Наукові конференції України, II інтернет-конференція молодих учених "Генетика та селекція сільськогосподарських рослин - від молекули до сорту"

Розмір шрифту: 
Інформаційний супровід державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин
Є. А. Шкапенко, В. В. Маслечкін, К. М. Мажуга

Остання редакція: 2018-08-29

Тези доповіді


Сучасні фундаментальні та прикладні дослідження в сільському господарстві базуються на впровадженні новітніх інформаційних технологій, біометричних моделей і методів, де враховують і поєднують генетичні й емпіричні закономірності мінливості окремих морфобіологічних та господарсько-цінних ознак за комплексної оцінки нових сортів рослин. Результати комплексу польових і лабораторних досліджень під час кваліфікаційної експертизи сортів рослин мають бути достовірними та об’єктивними для прийняття кінцевого рішення за заявкою на сорт рослин.

Основною метою створення інформаційної системи (далі – ІС) є забезпечення ефективної науково-технічної підтримки процесів виконання функціональних обов’язків та управління системою експертизи сортів рослин, з усуненням можливих загроз в критичних точках менеджменту, зокрема досягнення максимальної прозорості проходження етапів науково-технічної експертизи заявок на сорт рослин та уникнення можливих корупційних ризиків суб’єктивного впливу.


Full Text: PDF