Наукові конференції України, Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей"

Розмір шрифту: 
Ідентифікація генів стійкості соняшника PlARG та Or6за ДНК маркерами
А. Є. Солоденко

Остання редакція: 2017-04-19

Тези доповіді


Стійкість соняшника до несправжньої борошнистої роси (НБР) та вовчка є господарсько цінними ознаками, наявність яких є необхідною умовою отримання високих урожаїв. Застосування молекулярних маркерів в селекційних програмах дозволяє детектувати певні гени в вихідному матеріалі та збільшити ефективність добору бажаних генотипів.

У Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС) проводиться робота по створенню ліній і гібридів соняшника зі стійкістю до найбільш шкодочинних патогенів, для чого залучаються генотипи різного походження. Найбільша увага приділяється джерелам гену PlARG, який на теперішній час обумовлює універсальну стійкість проти всіх відомих рас збудника НБР. У зв’язку з появою та інтенсивним накопиченням в Україні нових вірулентних 6-ої (F) та 7-ої (G) рас вовчка, селекційні програми спрямовані на інтрогресію в сучасні лінії та гібриди соняшника генів стійкості Or6 та Or7. За програмою спільних досліджень СГІ – НЦНС з компанією Strube (Німеччина), до відділу селекції та насінництва гібридного соняшнику надійшли лінії RHA 420, RHA 442, RHA 443, які характеризуються стійкістю до найбільш агресивних рас НБР: 700, 730, 770, а також зразки Sample 24, Sample 25, Sample 27, Sample 28, Sample 29, Sample 30, Sample 31, які, згідно наданого опису, є стійкими до раси F вовчка.


Full Text: PDF