Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

General Papers

FEATURES OF THE GENETICS OF SWEET CORN PDF (English)
Oliver Adu-Boakye, H. M. Kovalyshyna
EFFECT ON THE PLANT GERMINATION AND GROWTH IN INNOVATIVE ORGANIC FERTILIZER OF CHICKEN MANURE WITH A HIGH CONTENT OF HUMIC ACIDS PDF (English)
O. Balanda, D. Serafinowska, I. Svystunova
Новітні тенденції у вирощуванні буряка столового PDF
П.В. Безвіконний, Ю.В. Потапський
ВПЛИВ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ МІКРОМІЦЕТІВ У ҐРУНТІ PDF
І.В. Безноско, Т. М. Горган, І. І. Мосійчук
ORGANIC BERRIES PRODUCTION, AS ONE OF THE PROSPECTIVE WAYS OF GROWING ECOLOGICALLY SAFE PRODUCTS PDF (English)
Ye. М. Berezhniak, V. D. Zhura, V. I. Voitzehiivskiy
ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІБРИДУ PDF
А. В. Бобер, Д. О. Дегтярьов, О. С. Бориско
ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОЇ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ PDF
А. В. Бобер, М. Ю. Климовець, А. Ф. Іващенко
ОЦІНКА ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В ЛІСОСТЕПУ ЗА СЦЕНАРІЄМ RCP 4.5 PDF
Л. Ю. Божко, О. А. Барсукова
АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ВІВСА В ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ PDF
Л. Ю. Божко, О. А. Барсукова, Р. Г. Черновалюк
ПОШКОДЖЕННЯ СОРТІВ ГРУШІ ГРУШЕВИМ ГАЛОВИМ КЛІЩЕМ (ERIOPHYES PYRI PGST.) В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАДЕМІКА О. В. ФОМІНА PDF
Л. М. Бондарева, О. В. Завадська, Є. С. Приходько
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОФОНДУ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ PDF
Р.О. Бондус, В. В. Гордієнко, О. В. Гордієнко, В. С. Коваль
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНІ PDF
О. І. Борзих, Г. М. Ткаленко, В. В. Ігнат, С. В. Гораль
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE PYRIMIDINE AND PYRASOLE DERIVATIVES ON THE EFFICIENCY OF TOMATO TRANSFORMATION PDF (English)
А. Yu. Buziashvili, І. І. Savchenko, V. A. Tsygankova, А. Yemets
РЕЗУЛЬТАТИ ДОБОРУ НА КОРОТКОСТЕБЛОВІСТЬ У ПОПУЛЯЦІЯХ ЖИТА ОЗИМОГО PDF
О. І. Буняк
ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКА БАКТЕРІАЛЬНОЇ ПЛЯМИСТОСТІ У ПОСІВАХ СОРИЗУ PDF
Л. М. Буценко, М. В. Решетніков
ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БОРОШНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
Н. В. Василенко, І. В. Правдзіва
ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ PDF
Р. А. Вожегова, А. М. Влащук, О. С. Дробіт
ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАННЯ БУРКУНУ БІЛОГО ОДНОРІЧНОГО PDF
Р. А. Вожегова, А. М. Влащук, О. С. Дробіт, В. О. Бєлов
POLLEN CONCENTRATION DATA SET FOR TREE OF HEAVEN (AILANTHUS ALTISSIMA) ON THE SOUTHERN GREAT PLAIN REGION IN 2018–2020 PDF (English)
V. J. Vojnich, Á. Árpád Ferencz, L. Makra, D. Magyar
PROBLEMS OF QUALITY AND STANDARDIZATION OF PLANT PRODUCTS PDF (English)
V. Voitsekhivskyi, A. Maister, H. Slobodianyk, I. Smetanska, O. Muliarchuk
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ PDF
В. М. Волошин, Н. Г. Копитець
ВПЛИВ МІКРОДОБРИВ, СТИМУЛЯТОРІВ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМИХ ЖИТА І ТРИТИКАЛЕ PDF
В. М. Волошин, Н. Г. Копитець, А. А. Бондарчук, В. О. Мазур
ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ МУЛЬЧУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗСАДНИКУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ НА ВЕГЕТАТИВНИХ ПІДЩЕПАХ PDF
В. В. Волошина
СОРТИ ЯБЛУНІ МЛІЇВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРИДАТНІ ДЛЯ АМАТОРСЬКОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА PDF
В. В. Волошина, В. І. Гоменюк
ПРОБЛЕМИ ЗБАГАЧЕННЯ ХЛІБНИХ ВИРОБІВ МІНЕРАЛЬНИМИ РЕЧОВИНАМИ PDF
Г. І. Волощук, О. В. Науменко, В. П. Рак
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ АБСОРБЕНТІВ У ПОСІВАХ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ PDF
Н. В. Воробйова
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
Н. В. Воробйова, Г. Я. Слободяник, І. Д. Жиляк
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДІВ ЗА ОБПРИСКУВАННЯ ПОСІВІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО ПРОТИ ПОПЕЛИЦІ ГОРОХОВОЇ PDF
С. П. Ворожко
ЦІННИЙ МАТЕРІАЛ ГЕНОФОНДУ ПРОСА ЗА ОЗНАКАМИ УРОЖАЙНОСТІ PDF
В. М. Воронцова
АНАЛІЗ TRITICUM AESTIVUM L. TA TRITICUM SPELTA L. ПІСЛЯ ПЕРЕЗИМІВЛІ PDF
О. О. Гетьман, Н. С. Дубовик, В. В. Кириленко
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯРИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШЕЙ НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ PDF
А. Гладун, І. В. Свистунова
ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ РОДУ NIGELLA УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА PDF
Л. М. Головаш
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У НАЙСУЧАСНІШОМУ АГРОКОМПЛЕКСІ PDF
В. О. Груздова, Ю. В. Колошко
METHOD OF QUANTITATIVE DETERMINATION OF LEG-HEMOGLOBIN CONTENT IN SYMBIOSIS SYSTEMS OF SOYBEAN PDF (English)
I. I. Gumeniuk, A. S. Levishko, Ye. D. Tkach, S. O. Mazur
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ТВАРИННИЦТВІ PDF
Ю. В. Гуменюк
БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ У ЗЕРНІ КУКУРУДЗИ В ПРОЦЕСІ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ PDF
С. М. Гунько, О. В. Науменко, І. А. Гетьман, Т. С. Гунько
ПОСІВНІ ЯКОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ, ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ PDF
С. М. Гунько, О. В. Науменко, І. А. Гетьман, Т. С. Гунько
ПРИЖИВЛЮВАНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ ВЕРБИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Ю. С. Данюк
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПАСТЕРНАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ КОМПЛЕКСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НІТРОАМОФОСКИ-М В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ PDF
І. В. Дидів, О. Й. Дидів, А. І. Дидів, П. О. Ненека
ВПЛИВ ГІБРИДУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КАПУСТИ КОЛЬРАБІ PDF
О. Й. Дидів, І. В. Дидів, А. І. Дидів, М. М. Юзьків, М. В. Павлик
ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ, ЯКІСТЬ ТА ЛЕЖКІСТЬ КАПУСТИ ПЕКІНСЬКОЇ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ PDF
О. Й. Дидів, Н. В. Лещук, І. В. Дидів, А. І. Дидів, Т. М. Мартинюк
ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКОМБІНАНТНИХ ЧС ФОРМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ PDF
О. В. Дубчак
ВПЛИВ УМОВ ЖИВЛЕННЯ НА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ PDF
О. В. Завадська, А. М. Медушевська, Л. М. Бондарєва
АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ТА РОЯЛТІ, ЯК ПЛАТА СЕЛЕКЦІОНЕРУ PDF
О. І. Завальнюк, О. В. Захарчук
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ І СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
О. А. Заїма
ВИКОРИСТАННЯ GGE BIPLOT ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
Н. П. Замліла, О. А. Демидов, Г. Б. Вологдіна, О. В. Гуменюк, С. І. Волощук
РИНОК НОВИХ СОРТІВ ТА НАСІННЯ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Захарчук, С. О. Ткачик
СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ ВИНОГРАДУ IN VITRO PDF
Н. М. Зеленянська
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА ФОСФОРМОБІЛІЗУЮЧОГО ПРЕПАРАТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ВІВСА СОРТУ ‘ЗУБР’ PDF
М. Д. Зосимчук, О. А. Зосимчук, В. П. Лукашук
ВПЛИВ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СОРГО ЗВИЧАЙНОГО ДВОКОЛЬОРОВОГО PDF
А. П. Іваницька, Н. І. Довбаш
