Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Генетика, геноміка та інші "оміки" рослин

TA200 marker for fusarium wilt race-1 resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) PDF (English)
A. M. VENGER, O. O. VENGER
Новітні підходи в насінництві гречки PDF
Л. А. ВІЛЬЧИНСЬКА
Fagopyrum giganteum Krot. – джерело флавоноїдів PDF
М. В. ДИЯНЧУК, Л. А. ВІЛЬЧИНСЬКА
Потенційні джерела помірної стійкості до фузаріозу колоса пшениці серед новітніх сортів створених у лісостеповій зоні України PDF
А. В. КАРЕЛОВ, О. І. СОЗІНОВА, І. І. КУЧЕРЯВИЙ
New genotypes of winter triticale: biotechnological, molecular-genetic markers as an innovation for the production of high-quality semi-finished flour products PDF (English)
V. V. MOSKALETS, T. Z. MOSKALETS T
Створення майже ізогенних ліній з чужинними ознаками на генетичному фоні пшениці м’якої озимої ‘Одеська 267’ PDF
О. В. ОХРИМОВИЧ, С. В. ЧЕБОТАР, І. І. МОЦНИЙ
Асоціації алелів мікросателітних локусів хромосом 5В І 5D з агрономічно цінними ознаками пшениці (Triticum aestivum L.) PDF
О. О. ПОГРЕБНЮК, М. В. ГАЛАЄВА, В. І. ФАЙТ
Оцінка ліній кукурудзи української та іноземної селекції за SSR маркерами PDF
Л. М. ПРИСЯЖНЮК, З. Б. КИЄНКО, С. М. ГРИНІВ, С. О. ОТРОШКО
Ідентифікації S та C типів чоловічої цитоплазматичної стерильності кукурудзи PDF
Л. М. ПРИСЯЖНЮК, С. О. ТКАЧИК, Ю. О. ГОНЧАРОВ, Ю. В. ШИТІКОВА
Генетична основа стійкості ліній пшениці до збудників листостеблових хвороб – стеблової іржі, бурої іржі та борошнистої роси PDF
Н. І. САУЛЯК, О. В. БАБАЯНЦ
Роль ферментів ліпідого обміну та жирних кислот у процесах формування стійкості рослин ячменю до збудників фузаріозу PDF
Я. С. ФАНІН, О. О. МОЛОДЧЕНКОВА
Визначення гаплотипів за геном TaGW2-6A, ассоційованим з шириною та масою зернівки пшениці м'якої озимої PDF
В. М. ФІЛІМОНОВ, Н. В. БУЛАВКА, І. І. МОЦНИЙ, С. В. ЧЕБОТАР
Нові генетичні ресурси Viburnum opulus L. як інноваційна розробка в селекції малопоширених культур PDF
В. С. ФРАНЦІШКО, Т. З. МОСКАЛЕЦЬ, І. В. ГРИНИК, В. В. МОСКАЛЕЦЬ
Алелі гену TaSnRK2.8А у сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України PDF
Г. О. ЧЕБОТАР, О. Є. ОЛІЙНИК, Ю. О. ЛАВРИНЕНКО, С. В. ЧЕБОТАР

Біоінформатика

Прогнозування LD50 біологічно активних речовин Allium sativum PDF
О. Р. БРИДА
Визначення LD50 для деяких амінокислот Pulsatilla alba PDF
Ю. І. КОЛБ

