Наукові конференції України, Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці

Розмір шрифту: 
Ідентифікація і ефекти алелів локусу Xcfd7-5B за господарсько цінними ознаками пшениці м'якої озимої (TRITICUM AESTIVUM L.)
М. В. Галаєва, В. І. Файт

Остання редакція: 2017-05-28

Тези доповіді


Мікросателітні маркери є одним з найбільш перспективних типів ДНК-маркерів. Вони широко застосовуються для вирішення багатьох завдань генетики і селекції рослин. У наших дослідженнях показано, що локалізований на 5В хромосомі мікросателітний локус Xcfd7-5B асоціюється з морозостійкістю пшениці м’якої озимої. Доцільним було оцінити зв'язок алельних відмінностей локусу Xcfd7-5B не тільки з морозостійкістю, а й з біологічними та агрономічними ознаками.

З цією метою ідентифікували генотипи 164 сортів пшениці м’якої озимої різного географічного походження за алелями локусу Xcfd7-5B. Виявлено два алеля: алель розміром 194 п.н. і так званий null-алель (відсутність продукту ампліфікації). На півдні України (в тодішньому ВСГІ, Одеса) в 70-ті роки минулого століття виявлено достовірне збільшення до 88% частоти null-алеля локусу Xcfd7-5B у вибірці сортів, занесених до Реєстру після 1996 року, при відсутності подібної переваги у вибірці, сортів створених у 1912-1996 роки.


Full Text: PDF