Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Генетика, геноміка та інші "оміки" рослин

Молекулярно-генетичний поліморфізм генів Foc-1-6 нуту звичайного та домени їх продуктів PDF
А. М. Венгер, О. О. Колесник, Н. Е. Волкова
Використання ідентифікаційних морфологічних ознак у колекціях соняшнику PDF
Т. В. Махова, К. В. Ведмедєва
Дослідження толерантності ліній озимої пшениці одеської селекції до ВЖКЯ ( ген Bdv1) PDF
Л. В. Неплій, К. П. Терновий, Г. О. Балан
Поліморфізм генів Gli та Glu і його зв’язок з зимо-, морозостійкістю рекомбінантно-інбредних ліній пшениці PDF
О. О. Погребнюк, В. І. Файт, Н. О. Козуб, І. О. Созінов, А. Ф. Стельмах
Расовий склад Blumeria graminis (DC) speer f. sp. tritici в степу України та ефективність Pm-генів (2015-2017 рр.) PDF
К. П. Терновий, Н. І. Сауляк, В. А. Трасковецька, Г. В. Бесараб
Створення біохімічних мутантів льону олійного (Linum humile Mill.) за допомогою нових хімічних мутагенів PDF
А. В. Тігова

Новітні методи в селекції та насінництві сільськогосподарських рослин

Калюсогенез та регенерація рослин пшениці м’якої озимої в ембріокультурі in vitro за умов холодової обробки PDF
М. С. Бойко
Роль інформаційно-довідкової системи «Сорт» на ринку насіння і садивного матеріалу PDF
О. Б. Барбан, В. В. Бровкін, О. П. Попова
Вплив сорту на економічну й енергетичну ефективність вирощування насіння тритикале озимого в зоні Лісостепу Західного PDF
І. С. Волощук, О. П. Волощук, В. В. Глива, Г. С. Герешко, О. М. Случак, Ю. О. Ковальчук
Особливості здійснення державної реєстрації сортів бобових культур PDF
С. М. Гринів, Н. А. Мізерна, Н. В. Курочка
Реакція нових самозапилених ліній кукурудзи змішаної зародкової плазми на С тип ЦЧС PDF
О. Л. Гайдаш
Аналіз генетичних ресурсів кукурудзи звичайної в Державному Реєстрі сортів рослин PDF
Н. П. Джулай, Т. М. Хоменко
Сортові ресурси ріпаку озимого в Україні PDF
С. Г. Димитров
Створення ліній аналогів сучасних сортів м’якої та твердої пшениці за генами ортологічної серії Ppd-1 PDF
М. О. Зеленченко, І. А. Балашова, В. І. Файт, І. О. Швець
Аналіз поліморфізму міжмікросателітних послідовностей ДНК колекції сортів і гібридів F1 кабачка (Cucurbita pepo L.) PDF
С. І. Кондратенко, М. М. Ланкастер, О. В. Сергієнко
Хозяйственно-ценные признаки в коллекции клещевины Института масличных культур НААН PDF (Русский)
М. Ю. Ковязина, К. В. Ведмедева
Позакореневе підживлення як фактор підвищення якості врожаю гібридів соняшнику PDF
О. В. Лазеба
Створення ознакової колекції арахісу підземного в посушливих умовах Південного Степу України PDF
К. Є. Мартиненко
Екологічна пластичність та стабільність сортів сої за врожайністю та вмістом білку в умовах Південного Степу України PDF
Е. Ш. Мурсакаєв, Г. Д. Лаврова, О. В. Бушулян, О. І. Ганжело
Вплив низьких позитивних температур на темпи пророщування нуту звичайного (Cicer arietinum L.) PDF
О. С. Очкала, О. В. Бушулян, О. І. Нагуляк
Вивчення алельного складу мікросателітних локусів сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) української селекції PDF
Л. М. Присяжнюк, Ю. В. Шитікова, О. В. Піскова, А. П. Іваницька
Особливості формування новітніх технологічних прийомів вирощування сої в умовах Лісостепу України PDF
О. І. Присяжнюк, С. В. Григоренко, О. Ю. Половинчук
Площі та поширеність сочевиці в світі та Україні PDF
О. І. Присяжнюк, С. В. Слободянюк, О. А. Маляренко
Вивчення сортів проса прутоподібного вітчизняної та іноземної селекції за продуктивністю та схожістю насіння PDF
І. І. Рожко, Д. Г. Дьомін, М. І. Кулик
Підбір нових батьківських пар для створення партенокарпічних гібридів огірка корнішонного типу в умовах плівкових теплиць PDF
О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Л. Д. Солодовник
Фенологічні особливості росту та розвитку сочевиці залежно від впливу елементів технології PDF
О. В. Топчій
Інформаційний супровід державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин PDF
Є. А. Шкапенко, В. В. Маслечкін, К. М. Мажуга
Використання біохімічних та молекулярних методів ідентифікації сортів рослин у країнах-членах УПОВ PDF
Н. Б. Якубенко, Л. М. Присяжнюк
Вміст олеїнової кислоти у нащадків від схрещування ліній з різним вмістом олеїнової кислоти в олії соняшника PDF
А. Ю. Яндола, К. В. Ведмедева


Сайт представлено:

Flag Counter