Наукові конференції України, Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку»

Розмір шрифту: 
Імунологічний моніторинг сортів ячменю ярого для селекції в умовах Центрального Лісостепу України
Валентина Сабадин

Остання редакція: 2017-05-10

Тези доповіді


Вирощування зернових культур ускладнюється цілою низкою чинників, серед яких на одному з перших місць – погіршення фітосанітарного стану посівів [1].  Одним із основних елементів збільшення врожайності зернових культур є селекція нових, екологічно пластичних, стійких проти збудників хвороб сортів. Успіх селекційної роботи у створенні стійких сортів визначається використанням перевірених в умовах регіону джерел і донорів стійкості сільськогосподарських культур проти збудників основних хвороб. Сорт з комплексною стійкістю може дати приріст урожаю в 0,1−1,5 т/га без застосування засобів захисту [2].

Аналіз сучасного асортименту районованих сортів свідчить про наявність незначної кількості сортів, які володіють комплексною стійкістю проти хвороб. Екосистеми, як функціональне ціле живих організмів і середовища, більш стабільні за більшої різноманітності генотипів рослин.

Мета досліджень. Провести імунологічний моніторинг сортів і зразків світової колекції Національного центру генетичних ресурсів рослин України, на провокаційних фонах збудників хвороб борошнистої роси та плямистостей листя, для виявлення нових генетично різнорідних джерел стійкості проти патогенів в умовах Центрального Лісостепу України для селекції на імунітет.   24 Матеріали і методика досліджень.

Матеріалом для досліджень була колекція ячменю ярого 130 сортозразків кращих за стійкістю проти хвороб підібраних згідно Каталогу вихідного матеріалу [3], які отримано з Національного центру генетичних ресурсів рослин України, Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.


Full Text: PDF