ДИНАМІКА ВМІСТУ БІЛКА В СОРТАХ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ В СЕРЕДНЬОМУ ЗА 2017–2021 РР. В ЗОНІ СТЕПУ, ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ PDF
А. П. Іваницька, С. О. Ляшенко, Т. Є. Кулик
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СОРТІВ ЖИТА ПОСІВНОГО ОЗИМОГО В СЕРЕДНЬОМУ ЗА 2019–2021 РР. В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ PDF
А. П. Іваницька, С. О. Ляшенко, В. Д. Шкляр
ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОГО ПОЛІПШЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НИЗИННИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ PDF
У. О. Ільчиняк
ВПЛИВ СПОСОБІВ І ГЛИБИНИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ В СІВОЗМІНІ НА ЗРОШЕННІ PDF
О. В. Казновський, М. П. Малярчук
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
А. І. Камінська
CHARACTERIZATION OF PYRENOPHORA TRITICI -REPENTIS AS THE CAUSAL AGENT OF TAN SPOT IN LATVIA PDF (English)
J. Kaneps, B. Bankina, I. Moročko-Bičevska, G. Bimšteine, M. Darguža
ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИННИХ СУСПЕНЗІЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ФУНДУКА ТА ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО PDF
Л. М. Карпук, А. Т. Врублевський, В. В. Мацкевич, Л. М. Філіпова, А. А. Павліченко
ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА УДОБРЕННЯ PDF
О. А. Коваленко
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФІРООЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА МИКОЛАЇВЩИНІ PDF
О. А. Коваленко, Л. В. Андрійченко, П. А. Добровольський
ОЦІНКА ОБСЯГУ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ В УКРАЇНІ У 2022 РОЦІ PDF
О. А. Козак, О. Ю. Грищенко
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ РЕЖИМОМ ГРУНТУ В ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕННЯХ В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ PDF
Л. В. Козлова
ВПЛИВ СПОСОБІВ ПОСІВУ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА УРОЖАЙНІСТЬ КУНЖУТУ PDF
В. М. Коновалова, А. В. Тищенко, Т. А. Сябрук
ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ ЛІНІЙ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ДО АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ PDF
М. О. Корнєєва, П. І. Вакуленко, Л. С. Андрєєва
ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ МОРКВИ СТОЛОВОЇ БЕЗВИСАДКОВИМ СПОСОБОМ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Н. П. Косенко
НОВИЙ ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ СОРТ ТОМАТА ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ PDF
Н. П. Косенко, К. О. Бондаренко
ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН АСПАРАГУСУ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Н. П. Косенко, К. О. Бондаренко
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА PDF
Л. А. Костюк
ОЦІНКА ВПЛИВУ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Т. К. Костюкєвич, В. В. Корень
ОЦІНКА МІНЛИВОСТІ ВРОЖАЙНОСТІ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Т. К. Костюкєвич, Д. К. Крамаренко
ДИНАМІКА ВРОЖАЙНОСТІ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ PDF
Т. К. Костюкєвич, Н. С. Мартинова
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА ОСНОВІ ЦЧС PDF
В. М. Кравчук, І. В. Шпакович, Л. М. Голик, Г. М. Ковалишина
МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПІЗНІХ СОРТІВ ПЕРСИКА ДЛЯ ПІВДНЯ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. І. Красуля
СЕЛЕКЦІЯ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ КОРЕНЕПЛОДУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ PDF
Л. А. Кротюк, О. В. Дубчак
EVALUATION OF COMBINING ABILITY AND DETERMINATION OF PARAMETERS OF GENETIC VARIATION IN SPRING DURUM WHEAT VARIETIES BY PRODUCTIVITY ELEMENTS PDF (English)
Ye. Kuzmenko
ВПЛИВ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ НА РІСТ ЧИСТИХ КУЛЬТУР БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ PDF
К. П. Кукол, П. П. Пухтаєвич
ЕФЕКТ ГЕТЕРОЗИСУ ЗА ДОВЖИНОЮ СТРУЧКА В ГІБРИДІВ F1 РІПАКУ ОЗИМОГО PDF
Ю. О. Куманська, І. М. Сидорова
ЗАСТОСУВАННЯ SNP – МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ГЕНЕТИЧНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Ю. Ю. Купар
ВИВЧЕННЯ ГІБРИДІВ ПОМІДОРА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
В. Б. Кутовенко, В. О. Кутовенко
ПОЛІМОРФІЗМ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ГЕНАМИ СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ КОЛОСА ТА БУРОЇ ІРЖІ PDF
І. І. Кучерявий
ГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА СОРТІВ РЕДИСКИ PDF
В. Б. Кутовенко, В. О. Кутовенко
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ СОРТІВ АБРИКОСУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
І. І. Литвин
RATIONAL LAND USE: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS PDF (English)
A. V. Lisova, T. S. Sobchenko
ЦІННІСТЬ СОРТІВ СОЧЕВИЦІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЇЇ СЕЛЕКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
О. С. Логвиненко, І. В. Шпакович
СТАБІЛЬНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІСТЬ СУЧАСНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ У МІНЛИВИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ PDF
Т. П. Лозінська, Ю. В. Федорук
ХАРАКТЕРИСТИКА TRITICUM AESTIVUM L. ТА TRITICUM DURUM DEST. ЗА НАТУРОЮ ЗЕРНА ТА МАСОЮ 1000 ЗЕРЕН PDF
Р. М. Лось, О. В. Гуменюк, В. В. Кириленко, І. В. Правдзіва, Н. С. Дубовик
INFLUENCE OF LONG-TERM FERTILIZATION ON YIELD OF SPRING TRITICALE GRAIN PDF (English)
V. V. Liubych
СТВОРЕННЯ ГІБРИДІВ ЖИТА ОЗИМОГО В УМОВАХ ВЕРХНЯЦЬКОЇ ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ PDF
З. О. Мазур
СТРОКИ НАДХОДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОГО КОРМУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА СТРОКІВ СІВБИ PDF
А. Майстер, І.В. Свистунова
DIVERSITY ANALYSIS OF THE WINTER WHEAT COLLECTION IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE PDF (English)
B. Makaova, V. Tyschenko
НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF
Т.В. Малюк
РИНОК САДІВНИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
І.І. Мамалига
ЗАСТОСУВАННЯ СУСПЕНЗІЇ ХЛОРЕЛИ У ВИНОГРАДНОМУ РОЗСАДНИЦТВІ PDF
О.М. Мандич
СТВОРЕННЯ ПОСУХОСТІЙКИХ ФОРМ РІПАКА (BRASSICA NAPUS L.) ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІТИННОЇ СЕЛЕКЦІЇ IN VITRO PDF
В.Р. Мандрика, О.Л. Кляченко
СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН PDF
Т.Ю. Марченко, Ю.О. Лавриненко
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ СІВБИ PDF
І. І. Миколайко
ЩОДО ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ РОСЛИНАМИ PDF
Т.В. Мірзоєва
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ РОДУ FUSARIUM LINK PDF
Л.А. Мурашко, О.В. Гуменюк, В.В. Кириленко, Н.С. Дубовик
АНАЛІЗ ПОПУЛЯЦІЙ F2 ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ SEPTORIA TRITICI ROB. ET DESM. PDF
Т.І. Муха, О.В. Гуменюк, В.В. Кириленко, Н.С. Дубовик, Г.М. Лісова
ВПЛИВ УМОВ ЖИВЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Р.О. М’ялковський, П.В. Безвіконний
ВИРОБНИЦТВО ТА ІМПОРТ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР PDF
Я.Ф. Навроцький
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ВІВСА ЯРОГО ПРОТИ УРАЖЕННЯ КОРОНЧАСТОЮ ІРЖЕЮ PDF
Л. П. Нечепоренко
ЕУТІПІОЗ ВИНОГРАДУ, ШКІДЛИВІСТЬ І СУЧАСНІ МЕТОДИ ЙОГО ДІАГНОСТИКИ PDF
Н. І. Ніколаєва
NUTRITIVE QUALITY AND PLANT DIGESTIBILITY OF SILAGE MAIZE HYBRIDS FROM SERBIA PDF (English)
V. Nikolić, M. Simić, S. Žilić
ГРЕЧКА ЇСТІВНА (FAGOPYRUM ESCULENTUM ) ТА ГРЕЧКА ТАТАРСЬКА (FAGOPYRUM TATARICUM) ВАЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА РУТИНУ ТА ФАГОПІРИНУ PDF
О.В. Ночвіна, Л.А. Вільчинська, Л.М. Присяжнюк
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВАВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ PDF
Р.В. Олепір, О.О. Ласло
СТАН РИНКУ НАСІННЯ РІПАКУ ЯРОГО В УКРАЇНІ PDF
С.В. Омельчук, Г.М. Ковалишина
YIELD AND QUALITY IN TWO AND SIX-ROWED BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) GENOTYPES UNDER RAINFED CONDITION PDF (English)
İ. Öztürk
СЕЛЕКЦІЯ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. О. Падалко
ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ДИНІ ЗВИЧАЙНОЇ PDF
О.В. Палінчак
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТА ГЕНОТИПУ СОРТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ PDF
О.О. Парфенюк, С.Г. Труш
СКРИНІНГ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ НА СТІЙКІСТЬ ДО ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ В КУЛЬТУРІ IN VITRO PDF
С.В. Пикало, Т.В. Юрченко
ОЦІНКА АДАПТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГІБРИДІВ І СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА ОЗНАКОЮ ВРОЖАЙНІСТЬ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ PDF
Н. В. Писаренко, В. І. Сидорчук
ВІТЧИЗНЯНИЙ СОРТ РЕВЕНЮ ЧОРНОМОРСЬКОГО ‘БЕРЕЗІЛЬ’ PDF
О. В. Позняк, О. І. Касян, Л. В. Чабан, С. І. Кондратенко
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРГО ЗЕРНОВОГО PDF
Л.А. Правдива
ОЦІНКА ЕФЕКТІВ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ГЕНОТИПІВ КУКУРУДЗИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЛЕЛЬНОГО СТАНУ ГЕНІВ DHN1 ТА RSP41 PDF
Л.М. Присяжнюк, Ю.О. Гочаров, Ю.В. Шитікова, В.М. Гурська, В.А. Лех
ВПЛИВ АНТИСТРЕСАНТІВ ТА АДСОРБЕНТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ МІСКАНТУСУ ГІГАНТСЬКОГО PDF
О.І. Присяжнюк, О.М. Гончарук, С.М. Шклярук
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО ТРЕТЬОГО РОКУ ВЕГЕТАЦІЇ ЗА ВИРОЩУВАННЯ НА МАРГІНАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ PDF
О.І. Присяжнюк, В.В. Мусіч, Н.О. Кононюк
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ ДОГЛЯДУ ЗА НАСАДЖЕННЯМИ МІСКАНТУСУ ГІГАНТСЬКОГО PDF
О.І. Присяжнюк, С.В. Пенькова, О.А. Маляренко
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ, ЩО СПРИЯЮТЬ МІНІМІЗАЦІЇ СТРЕСУ ВИКЛИКАНОГО ДЕФІЦИТОМ ВОЛОГИ PDF
О.І. Присяжнюк, С.С. Шульга, Е.Е. Навроцька
ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ PDF
В.М. Пугачов
ВИЗНАЧЕННЯ АЛЕЛЬНОГО СКЛАДУ ЛОКУСУ TaCwi-A1 УКРАЇНСЬКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ PDF
О.М. Радченко, Н.В. Сандецька
ПРОЯВ МІНЛИВОСТІ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ У СОЇ F2 PDF
А.М. Рибальченко
ГІБРИДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ УРОЖАЙНОСТІ ГІБРИДІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
А.Л. Рисін, О.А. Демидов, Г.Б. Вологдіна, О.В. Гуменюк
BIOTECHNOLOGY AS A CONCEPT FOR EVALUATING THE QUALITY OF TWO WATER SOURCES PDF (English)
I. Rouaiguia, T. Trirat, A. Benselhoub, O. Sekiou
СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Н.М. Рудавська, Л.Л. Беген
ВИВЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ PDF
Н.П. Самець
УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПІВ РОЗМНОЖЕННЯ ВИНОГРАДУ IN VITRO PDF
М.О. Самофалов
ПЕРСПЕКТИВНІ ЗРАЗКИ ЛЮПИНУ БІЛОГО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОВРОЖАЙНИХ СОРТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С.І. Силенко, О.В. Андрущенко
ПОКАЗНИКИ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ В НАСІННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ЯРОЇ PDF
А.А. Сіроштан, Б.А. Олефіренко
ЯКІСТЬ ЗЕРНА РИСУ РІЗНИХ СОРТІВ PDF
Д.А. Скоріков, О.В. Завадська, Л.М. Бондарєва
CЕЛЕКЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА НА ПІВНОЧІ УКРАЇНИ PDF
П.М. Скрипчук
EFFECT OF GROWING TIME ON PRODUKTIVITY OF WELSH ONION UNDER CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF UKRAINE PDF (English)
H. Slobodianyk, V. Voitsekhivskyi, I. Smetanska, A. Matviienko, O. Muliarchuk
QUALITY CHARACTERISTICS VARIETAL OF CANNING VEGETABLE MARROWS PDF (English)
H. Slobodianyk, V. Voitsekhivskyi, A. Trofymchuk, I. Smetanska, O. Muliarchuk
ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЯНИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ PDF
С.І. Сметана
ЕФЕКТИВНІСЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ РГФК-1 ТА РГФК-3 ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІСЛЯ НЕПАРОВИХ ПОПЕРЕДНИКІВ PDF
М.М. Солодушко
УРОЖАЙНІСТЬ ТА МАСА 1000 ЗЕРЕН ЗРАЗКІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ КОЛЕКЦІЇ НЦГРРУ PDF
О.В. Солонечна, В.К. Рябчун
ОЦІНКА СОРТІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО (PISUM SATIVUM L.) В РАМКАХ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПСП PDF
Т.Д. Сонець, Т.М. Хоменко, В.М. Гурська
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ЗБУДНИКА PUCCINIA RECONDITA ROB. EX DESM. F. SP. TRITICI PDF
Ю.М. Судденко, О.В. Гуменюк, В.В. Кириленко, Н.С. Дубовик, Г.М. Лісова
ГРУПОВА СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ ПРОТИ ТРИПСА ПШЕНИЧНОГО ТА ЗЛАКОВИХ ПОПЕЛИЦЬ PDF
Ю.М. Судденко, О.О. Стригун
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСИКАНТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ КУНЖУТУ PDF
Т.А. Сябрук, В. М. Коновалова, А.В. Тищенко
АГРОТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
В.А. Тарасюк, П.В. Безвіконний
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ ФУНДУКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ PDF
Т.І. Тихий, О.М. Литвин
ВИДІЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ФУЗАРІОЗУ РОСЛИН PDF
О.О. Тігунова, Г.С. Андріяш, А.І. Ємець
СОРТ ‘ДРОГАНА ЖОВТА’ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СЕЛЕКЦІЇ ЧЕРЕШНІ PDF
Л.М. Толстолік
РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ЧАСНИКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
О.А. Томашевська
ОЦІНКА СОРТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ NDVI ПІД ЧАС ЦВІТІННЯ PDF
Р.І. Топко, Г.М. Ковалишина, Г.Б. Вологдіна
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ В РОЗРІЗІ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН В СЕРЕДНЬОМУ ЗА 2017–2021 РР. PDF
О.В. Топчій, І.В. Безпрозвана, В.Д. Шкляр
ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ГОРОХУ ПОСІВНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН ТА РОКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
О.В. Топчій, Л.В. Король, С.Л. Чухлєб
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СОНЯШНИКУ ОДНОРІЧНОГО ОЛІЙНОГО, КОНДИТЕРСЬКОГО ТА ВИСОКООЛЕЇНОВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ В РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ PDF
О.В. Топчій, Н.П. Щербиніна
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВОГО СКЛАДУ PDF
В.М. Тоцький, Т.О. Заєць
ЗНАЧЕННЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО В НАДХОДЖЕННІ ЗЕЛЕНОГО КОРМУ У РАННЬОВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД PDF
А. Трофімчук, І.В. Свистунова
СТВОРЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ НА ЦЧС ОСНОВІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ ПІДХОДІВ ДОБОРУ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
С.Г. Труш, О.О. Парфенюк, Л.О. Баланюк
НОВІ РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН ПО ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ PDF
Л.О. Усик, Г.Г. Базалій, А.Ю. Жупина
СЕЛЕКЦІЙНО ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПШЕНИЦІ В ІНСТИТУТІ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА PDF
Л.О. Усик, Г.Г. Базалій, А. Ю. Жупина
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ СЛИВИ ДО СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ PDF
В.В. Фільов
КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОГО ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ У ПОМОЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЯХ СЛИВИ PDF
В.В. Фільов, Н.В. Крикун
ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА НЕПОЛИВНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ PDF
К. С. Фундират, С. О. Заєць
РЕАКЦІЯ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НОРМ ДОБРИВ PDF
В.М. Фурман, А.В. Люсак, О.С. Мороз
ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ СКЛАДЕННЯ ҐРУНТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ PDF
М.Г. Фурманець, Ю.С. Фурманець, І. Ю. Фурманець
МІНЛИВІСТЬ ВИСОТИ РОСЛИН СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНІХ УМОВ РОКУ PDF
С.М. Холод, Ю.Г. Іллічов
МОРОЗОСТІЙКІ СОРТИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У СОРТОВИПРОБУВАННІ PDF
Т.М. Хоменко, Л.М. Присяжнюк, Г.А. Дутова, Н.І. Рябчун
АЗОТФІКСУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЯ – BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ЗА ВПЛИВУ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ КОБАЛЬТУ, ГЕРМАНІЮ ТА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
А.В. Храпова, О.Р. Рибаченко, Л.І. Рибаченко, С.Я. Коць
МОНІТОРИНГ ВІРУСНИХ ХВОРОБ, ЩО УРАЖУЮТЬ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
В.О. Цвігун, Н.П. Сус, Т.В. Пилипчук, О.І. Боцула
ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ МІКОХЕЛП У ЗАХИСТІ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ ВІД ПЛЯМИСТОСТЕЙ ЛИСТЯ PDF
К.Р. Швидченко
ВПЛИВ ПРОДУКТІВ МІКРОБНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ НА МОРФОГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПШЕНИЦІ PDF
О.М. Шиша, А.І. Ємець
ВПЛИВ ПОСУХИ НА ПРОХОДЖЕННЯ МОРФОГЕНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛАВАНДИ ВУЗЬКОЛИСТОЇ (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.) В УМОВАХ IN VITRO PDF
І. Шляхтун, О.Л. Кляченко
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ РОДУ TRITICUM PDF
І.В. Шпакович, Л.М. Голик
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ PDF
І.В. Шпакович, Г.М. Ковалишина
ШЛЯХИ КОНТРОЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
Н.Ф. Шпирка
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДІВ ПРОТИ ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ ПЕРСИКА PDF
І.В. Юдицька
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ ГРУШІ ЗВИЧАЙНОЇ (PYRUS COMMUNIS L.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Л.С. Юрик
ОЦІНКА СОРТІВ ТА СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЯК ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ ДО ПОСУХИ PDF
Т.В. Юрченко, С.В. Пикало, М.В. Харченко
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ОЗИМОГО ЖИТА ЗА СТІЙКІСТЮ ДО СКОЛЕКОТРИХОЗУ ТА УРОЖАЙНІСТЮ PDF
А.В. Ярош, В.К. Рябчун
СЛЕКЦІНО-ІМУНОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДСЕЛЕКЦІЙНИХ ВИХІДНИХ ФОРМ І СОРТІВ ЧАСНИКУ PDF
В.В. Яценко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО МЕТОДУ ПРОТИ ХВОРОБ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА СХИЛОВИХ ЗЕМЛЯХ PDF
К. І. Яцух, О. Н. Пристацька
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО ВІД РЕЖИМУ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ PDF
Н.О. Ящук, Т.С. Гунько, О.В. Волянський
ВПЛИВ СУШІННЯ ТА ПРОТРУЮВАННЯ НА ВОЛОГІСТЬ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГІБРИДІВ PDF
Н.О. Ящук, С.В. Скороход, І.О. Романчук


Сайт представлено:

Flag Counter