метою захистити авторські права. Можливо створювати, за виділеними білковими маркерами, генетичні паспорти, що відображатимуть наявність генів і селекціонер може моделювати майбутній сорт. Виділені білкові маркери є інструментом щодо пошуку цінних генів та ознак.

Отже, ідентифікуючи білкові маркери, можна відбирати ті генотипи, що цікаві для виробництва. Вагоме значення має дослідження за цим напрямом при плануванні гібридизації, що скорочує трудомісткість селекції та зменшує матеріальні затрати. Користуючись білковими маркерами, за короткий проміжок часу можемо визначити показники, які потрібні для селекційної роботи, після цього рослини можуть бути висіяні на полі та фенотипово підтверджені. В лабораторних умовах можливо визначати комбінацію двох рослин, щоб направлено діяти на ознаки, що призведуть до створення ідеального сорту.

Метою роботи було встановити ефективність застосування електрофоретичного спектра запасних білків - гордеїнів при ідентифікації сортів ячменю ярого. Для приготування електрофорезу подрібнювали зерно ячменю, не звільнюючи його від плівки. Проводили екстрагування за допомогою буферів, щоб захистити білки від руйнуючих агентів, після цього проводили електрофорез в гелі та фіксацію і фарбування гордеїнів, які потім аналізували.

За допомогою електрофорезу досліджено сорти ячменю ярого: ‘Адажіо’, ‘Джозефін’, ‘Етикет’, ‘Парнас’, ‘Взірець’, ‘Колорит’, ‘Ростенцій’, ‘Тріангел’, ‘Еунова’, ‘Ваня’, ‘Віраж’, ‘Талісман Миронівський’, ‘Тюрінгія’, ‘Скарлет’ та інші, які залучено до гібридизації.

Отримані дані свідчать про ефективність використання ідентифікованих білкових маркерів у селекції, при плануванні гібридизації, а також для оцінки сортової чистоти та відповідності зерна ячменю ярого.


Full Text: PDF