Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей"

Український інститут експертизи сортів рослин

July 4, 2016 – July 7, 2016


Міжнародна науково-практична конференція «ГЕНЕТИЧНЕ ТА СОРТОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ», присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України (4-7 липня 2016 р.)

Наведено результати досліджень вчених і спеціалістів з актуальних питань генетичних і сортових ресурсів рослин, які спрямовані на збагачення, всебічне вивчення, документування, збереження та ефективне використання генетичного і сортового різноманіття рослин для задоволення потреб і покращення якості життя людей. Збірник розрахований на наукових працівників, селекціонерів, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного і біологічного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

В Конференції приймали участь 115 науковців з України, Азербайджану, Казахстану і Білорусі.

Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter