Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 
ВПЛИВ ГУСТОТИ РОСЛИН НА РІСТ, РОЗВИТОК І УРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКІВ КОРМОВИХ PDF
А. О. Антонов, Л. М. Бурко
СІВОЗМІНА – ДОСТУПНИЙ І ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИЙ СПОСІБ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД PDF
А. Г. Бабич, О. А. Бабич, Н. В. Бондар
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НЕМАТОЛОГІЧНОГО БІОТЕСТУВАННЯ ГРУНТУ PDF
А. Г. Бабич, О. А. Бабич, О. С. Покропивний
АЕРОВІЗУАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ОСЕРЕДКІВ НЕМАТОДОЗІВ PDF
О. А. Бабич, А. Г. Бабич, К. Я. Намолован
ПРИДАТНІСТЬ ДО ЗБЕРІГАННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ РІЗНИХ СОРТІВ PDF
Т. А. Байба, О. В. Завадська, Л. М. Бондарєва
ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Г. С. Балашова, О. О. Юзюк, С. М. Юзюк, Б. С. Котов
ФОРМУВАННЯ РІВНЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ В СІВОЗМІНІ І МОНОКУЛЬТУРІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ РОКУ В СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Бєлєніхіна А, К. М. Манько
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ БУРЯКІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. Є. Бложчук, Л. М. Бурко
РЕАКЦІЯ НОВИХ СОРТІВ Triticum aestivum L. НА ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ УКРАЇНИ PDF
Б. В. Близнюк
УРОЖАЙНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ ЗА ВИРОЩУВАННЯ В ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССІ УКРАЇНИ PDF
Р. М. Близнюк
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ PDF
А. В. Бобер, О. А. Левчук, О. О. Бобер
КЛІТИННІ ТЕХНОЛОГІЇ IN VITRO РАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ ТОМАТА PDF
В. А. Богославець, Ю. В. Коломієць
ТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОДЕНТИЦИДУ БАКТОЦИД ПРОТИ МИШОПОДІБНИХ ГРИЗУНІВ PDF
Л. М. Бондарева, О. В. Завадська, Ю. Ю. Шуляк
ЗАХИСТ ТОМАТІВ ВІД БУРОЇ ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ PDF
М. М. Бондарець, М. Й. Піковський
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ СОРТІВ CITTRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Бровкін, О. М. Мартинов
СТРУКТУРА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР РОДУ CUCURBITA SPP. L., ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
М. О. Бровкіна, В. І. Троян
ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ ПЛІВЧАСТИХ ЗЕРЕН В ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА PDF
О. І. Буняк
PEST SCIARID SPECIES (DIPTERA, SCIARIDAE) IN UKRAINE PDF (English)
A. I. Babytskiy, M. S. Moroz, O. O. Bezsmertna
THE HARMFUL IMPACT OF THE PEST SCIARID SPECIES (DIPTERA, SCIARIDAE) REGISTERED IN UKRAINE PDF (English)
A. I. Babytskiy, M. S. Moroz, O. O. Bezsmertna
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДОМІНАНТНИХ ФІТОФАФАГІВ З РЯДУ COLEOPTERA НА РІПАКУ ОЗИМОМУ PDF
Н. Васильченко, Л. П. Кава
КРАЩІ СОРТИ ЯБЛУНІ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ПОМОЛОГІЇ ім. Л.П.СИМИРЕНКА ІС НААН УКРАЇНИ PDF
В. В. Волошина, В. І. Гоменюк, А. В. Волошин
ЦІННИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ СТВОРЕННЯ АМІЛОПЕКТИНОВОГО ПРОСА PDF
В. М. Воронцова, Ю. В. Харченко
THE EFFECT OF THE BIOSTIMULATORS ON THE PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE STRAWBERRY LEAVES PDF (English)
О. V. Voitsekhivskа, V. I. Voiytsekhivskyi, N. G. Nesterova, S. V. Vaskivska
STABILITY OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION IN THE APPLE FRUITS GROWN IN CONDITIONS OF THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE PDF (English)
V. I. Voitsekhivskyi, S. V. Vaskivska
NUTRIENT VALUE AND STABILITY OF THE BIOCHEMICAL INDICES FOR THE STRAWBERRY SOFT FRUITS GROWN IN CONDITIONS OF NORTHERN FOREST-STEPPE UKRAINE PDF (English)
V. I. Voitsekhivskyi, O. V. Voitsekhivskа, S. V. Vaskivska
NUTRIENT VALUE OF THE COMMON AND NOVEL MARROW SQUASH FRUITS, GROWN IN CONDITIONS OF THE NORTHERN FOREST-STEPPE UKRAINE PDF (English)
V. I. Voiytsekhivskyi, О. V. Voitsekhivskа, S. V. Vaskivska, N. I. Orlovskyi
NUTRIENT CONTENT OF FONUGREEK (TRIGONELLA FOENUMGRAECUM L.) AFTER HIGHER MAGNESIUM NUTRIENT TREATMENT PDF (English)
Viktor József Vojnich, Judit Pető, András Palkovics, Attila Hüvely
PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET HYBRIDS UNDER THE CONDITIONS OF RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE PDF (English)
L. V. Vyshnevska L, A. O. Sichkar, S. V. Rogalskyi, V. S. Kravchenko
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ ВІЗУАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР НА ЗАСЕЛЕНІСТЬ ВІВСЯНОЮ НЕМАТОДОЮ PDF
Ю. А. Гаврилюк, А. Г. Бабич, О. А. Бабич
МЕТОД ДОБОРУ ПОПУЛЯЦІЙ ЕСПАРЦЕТУ З ВИСОКИМ АДАПТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С. Л. Гавриш, О. Б. Бондарева
УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ПІД ВПЛИВОМ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА МІКРОДОБРИВ PDF
Г. Л. Гадзовський, Н. В. Новицька
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ FRAGARIA ANANASSA Duch., ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
А. О. Гайдай, Ю. О. Божок
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ВИРОЩУВАННЯ PDF
В. Л. Гайдук, М. П. Косолап
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН РІЗНИХ БІОЛОГІЧНИХ ФОРМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ PDF
В. І. Глеваський, В. О. Рибак, В. В. Куянов, Р. М. Шаповаленко
ЦІННІ ЗРАЗКИ ГІРЧИЦІ СИЗОЇ (BRASSICA JUNCEA L.) – ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ З РІЗНИМ НАПРЯМКОМ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Л. М. Головаш
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІД ВПЛИВОМ КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ НАНОЧАСТОК МЕТАЛІВ PDF
Л. М. Гончар
ОТРИМАННЯ АСЕПТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ MUSA PDF
К. Гончаренко, О. Лобова, Р. Іванніков
ЕВОЛЮЦІЙНО-АНАЛОГОВИЙ ПІДХІД В СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ НА АДАПТИВНІСТЬ PDF
О. В. Гуменюк, Л. А. Коломієць
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА АКТИВНІСТЬ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ PDF
С. М. Гунько, В. В. Курмаз
НАТУРА ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ PDF
С. М. Гунько, Н. О. Бондар
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ BERBERIS L. ЯК КУЛЬТУР З ВИСОКОЮ БІОЛОГІЧНОЮ ЦІННІСТЮ PDF
В. Р. Давидов, Т. Ю. Лихолат, О. А. Лихолат, І. П. Григорюк
ВИКОРИСТАННЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ У РАННЬОВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД PDF
Я. М. Демиденко, І. В. Свистунова
ОПТИМІЗАЦІЯ НЕМАТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ НА ЗАРАЖЕНІСТЬ БУРЯКОВОЮ ЦИСТОУТВОРЮЮЧОЮ НЕМАТОДОЮ PDF
О. С. Деркач, А. Г. Бабич, О. А. Бабич
РИНОК ВІТЧИЗНЯНИХ БЕЗГЛЮТЕНОВИХ СОРТІВ PDF
Н. П. Джулай, З. Б. Києнко
ПОПОВНЕННЯ РИНКУ УКРАЇНИ НОВИМИ ПЕРСПЕКТИВНИМИ СОРТАМИ РІПАКУ ОЗИМОГО (BRASICA NAPUS L. VAR OLIEIFERRA BIENNIS KOCH.) PDF
С. Г. Димитров, О. В. Колесніченко
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ БУРЯКІВ КОРМОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ PDF
В. В. Дмитренко, Л. М. Бурко
ДОНОРИ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ БУРОЇ ІРЖІ PDF
Ю. М. Дмитренко, Г. М. Ковалишина
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА TaDHN19 В ЛИСТЬЯХ И УЗЛАХ КУЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ PDF (Русский)
Т. М. Дмитриева, О. Ю. Урбанович
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ PDF
М. Я. Дмитришак, В. В. Доненко
ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНИХ ФОРМ КАРТОПЛЯРСТВА У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ТА ДРІБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ PDF
М. Я. Дмитришак, Н. П. Сельський
ВПЛИВ РЕТАРДАНТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
М. Я. Дмитришак, А. А. Ткаченко
ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ ТА ВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ (TRITICUM DURUM DESF.) PDF
Д. Р. Дмитрук, Г. М. Ковалишина
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БУЛЬБОЧКОВИХ ТА ЕНДОФІТНИХ БАКТЕРІЙ НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
О. Д. Дубинська, Л. В. Титова
РАННЯ Діагностика жаростійкості F2 Triticum Aestivum L. ЗА УЧАСТЮ 1AL.1RS ТА 1BL.1RS ТРАНСЛОКАЦІЙ PDF
Н. С. Дубовик, О. В. Гуменюк, В. В. Кириленко
Клітинна селекція пшениці на стійкість до збудника базального бактеріозу PDF
С. О. Дуб’янська, А. Ю. Пастощук, Л. М. Буценко, Ю. В. Коломієць
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ СУБСТРАТІВ ШАХТНОЇ ПОРОДИ НА ТЕРИКОНАХ ДОНБАСУ PDF
А. П. Дудкіна
Ассоціації алельних варіантів за МС-локусами, зчепленими з Е генами сої, з агрономічними ознаками у ліній отриманих шляхом хімічного мутагенезу PDF
Д. О. Жарикова, Г. О. Чеботар, І. В. Темченко, О. А. Аксьонова, С. В. Чеботар
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ПРИ ІНДУКЦІЇ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ БІОТИЧНИМИ ЕЛІСИТОРАМИ PDF
І. В. Жук, Л. О. Кучерова
БІОЛОГІЗАЦІЯ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
В. І. Заболотний
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ПОТЕЙТІНУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ PDF
П. Д. Завірюха, З. П. Неживий
МАКРО- ТА МІКРОДОБРИВА В НАСІННИЦТВІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО PDF
С. О. Заець, К. С. Фундират
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ ПРОТИ ПШЕНИЧНОГО ТРИПСА НА СОРТАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
О. А. Заїма, Ю. М. Судденко
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СОРТІВ І ЛІНІЙ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ PDF
О. В. Зимогляд
ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ПАСТЕРНАКУ РІЗНИХ СОРТІВ PDF
М. В. Зуєнко, О. В. Завадська
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
М. К. Карпич, О. М. Мирон
РЕГЕНЕРАЦІЯ IN VITRO ТА ШВИДКЕ РОЗМНОЖЕННЯ KALANCHOE BLOSSFELDIANA PDF
П. І. Кветницька, В. В. Бородай
ВИДОВИЙ СКЛАД ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ТРОЯНД ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТА В УМОВАХ ТОВ “КАМЕЛІЯ-PR” PDF
Т. Р. Кіптель, Р. В. Яковлєв
СТРОКИ СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ PDF
О. А. Коваленко, А. М. Коваленко
ОЗНАКОВІ КОЛЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ БАШТАННИХ РОСЛИН PDF
І. І. Колесник, О. В. Палінчак
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНТРОЛЮ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР PDF
Ю. В. Коломієць, І. П. Григорюк, Л. М. Буценко
ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА ВИСОТУ СОРТІВ НУТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ У РІЗНІ ЗА ПОГОДНИМИ УМОВАМИ РОКИ PDF
Н. О. Колояніді
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЖИТНЯКА ГРЕБІНЧАСТОГО В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ PDF
В. Я. Кочерга
ОЦІНКА ЗРАЗКІВ СПЕЛЬТИ ОЗИМОЇ ЗА ПОСУХОСТІЙКІСТЮ PDF
Н. І. Криштопа
ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ ДИНІ ЗА ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ PDF
С. М. Кубрак
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО І ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КРИСТАЛОНУ ОСОБЛИВОГО PDF
А. М. Кудрявицька
ОЦІНКА МІНЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ PDF
Є. А. Кузьменко, С. О. Хоменко
ВПЛИВ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН НА РІСТ ЧИСТИХ КУЛЬТУР БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ PDF
К. П. Кукол, Н. А. Воробей, П. П. Пухтаєвич
ОЦІНКА ЛІНІЙ МУТАНТНОГО ПОХОДЖЕННЯ РІПАКУ ЯРОГО ЗА КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ PDF
Ю. О. Куманська
THE ECONOMIK EFFICIENCY OF WINTER WHEAT PRODUCTIEN DEPENDING ON AGRONOMI RECEPTION OF GROWING PDF (English)
Y. P. Kiriyak, A. M. Kovalenko
ОТРИМАННЯ РОСЛИН МІСКАНТУСУ В УМОВАХ IN VITRO ТА АДАПТАЦІЯ ЇХ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ PDF
С. О. Лашук
ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА ЄС PDF
Н. Б. Линчак
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУКУРУДЗЯНОГО МЕТЕЛИКА PDF
А. С. Лиса, Л. П. Кава
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. А. Лисенко, В. М. Гудзенко
ДІОНЕЯ В КУЛЬТУРІ IN VITRO PDF
Н. Литвиненко, О. Лобова, Р. Іванніков
ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКА КРУЇЗЕР 350 FS НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ PDF
С. Ф. Лісковський
ТРАНСГРЕСИВНА МІНЛИВІСТЬ КІЛЬКОСТІ ЗЕРЕН У КОЛОСІ У F2 ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ННДЦ БНАУ PDF
Т. П. Лозінська
НАУКОВІ ПІДХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ TRITICUM AESTIVUM L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Р. М. Лось, О. В. Гуменюк, В. В. Кириленко
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРИХОГРАМИ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ PDF
Я. Ю. Лукащук
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ PDF
В. В. Любич, І. А. Лещенко
ЗАСЕЛЕННЯ ТА ПОШКОДЖЕННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ГУСЕНИЦЯМИ БАВОВНИКОВОЇ СОВКИ PDF
Ю. М. Ляска, О. О. Стригун
CONFECTIONERY PROPERTIES OF SPELT GRAIN DEPENDING ON THE VARIETY ORIGIN AND LINE PDF (English)
V. V. Liubych
TECHNOLOGIES OF PRIMARY CLEARING AND PRODUCTION OF CEREAL PRODUCTS FROM GRAIN OF SPELT WHEAT PDF (English)
V. V. Liubych, V. V. Zheliezna, I. F. Ulianych I
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРИТИКАЛЕ ДВОРУЧКИ ЗА ПІЗНІХ ОСІННІХ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ PDF
Б. О. Мазуренко, Н. В. Новицька
ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН – ГОЛОВНИЙ РЕЗЕРВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. Ю. Марченко, П. П. Забара, А. Ю. Жупина
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ТРИВАЛОГО (З 1965 р.) ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ PDF
Н. П. Матвієнко Н
ВИДОВЕ І КІЛЬКІСНЕ БІОРІЗНОМАНІТТЯ МІЖВИДОВИХ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ НАЇЗНИКІВ: АФІДІЇД, АФЕЛІНІД (HYMENOPTERA: APHELINIDAE, APHIDIIDAE) КОРИСНИХ КОМАХ-ЕНТОМОФАГІВ ШКІДЛИВИХ КОМАХ-ГОСПОДАРІВ (ЖЕРТВ) ЗЛАКОВИХ ПОПЕЛИЦЬ (HOMOPTERA, APHIDIDAE) ПРОТЯГОМ ВСІЄЇ ВЕГ PDF
Г. В. Мєлюхіна
ПЛОДОВІ І ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ СОРТІВ РОСЛИН ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Н. А. Мізерна, С. М. Гринів, В. М. Матус
ЗАСЕЛЕНІСТЬ ТРОЯНД TETRANYCHUS URTICAE KOCH (ACARI: TETRANYCHIDAE) У БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.В. ФОМІНА PDF
Г. А. Момотов, Л. М. Бондарева, О. В. Завадська
OPTIMIZATION OF BREEDING CHRYSOPIDAE IS THE WAY TO RATIONAL NATURE MANAGEMENT AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL RESOURCES PDF (English)
M. S. Moroz
INFLUENCE OF THE LENGTH OF THE “EMERGENCE – EARING” PERIOD ON YIELDS OF SPRING BARLEY SAMPLES PDF (English)
V. A. Muzafarova, I. A. Petukhova, V. K. Riabchun
GAMMA-RAYS EFFECTIVENESS IN WINTER WHEAT PLANT HEIGHT MUTATION INDUCTION PDF (English)
M. M. Nazarenko
БІЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОЗИМОЇ СОВКИ НА ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ PDF
О. Ю. Озга, Л. П. Кава
ВОДОСПОЖИВАННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ PDF
Р. В. Олепір
VACCINIUM CORYMBOSUM В КУЛЬТУРІ IN VITRO PDF
Д. Д. Орехова, А. А. Клюваденко, О. О. Олійник, О. В. Лобова
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНАНТНИХ ФІТОФАГІВ З РОДИНИ ЛИСТОКРУТОК В ЯБЛУНЕВИХ НАСАДЖЕННЯХ PDF
Л. В. Павлюк, Л. П. Кава
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОЩУВАННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО PDF
Г. Пагава, І. В. Свистунова
СЕЛЕКЦІЯ КАВУНА В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. В. Палінчак, І. І. Колесник
ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Панфілова
ХЛІБНІ ПИЛЬЩИКИ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. М. Педаш
НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНІ ФІТОПАРАЗИТИЧНІ НЕМАТОДИ ЖОРЖИНИ САДОВОЇ В УМОВАХ КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» М. КИЇВА PDF
К. Р. Пермякова, О. А. Бабич
ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО PDF
О. В. Піковська
МІКОФЛОРА НАСІННЯ НУТУ (CІCER ARІETІNUM L.) PDF
М. Й. Піковський
БІОЛОГІЧНІ ДОБРИВА З ВІДХОДІВ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ PDF
А. О. Пірожок, М. М. Лісовий
АДАПТИВНА ІНТРОДУКЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗШИРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ БАЗИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН PDF
О. В. Позняк
НОВИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ СОРТ ДВОРЯДНИКА ТОНКОЛИСТОГО PDF
О. В. Позняк, О. І. Касян, Л. В. Чабан
ВІТЧИЗНЯНИЙ СОРТ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО ОВОЧЕВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ НЕБОКРАЙ PDF
О. В. Позняк, О. І. Касян, Л. В Чабан
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ СОРТ БУГИЛИ КЕРВЕЛЮ PDF
О. В. Позняк, О. І. Касян, Л. В. Чабан
ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. П. Поліщук, В. М. Гудзенко, О. О. Бабій
ОЗИМИЙ ГОРОХ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Пономаренко, Н. В. Новицька
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ АСЕПТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРАНАТА ЗВИЧАЙНОГО ( Punica granatum L.) PDF
І. Г. Пономарьова, О. О. Олійник, О. В. Лобова
ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С. І. Попов, К. М. Попова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН PDF
О. П. Попова
ЕФЕКТИВНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЯБЛУНІ ПРОТИ БОРОШНИСТОЇ РОСИ PDF
Є. П. Постоленко
МІНЛИВІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ БОРОШНА ТА ТІСТА НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ PDF
І. В. Правдзіва, О. А. Демидов
СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ GLYCINE MAX (L.) MERR PDF
О. С. Предко, В. В. Сінченко
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОРТІВ РІПАКУ ОЗИМОГО ТА ЯРОГО (BRASSICA NAPUS L.) ЗА ДНК МАРКЕРАМИ PDF
Л. М. Присяжнюк, О. Л. Кляченко
ВИЗНАЧЕННЯ ПОСУХОСТІЙКОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА СХОЖОСТІ НАСІННЯ В УМОВАХ ВИСОКОГО ОСМОТИЧНОГО ТИСКУ PDF
Н. І. Прокопік
КОНТРОЛЬ ХВОРОБ КАРТОПЛІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ PDF
О. О. Радовільська, М. М. Лісовий
ПОЛІМОРФІЗМ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ЛОКУСАМИ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ТА НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЛЮТЕНІНІВ PDF
О. М. Радченко, Н. В. Сандецька
ОЦІНКА СОРТІВ І ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ЯКІСТЮ ЗЕРНА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. Л. Рисін, О. А. Демидов, Г. Б. Вологдіна
ВИВЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО ВЕГЕТАЦІЙНОГО ВІКУ РОСЛИН СТЕВІЇ В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
М. В. Роїк, І. В. Кузнєцова
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ PDF
В. І. Романюк
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТУ В ПОСІВАХ БОБІВ КОРМОВИХ PDF
В. О. Романюк
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦI OЗИМOЇ ПРOТЯГOМ ТРИВАЛОГО ЗБЕРIГAННЯ PDF
Ю. В. Румак, О. В. Завадська
УСПАДКУВАННЯ ОЗНАКИ «КІЛЬКІСТЬ ЗЕРЕН У ГОЛОВНОМУ КОЛОСІ» У ГІБРИДНИХ ПОКОЛІННЯХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
В. Я. Сабадин
ОЦІНКА ПОМОЛОГІЧНИХ СОРТІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ З ВРАХУВАННЯМ КРИТЕРІЇВ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ PDF
І. А. Сало
ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОШКУ ПОСІВНОГО (ЯРОГО) PDF
О. А. Самойленко, Р. В. Олепір
ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ НА CÓRYLUS AVELLÁNA В КУЛЬТУРІ IN VITRO PDF
О. В. Свириденко, А. А. Клюваденко, О. О. Олійник, О. В. Лобова
ЗБЕРІГАННЯ EX-SITU КОЛЕКЦІЙ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА PDF
О. С. Силенко, О. Ю. Роговий
ПРОДУКТИВНІСЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ЧИНИ ПОСІВНОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С. І. Силенко
БАГАТОЗАРОДКОВІСТЬ НАСІННЯ КРУПНОЗЕРНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ОЗИМОГО ЖИТА PDF
Н. В. Симоненко, В. В. Скорик
ФЕНОТИПОВА МІНЛИВІСТЬ ВРОЖАЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА І В’ЯЗКОСТІ ВОДОРОЗЧИННОГО ЕКСТРАКТУ ОЗИМОГО ЖИТА PDF
Н. В. Симоненко, В. В. Скорик
АСОРТИМЕНТ PYRUS COMMUNIS L., ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Н. О. Сиплива, О. В. Бабич
ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НАСІННЯ НА ЗДАТНІСТЬ ДО ЗБЕРІГАННЯ PDF
М. Ю. Скороходов
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ЦИБУЛІ ПОРЕЙ НА КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ PDF
Г. Я. Слободяник, В. І. Войцехівський, А. Г. Тернавський
КВАЛІФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА НОВИХ СОРТІВ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) В УКРАЇНІ PDF
І. В. Смульська, Т. М. Хоменко
УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ PDF
О. В. Солонечна
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН PDF
Ю. Л. Стефківська, І. М. Панькова
ОЦІНКА СОРТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ NDVI PDF
Р. І. Топко, Г. М. Ковалишина, Г. Б. Вологдіна
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЙНОСТІ СОЧЕВИЦІ: МАСА РОСЛИНИ, ВИБІРКИ, НАСІНИН З ОДНІЄЇ РОСЛИНИ ТА МАСИ 1000 НАСІНИН PDF
О. В. Топчій
ВМІСТ КРОХМАЛЮ ТА СУХОЇ РЕЧОВИНИ В СОРТАХ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ PDF
О. В. Топчій, А. П. Іваницька
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ PDF
О. В. Топчій, Н. П. Щербиніна
УМОВИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВОЛОДІЛЬЦЯ ПАТЕНТУ ТА ВЛАСНИКА МАЙНОВОГО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПОШИРЕННЯ СОРТУ У РАЗІ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА PDF
С. О. Ткачик, О. В. Захарчук
ПРОДУКТИВНИЙ ТА АДАПТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. В. Тригуб
ЯПОНСЬКА ВИШНЯ В КУЛЬТУРI IN VITRO PDF
Д. В. Трофимук, О. О. Олійник, О. В. Лобова
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА PDF
І. В. Федоренко, С. О. Хоменко
ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ PDF
М. В. Федоренко, С. О. Хоменко
ЗБАГАЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОРТИМЕНТУ БАГАТОРІЧНИХ ВИДІВ ЦИБУЛЕВИХ РОСЛИН PDF
Л. П. Фесенко, О. В. Позняк, О. І. Касян
ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (Triticum aestivum L.) ПРИ ПОМОЩИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ PDF (Русский)
Е. А. Фомина, О. Ю. Урбанович
