Наукові конференції України, ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту»

Розмір шрифту: 
Індукція новоутворень в культурі пиляків пшениці м’якої озимої за умов моделювання водного дефіциту
М. С. ЧЕКАЛОВА, І. С. ЗАМБРІБОРЩ, О. Л. ШЕСТОПАЛ, Д. Д. ІВАНОВА

Остання редакція: 2019-08-29

Тези доповіді


Посуха наносить рослинництву більш серйозні збитки, ніж будь-який інший стресовий фактор. Один з найефективніших методів боротьби з нею – створення сортів пшениці, здатних з меншими втратами врожайності переносити водний дефіцит. В основі здатності рослин переносити такий стрес лежать різні механізми, не остання роль серед яких належить клітинним механізмам осморегуляції. Тому можливий відбір толерантних форм пшениці м’якої озимої in vitro на клітинному рівні. Для імітації водного дефіциту in vitro використовуються поживні середовища, доповнені осмотично активними речовинами, що знижують зовнішній водний потенціал. Зокрема, в якості такого селективного агенту використовується ПЕГ – осмотично активна речовина, що не проникає до клітин.

Одним з найбільш перспективних методів є використання гаплоїдних технологій. Вони надають можливість швидкої стабілізації гібридного потомства, отже, значного прискорення селекційного процесу. Відкривається можливість оцінити роль клітинних механізмів осморегуляції для посухостійкості окремо взятого генотипу. Однак злаки – складний об’єкт із погляду експериментальної біотехнології, і гаплопродукційна здатність різних генотипів може значно варіювати. Тому дослідження особливостей андрогенезу in vitro та створення оптимальних умов для нього є цікавим та актуальним завданням.


Ключові слова


пшениця м'яка озима; андрогенез in vitro; індукція новоутворень

Full Text: PDF