Новітні методи в селекції та насінництві сільськогосподарських рослин

Метод добору біотипів еспарцету за кращим розвитком кореневої системи PDF
С. Л. ГАВРИШ
Метод стерилізації агару та живильних середовищ для розмноження та культивування in vitro різних видів рослинного матеріалу PDF
С. М. ГОНТАРЕНКО, Г. М. ГЕРАСИМЕНКО
Джерела та донори стійкості до als-інгібуючих гербіцидів для селекції соняшнику (Helianthus annuus L.) PDF
А. С. ІЛЬЧЕНКО, Б. Ф. ВАРЕНИК
Спосіб вирощування насіння моркви столової за краплинного зрошення на півдні України PDF
Н. П. КОСЕНКО, К. О. БОНДАРЕНКО
Перспективні сорти томата промислового типу для півдня України PDF
Н. П. КОСЕНКО, К. О. БОНДАРЕНКО, В. О. ПОГОРЄЛОВА
Безвисадковий спосіб вирощування насіння буряка столового за краплинного зрошення в умовах півдня України PDF
Н. П. КОСЕНКО, В. О. ПОГОРЄЛОВА
Біоморфологічна характеристика селекційних зразків Miscanthus giganteus, Miscanthus sacchariflorus та Miscanthus sinensis, отриманих в умовах in vitro PDF
С. О. ЛАШУК
Особливості селекції сортів голозерного ячменю придатного до механізованого збирання PDF
І. Б. ЛЕГКУН, К. О. СКВОРЦОВА, І. В. КОВТУН
Мінливість показника урожайності салату посівного Lactuca sativa var. secalina L. у зоні Полісся PDF
Н. В. ЛЕЩУК, О. Б. БАРБАН, І. В. КОХОВСЬКА, А. І. БОЙКО
Методичні вимоги визначення стійкості сортів салату посівного проти вірусу мозаіки салату Lettuce mosaic virus (LMV) патотип II PDF
Н. В. ЛЕЩУК, Н. В. ПАВЛЮК, Н. В. СИМОНЕНКО, О. П. БАШКАТОВА, Т. М. МАРЧЕНКО
Інноваційні технології вирощування гібридів кукурудзи на зрошуваних землях PDF
Т. Ю. МАРЧЕНКО, Ю. О. ЛАВРИНЕНКО
Вплив строків і схем садіння на біометричні показники і продуктивність рослин тютюну в агрокліматичних умовах Центрального Лісостепу України PDF
А. В. МОРГУН, В. І. МОРГУН, К. П. ЛЕОНОВА, О. М. МОЛОДЧАНА
Параметри пластичності та стабільності врожайності та вмісту білка в сортах сої за умов південного степу України PDF
Е. Ш. МУРСАКАЄВ
Вплив низьких позитивних температур на інтенсивність водопоглинання нуту звичайного (Cicer arietinum L.) PDF
О. С. ОЧКАЛА, Г. Д. ЛАВРОВА, О. І. НАГУЛЯК
Створення та характеристика за господарсько цінними ознаками опушених ліній аналогів сортів ‘Антонівка’ та ‘Куяльник’ PDF
О. О. ПОГРЕБНЮК, В. І. ФАЙТ
Особливості застосування міжнародних та вітчизняних шкал росту та розвитку рослин роду сорго (Sorghum) PDF
О. І. ПРИСЯЖНЮК, С. М. КАЛЕНСЬКА, Л. І. СТОРОЖИК, О. В. МУЗИКА, Л. М. КАРПУК, О. А. ЗІНЧЕНКО, В. В. БРОВКІН
Оптимізація елементів технології вирощування насіння гібридів F1 буряку столового PDF
І. І. СЕМЕНЕНКО, О. В. КУЦ
Оптимізація технології вирощування насіння гороху в умовах Південного Степу України PDF
С. С. СОРОКУНСЬКИЙ
Стійкість ліній пшениці м’якої озимої Фіто 4/16, Фіто 13/16 та Фіто 113/16 до Tilletia caries (DC) І Ustilago Tritici (PERS), генетична основа стійкості та походження PDF
К. П. ТЕРНОВИЙ, Л. Т. БАБАЯНЦ
Зміна урожайності, маси 1000 насінин та вмісту сирого протеїну в сортах гороху посівного впродовж 2014–2018 рр. PDF
О. В. ТОПЧІЙ, С. Л. ЧУХЛЄБ
Індукція новоутворень в культурі пиляків пшениці м’якої озимої за умов моделювання водного дефіциту PDF
М. С. ЧЕКАЛОВА, І. С. ЗАМБРІБОРЩ, О. Л. ШЕСТОПАЛ, Д. Д. ІВАНОВА
Створення нового селекційного матеріалу тритикале ярого з підвищеною адаптивністю PDF
С. В. ЧЕРНОБАЙ, В. К. РЯБЧУН, Т. Б. КАПУСТІНА, В. С. МЕЛЬНИК, О. Є. ЩЕЧЕНКО


Сайт представлено:

Flag Counter