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОЩУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ СОЇ PDF
О. В. Фурман
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ КУКУРУДЗИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ГІБРИДІВ PDF
Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ СОРГО (SORGHUM MOENCH) PDF
С. М. Холод
ВПЛИВ ГЕРБІЦИДНОЇ ОБРОБКИ НА НАСІННЯ КУКУРУДЗИ PDF
Н. О. Хромих, Т. Ю. Лихолат, Ю. В. Лихолат, В. Л. Матюха
ОСОБЛИВОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ PDF
Л. В. Худолій
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ PDF
Я. Г. Цицюра
НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНДУКОВАНОГО МУТАГЕНЕЗУ В СЕЛЕКЦІЇ САЛАТУ ПОСІВНОГО PDF
Л. В. Чабан, О. В. Позняк, О. І. Касян
ПЕРСПЕКТИВНІ ЛІНІЇ САЛАТУ ПОСІВНОГО, СТВОРЕНІ МЕТОДОМ ІНДУКОВАНОГО МУТАГЕНЕЗУ PDF
Л. В. Чабан, О. В. Позняк, О. І. Касян
ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ СУЧАСНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
Ю. О. Чернобай, В. К. Рябчун
ДЖЕРЕЛА ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО PDF
С. В. Чернобай, В. К. Рябчун, В. С. Мельник
ВПЛИВ ДІЇ ПРЕПАРАТУ ГУМІСОЛ-ПЛЮС 01 НА УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА РІЗНИХ ФОНАХ ЖИВЛЕННЯ PDF
Г. А. Чугрій, О. О. Вінюков
ВПЛИВ ДОСЛІДЖУВАНИХ ФАКТОРІВ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРКУНУ БІЛОГО ОДНОРІЧНОГО СОРТУ ПІВДЕННИЙ PDF
Л. В. Шапарь, О. В. Місєвич, О. П. Конащук
ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ АЗОТОМ НА ВИНОС БІЛКА ІЗ ЗЕРНОМ ПШЕНИЦІ PDF
І. М. Шегеда, Д. А. Кірізій, Л. В. Сеніна
ДОБІР СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ (ZEA MAYS L.) ЗА ДНК МАРКЕРАМИ PDF
Ю. В. Шитікова, Ю. О. Гончаров
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МАСЛА ИЗ СЕМЯН ЭНДОСПЕРМАЛЬНЫХ МУТАНТОВ КУКУРУЗЫ В СВЯЗИ С ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ ПРИ ХРАНЕНИИ PDF (Русский)
Т. П. Шиянова, О. Г. Супрун
ФОРМУВАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ В РОСЛИННИЦТВІ PDF
Т. М. Шкорбот, О. В. Гринчишин
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
П. І. Шпак, В. А. Гончар
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ТВЕРДОЇ МИРОНІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ PDF
І. В. Шпакович, Г. М. Ковалишина
СТУПІНЬ УРАЖЕННЯ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ КОКОМІКОЗОМ PDF
Л. А. Шубенко
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
О. І. Шутий
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ІНДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ (ОЗИМОЇ) ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
М. С. Юшкевич, Л. М. Баліцька
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДРОТЯНИКІВ (COLEOPTERA, ELATERIDAE) В АГРОЦЕНОЗІ СОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ PDF
О. М. Яковенко, М. Л. Новохацький
ПІСЛЯРЕЄСТРАЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯСОРТІВ РОСЛИН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Н. Б. Якубенко
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАПУСТЯНОЇ СОВКИ НА ХРЕСТОЦВІТИХ PDF
Ю. М. Яременко, Л. П. Кава
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ М’ЯКОЗЕРНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО БУРОЇ ЛИСТКОВОЇ ІРЖІ ТА ПІРЕНОФОРОЗУ ЛИСТЯ PDF
А. В. Ярош, О. О. Четверик
ЗМІНА ПОСІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ PDF
Н. О. Ящук
ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА НОМЕРУ ФРАКЦІЇ НА ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ PDF
Н. О. Ящук, А. В. Кравченко
ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
А. І. Ящук, Т. І. Ящук, М. П. Косолап
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ PDF
О. І. Присяжнюк, С. В. Григоренко, О. П. Шевченко


Сайт представлено:

Flag Counter