Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

November 3, 2015


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку», присвячена 20-річчю членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV)

Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов’язані зі світовими рослинними ресурсами. Розглянуто актуальні питання охорони прав на сорти рослин та ı̈ı̈ історичні аспекти, питання селекціı̈, експертизи, а також ринку сортів рослин. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства, зокрема спеціалістів сфери охорони прав на сорти рослин та селекціонерів.

В Конференції приймали участь 100 науковців з України, Нідерландів, Німеччини, Білорусі та Угорщини.
Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter