Міжнародна нпк "Роль часу відновлення весняної вегетації в житті зимуючих рослин"

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

January 14, 2014Збірник містить тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Роль часу відновлення весняної вегетації в житті зимуючих рослин» та матеріали про наукові досягнення ювеляра В.Д. Мединця, викладені за його побажанням.
Заслухавши та обговоривши доповіді вчених конференція затвердила ухвалу.

В Конференції приймав участь 51 науковець з України та Росії.


Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter