Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Історія селекції, сортові ресурси, методи і результати селекції пшениці

Сортові рослинні ресурси пшениці в Україні PDF
Т. М. Хоменко, Н. П. Джулай, З. Б. Києнко, Т. Д. Сонець
Основні віхи ІОО-річного періоду розвитку програм селекції пшениці м'якої озимої у відділі селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту PDF
М. А. Литвиненко
Методи і результати селекції сортів інтенсивного типу пшениці м'якої озимої в умовах Півдня України PDF
С. П. Лифенко, М. І. Єриняк
Створення сортів пшениці м'якої озимої (ТВ. АЕЗТ^М), алаптованих до змін клімату на Півдні України PDF
М. А. Литвиненко
Проблеми селекції та насінництва сортів пшениці м'якої озимої з укороченим стеблом PDF
М. І. Єриняк
Селекційні дослідження на підвищення адаптивного і продуктивного потенціалів пшениці озимої на півдні України PDF
Л. О. Усик
Методи та результати селекції пшениці твердої озимої в СГІ-НЦНС PDF
А. І. Паламарчук
Итоги селекции озимой пшеницы PDF (Русский)
А. И. Горе
Селекция пшеницы яровой в Беларуси на повышение урожайности и качества зерна PDF (Русский)
С. И. Гриб
Результаты селекции озимой твердой пшенцы в Республике Молдова PDF (Русский)
С. Г. Ротарь
Наукові основи селекції озимої пшениці: історія та сучасність PDF
В. М. Ожерельєва
Новые сорта мягкой озимой пшеницы с комплексом важнейших хозяйственно ценных признаков и свойств PDF (Русский)
В. И. Ковтун, Л. Н. Ковтун

Фізіолого-генетичні аспекти досліджень щодо підвищення продуктивного потенціалу пшениці озимої мякої

Влияние некоторых генетических и абиотических факторов на формирование элементов продуктивности колоса у озимой пшеницы PDF (Русский)
Г. А. Лупашку, С. И. Гавзер
Характер формування продуктивності у сортів різного типу розвитку за різних умов вирощування PDF
В. В. Базалій, І. В. Бойчук, Г. Г. Базалій
Значення ростових процесів у пагонах озимої пшениці для реалізації її продуктивного потенціалу PDF
О. І. Жук
Фізіологічні аспекти підвищення продуктивності пшениці біотичними еліситорами за умов ураження грибними фітопатогенами PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв

Селеція на стійкість до захворювань

Стійкість до грибних хвороб у гібридних популяціях пшенично-чужорідних гібридів PDF
О Л. Січняк, О. А. Васильєв
Стійкість носіїв житньо-пшеничних транслокацій до дії збудників листкових хвороб пшениці в умовах Правобережного Лісостепу України PDF
Г. М. Лісова, Т. О. Собко
Ураження сортів пшениці озимої кореневими гнилями та збудниками хвороб зерна в умовах західного Лісостепу України PDF
Л. М. Голосна, О. Г. Афанасьєва
Наявність Pm-генів у сортах пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції PDF
Г. П. Зайцева, В. М. Попов, Г. Є. Акініна, О. В. Твердохліб
Расовый состав PUCCINIA TRITICINA ERIKSS. в степи Украины и устойчивость пшеницы с Lr-генами PDF (Русский)
О. В. Бабаянц, Л. Т. Бабаянц, А. А. Васильев
Сучасні протруйники на зернових колосових культурах та їхня дія на борошнисту росу в умовах Південного степу України PDF
Л. В. Неплій, В. А. Трасковецька, К. П. Терновий, Г. В. Коняєва, Н. І. Сауляк, Е. І. Обертун
Поліморфізм гена Cre8 стійкості до вівсяної кореневої нематоди у сортів пшениці м’якої української селекції PDF
А. В. Карелов, Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Л. А. Пилипенко, Я. Б. Блюм
Чисельність мікроміцетів у ризосфері ізогенних за генами Vrn ліній пшениці у зв’язку з темпами розвитку та продуктивністю PDF
О. А. Авксентьєва, О. І. Віннікова
Стійкість пшениці озимої до збудників фузаріозу колосу на Півдні України PDF
О. В. Бабаянц, М. А. Бушулян
Устойчивость пшеницы к возбудителям пиренорфоза (Pyrenophora tritici-repentis (DIED.) DRECHSLER) и септориоза (Septoria tritici (FUCKEL) J. SCHRÖT) PDF (Русский)
О. В. Бабаянц, А. Ю. Драч
Раси Blumeria graminis (DC) Speer f. tritici та стійкість пшениці з Pm – генами PDF
В. А. Трасковецька, О. В. Бабаянц, К. П. Терновий

Селекція на удосконалення пшениці за стійкістю до абіотичних факторів

Чи повернеться українська селекція озимої пшениці до покращення адаптивності підвищенням фоточутливості та потреби в яровизації? PDF
А. Ф. Стельмах, В. І. Файт
Фотоперіодична чутливість та яровизаційна потреба сортів озимої м'якої пшениці миронівської селекції PDF
Н. В. Булавка, А. О. Бакума, Т. В. Юрченко, С. В. Чеботар
Ефекти генів VRN і PPD на фізіолого-біохімічні процеси у пшениці м’якої у зв’язку з темпами її розвитку PDF
В. В. Жмурко
Характеристика ліній-дворучок м’якої пшениці створених за участі нетипового за темпами розвитку сорту Істра 1 PDF
І. О. Саранча, В. І. Файт, А. Ф. Стельмах
Відмінності сортів дворучок пшениці м’якої за генами Vrn-1 типу розвитку І Ppd-1 фотоперіодичної чутливості PDF
В. І. Файт, О. Ю. Губіч, І. А. Балашова
Молекулярно-генетичні дослідження системи генів VRN in vivo та in vitro PDF
О. О. Авксентьева, В. В. Шулік
Оцінка яровизаційних змін у сортів колекційного розсадника пшениці озимої м’якої PDF
Ю. В. Щербакова, О. Ю. Буртин, В. Г. Михайлов
Господарсько корисні ознаки та особливості онтогенезу у різних генотипів пшениці озимої PDF
Т. П. Нарган
Методи створення нових генотипів пшениці м’якої озимої за стійкістю до несприятливих чинників довкілля PDF
О. А. Демидов, В. В. Кириленко, О. В. Гуменюк
Біохімічні критерії оцінки генотипів пшениці на стійкість до біотичних та абіотичних несприятливих чинників довкілля PDF
О. О. Молодченкова, В. Г. Адамовська, Т. В. Картузова, Л. Я. Безкровна, Н. О. Караванська
Особенности технологии селекционного процесса озимой пшеницы в селекционном центре Полтавской аграрной академии PDF (Русский)
В. Н. Тищенко, А. Г. Ищенко, Н. В. Дубенец
Повышение устойчивости пшеницы к водному дефициту методом Agrobacterium-опосредованной трансформации PDF (Русский)
А. В. Бавол, О. В. Дубровная, С. С. Воронова, А. Н. Гончарук
Использование гаметной селекции для выявления генотипов пшеницы, устойчивых к водному дефициту PDF (Русский)
Т. И. Салтанович, Г. А. Лупашку, Л. П. Анточ
Довжина первинних корінців короткостеблових ліній-аналогів пшениці в умовах осмотичного стресу PDF
А. І. Гончарова, С. В. Чеботар, І. І. Моцний
Генетична та екологічна мінливість щільності розташування продихів листка сортів пшениці м’якої PDF
Н. П. Ламарі, В. І. Файт

Біотехнологічні і молекулярно-генетичні методи в селекції пшениці

MICROSATELLITE LOCI ASSOCIATED WITH PLANT HEIGHT IN UKRAINIAN BREAD WHEAT VARIETIES (TRITICUM AESTIVUM L.) PDF (English)
O. O. Kolesnyk, O. M. Khokhlov, S. V. Chebotar
Ідентифікація Ppd-D1 та Ppd-B1 генотипів озимих сортів м’якої пшениці за використовуванням алель специфічних ДНК-маркерів PDF
І. А. Балашова, В. І. Файт
CULTURE IN VITRO AS A TEST SYSTEM FOR DETERMINING DEGREE THE PHYTO STABILITY OF ISOGENIC BY GENES VRN LINES OF SOFT WHEAT PDF (English)
O. A. Avksentyeva, N. Ju. Taran, L. M. Batsmanova
Характеристика полиморфизма в МС-локусах хромосомы 3В украинских сортов мягкой пшеницы PDF (Русский)
С. В. Чеботарь
Тестування гаплопродукційної здатності гібридів F1 пшениці м’якої сортів української та закордонної селекції PDF
І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, М. А. Литвиненко, М. М. Топал, С. О. Ігнатова
Використання мікросателітних SSR-маркерів для ідентифікації сортів та ліній озимої пшениці Полтавського селекційного центру PDF
М. Є. Баташова, Л. М. Криворучко
Ионы тяжелых металлов в клеточной селекции пшеницы PDF (Русский)
Л. Е. Сергеева, Л. И. Бронникова
Порівняльна оцінка генотипів TRITICUM SPELTA та TRITICUM AESTIVUM за допомогою мікросателітних маркерів PDF
О. Р. Лахненко, Л. Г. Великожон, С. М. Січкар, А. І. Степаненко, Б. В. Моргун
Деякі ефекти присутності пшенично-житніх транслокацій з 1RS у геномі пшениці м'якої та створення ліній з рекомбінантними транслокаціями PDF
Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов
Аналіз сортів пшениці м’якої щодо присутності трансгенних конструкцій PDF
Н. Е. Волкова

Генетичні ресурси і створення вихідного матеріалу для селекції пшениці

Успадкування господарсько цінних ознак у гібридів пшениці ярої в умовах Лісостепу України PDF
Т. П. Лозінська
Успадкування і формотворчий процес за кількістю зерен з головного колоса у гібридів пшениці м’якої озимої, отриманих від схрещування різних екотипів PDF
М. В. Лозінський
Особливості взаємодії LR генів у міжлінійних гібридів F1 та F2 пшениці м'якої ярої (TRITICUM AESTIVUM L.) в умовах Півдня України PDF
О. В. Галаєв
Рекомбінантно-заміщені лінії сорту Миронівська 808 за хромосомою 5А PDF
В. І. Файт, В. Р. Федорова, І. І. Моцний
Вплив алельних відмінностей гена Vrd2 на деякі господарсько цінні ознаки озимої м’якої пшениці в Степу України PDF
В. І. Файт, О. О. Погребнюк, А. Ф. Стельмах
Ідентифікація і ефекти алелів локусу Xcfd7-5B за господарсько цінними ознаками пшениці м'якої озимої (TRITICUM AESTIVUM L.) PDF
М. В. Галаєва, В. І. Файт
Характеристика цитологічної стабільності та показників агрономічних ознак дисомно-доповненої лінії озимої м’якої пшениці PDF
І. І. Моцний, І. С. Петрова, С. В. Чеботар
Использование озимых гексаплоидных тритикале в селекции пшеницы озимой мягкой PDF (Русский)
Н. Г. Максимов, Н. А. Литвиненко
Селекційна цінність пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS, 1BL/1RS в умовах Півдня України PDF
М. А. Литвивненко, М. М. Топал, З. В. Щербина, В. І. Зорунько
Возможности использования новых источников и доноров устойчивости при селекции твердой озимой пшеницы на устойчивость к стеблевой ржавчине PUCCINIA GRAMINIS PERS. F. SP. TRITICI ERIKSS. ET HENN PDF (Русский)
А. И. Паламарчук, А. А. Васильев
Удосконалення озимої м’якої пшениці на стійкість до основних збудників листостеблових хвороб при гібридизації з ярою м’якою пшеницею PDF
М. А. Литвиненко, Р. В. Соломонов
Адаптивні властивості та продуктивність сортозразків пшениці м’якої озимої західно-європейського походження в умовах Півдня України PDF
М. А. Литвиненко, С. В. Агафонова
Характеристика коллекционного материала озимой пшеницы по признаку «тип куста» PDF (Русский)
С. Н. Кулинкович, И. В. Сацюк, В. Н. Войтова, В. Ю. Трушко
Эффективность гибридизации высокобелковых мутантов яровой пшеницы с фиолетовой окраской зерна (TRITICUM AESTIVUM VAR. AUSTRALIANUM ) в реципрокных скрещиваниях с желтозерными сортами пшеницы (T. AESTIVUM L.) PDF (Русский)
Н. П. Шишлова, М. П. Шишлов, А. М. Шишлова
Продуктивність гібридних популяцій T. AESTIVUM / T. SPELTA PDF
О. В. Єщенко, І. П. Діордієва, І. О. Полянецька
Характер успадкування ознак довжини колоса та кількості колосків у колосі гібридів F2 T. SPELTA × T. AESTIVUM PDF
С. М. Січкар
Властивості та перспективи використання культурної однозернянки T. MONOCOCCUM L. PDF
О. В. Твердохліб, Г. Є. Акініна, В. В. Поздняков, О. В. Анциферова, В. М. Попов, Р. Л. Богуславський

