Наукові конференції України, Х МН-ПК молодих вчених і спеціалістів "СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"

Розмір шрифту: 
CЕЛЕКЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА НА ПІВНОЧІ УКРАЇНИ
П.М. Скрипчук

Остання редакція: 2022-06-17

Тези доповіді


Україна має унікальний природно-ресурсний потенціал, який використовує неощадливо і неефективно та вимагає його охорони в умовах зміни клімату, посилення антропогенного впливу й ринку земель сільськогосподарського призначення. Така проблема вирішується через соціо-еколого-економічне обґрунтування інноваційних проектів, наприклад, в органічному землекористуванні й налагодженні відповідної переробки сировини. У сфері агропромислового комплексу інноваціями в наш час є наукове обґрунтування збалансованого використання земельних ресурсів та, зокрема, особливостей географічного розташування ареалів вирощування садів із районованих волоського горіха та фундука (або інших нішевих й високорентабельних культур).

В Україні існують різні ареали розповсюдження культури волоського горіха, зокрема вперше для всіх північних областей зареєстровано сорт волоського горіха «Сойка» (автори Скрипчук П. М. та Пакуш М. Є.). Для практичного ведення і розвитку горіхової галузі ними розроблені всі необхідні технологічні процеси горіхового бізнесу.


Full Text: PDF