Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Матеріали

Роль часу відновлення весняної вегетації в онтогенезі, філогенезі та селекції зимуючих рослин PDF
В. Д. Мединець
THE ROLE OF TIME RENEWAL OF SPRING VEGETATION IN ONTOGENESIS, PHYLOGENESIS AND SELECTION OF OVERWINTERING PLANTS PDF (English)
V. D. Medynets
Открыты простые вещи PDF (Русский)
В. Н. Тищенко
Технологія диференційованого догляду озимих культур та її застосування в Карлівському районі PDF
В. А. Слєпцов
Час відновлення весняної вегетації та його вплив на продуктивність пшениці озимої на півдні України PDF
І. Т. Нетіс
Висвітлення екологічного ефекту ЧВВВ в підручниках для аграрних вишів PDF
Ю. Ф. Терещенко
Проблеми агротехніки зимуючих рослин в зв'язку з часом ВВВ PDF
Л. В. Ківерський
Урожайність пшениці м'якої озимої в роки з різним часом відновлення весняної вегетації PDF
Н. І. Рябчун, О. М. Четверик, В. М. Тимчук
Генетичні кореляції врожайності озимої пшениці із селекційними індексами залежно від часу відновлення весняної вегетації PDF
Л. М. Дриженко
Рівень зимостійкості колекційних зразків пшениці м’якої озимої при різних строках сівби PDF
О. М. Дінець
Эпифитотии бурой ржавчины пшеницы озимой можно прогнозировать PDF (Русский)
О. Э. Мединец
Енергетичні чинники розвитку хвороб пшениці озимої PDF
О. Е. Мединець
Вплив часу відновлення весняної вегетації на динаміку чисельності шкідників озимої пшениці PDF
С. В. Писаренко
Прогноз риска полегания озимой пшеницы по ВВВВ и агрохимическим показателям PDF (Русский)
В. Н. Захаров, А. А. Коваленко
“Дендрарій Держсортомережі”: етапи формування колекції PDF
О. В. Халимон
Весна и озимое поле PDF (Русский)
Ю. П. Ковырялов
Завдання подальшого вивчення впливу часу відновлення весняної вегетації на онтогенез рослин PDF
Д. М. Щербина
Агроекологічне значення лектинів пшениці озимої у період весняного відростання PDF
Л. В. Чеботарьова, С. В. Поспєлов
Особливості добору вихідного матеріалу пшениці мякої озимої на продуктивність в умовах центральної частини Лісостепу PDF
М. В. Томіна, М. В. Дубенець
Динаміка відростання пагонів проса лозоподібного після відновлення весняної вегетації PDF
М. І. Кулик
Генетический анализ признака зимостойкости у инбредных линий озимой ржи PDF (Русский)
А. А. Гончаренко, А. В. Макаров, С. А. Ермаков, С. В. Крахмалев
Оценка сортов озимой ржи по антиоксидантной активности PDF (Русский)
А. А. Гончаренко, А. С. Тимощенко
Вихідний матеріал пшениці м’якої озимої для різних напрямків селекції в лісостеповій зоні України PDF
В. М. Кір’ян, Р. С. Вискуб
Колекція озимого ріпаку, як джерело вихідного матеріалу для розвитку національної селекції PDF
Л. М. Головаш
Зимостійкість сортотипів та екотипів люцерни Устимівської ДСР PDF
В. Я. Кочерга
Оцінка географічно віддалених зразків озимої пшениці розсадника 18TH FAWWON-SA як вихідного матеріалу для селекції PDF
С. М. Холод, Ю. Г. Іллічов
Перспективи та особливості використання озимої вики – цінної кормової культури PDF
І. В. Колісник, О. П. Калашнік, А. В. Колісник, С. М. Доценко
Оцінка алелопатичного впливу на ріст і розвиток озимої пшениці PDF
В. М. Фурман, О. О. Олійник, Т. М. Солодка, М. А. Вавринчук
Прояв господарсько-цінних ознак пшениці м’якої озимої у змінних агроекологічних умовах PDF
М. М. Мошенко, О. В. Герасименко, О. В. Мороз, В. М. Смірних
Значення попередників і добрив в отриманні сталих урожаїв пшениці озимої в підзоні недостатнього зволоження Східного Лісостепу України PDF
Н. А. Мостьовна, Л. М. Левченко, В. М. Смірних, О. В. Мороз, А. М. Горобець
На пути к познанию природы зимостойкости озимой пшеницы PDF (Русский)
В. Д. Мединець
TOWARDS A KNOWLEDGE OF THE NATURE OF WINTER WHEAT WINTER HARDINESS PDF (English)
V. D. Medynets


Сайт представлено:

Flag Counter