Показники якості зерна в селекційних дослідженнях пшениці

Вплив тривалого застосування добрив на окремі технологічні показники якості клейковини PDF
О. Д. Черно, Я. С. Рябовол
Зв’язок генетичних і морфологічних ознак сортів і селекційних ліній з показниками технологічних якостей зерна PDF
М. Ю. Наконечний
GRAIN QUALITY: TARGET OF LITHUANIAN WINTER WHEAT BREEDING PROGRAM PDF (English)
Vytautas Ruzgas, Zilvinas Liatukas
Генетика изоферментов бета-амилазы и качество зерна мягкой пшеницы PDF (Русский)
В. П. Нецветаев, Л. С. Бондаренко, Т. А. Рыжова, О. В. Акиншина
О влиянии абиотических факторов среды на количество и качество клейковины сортов озимой мягкой пшеницы в условиях ЦЧЗ PDF (Русский)
И. И. Михайленко, Л. Г. Смирнова, Д. С. Тычинин
Сопряженность вариантов β-амилазы и аллелей глиадина с качеством зерна PDF (Русский)
Л. С. Бондаренко, О. Е. Нерубенко, Т. А. Рыжкова, А. В. Петренко, В. П. Нецветаев
Идентификация аллельного состава генов высокомолекулярных субъединиц глютенинов у интрогрессивных линий мягкой пшеницы PDF (Русский)
О. А. Орловская, С. В. Кубрак, Л. В. Хотылева
Оцінка зразків пшениці м’якої озимої (TRITICUM AESTIVUM L.) колекційного розсадника за показниками якості зерна PDF
О. Ю. Буртин, О. З. Щербина, Ю. В. Щербакова
Полиморфизм генов запасных белков глютенинов сортов озимой пшеницы украинской селекции PDF (Русский)
С. Н. Кулинович, Е. А. Фомина, С. В. Малышев, О. Ю. Урбанович
Технологическая характеристика селекционных и коллекционных образцов озимой пшеницы PDF (Русский)
С. Н. Кулинкович, Е. Л. Долгова, О. А. Барановская
Еffect of an introgression from wheat/elymus hexaploid on baking and technological properties of grain and flour in winter wheat lines PDF (English)
S. Yu. Didenko, Z. V. Usova, L. I. Relina, L. A. Vecherskaya
Оцінка колекційних зразків пшениці м’якої ярої за показниками якості зерна для умов Лісостепу України PDF
С. О. Хоменко, І. В. Федоренко, Р. М. Близнюк
Вплив погодних умов на показники якості зерна пшениці м’якої ярої PDF
І. В. Правдзіва, Н. В. Василенко, С. О. Хоменко, В. Т. Колючий
Мінливість показників якості зерна пшениці м’якої у зв’язку з погодними умовами PDF
О. Ю. Леонов, З. В. Усова, Л. І. Буряк, О. І. Падалка, А. В. Ярош

Сортовивчення та насінництво

Сучасна концепція розвитку насінництва в Україні PDF
О. В. Захарчук
Наукові підходи в насінництві – запорука підвищення якості насіння PDF
В. М. Соколов, В. В. Вишневський
Особенности и реакция сортов различных экотипов Tr. aestivum L. в условиях Бельцкой Степи PDF (Русский)
М. Вронских, А. Постолати, С. Титу
Теоретичні засади вирішення практичних питань насінництва пшениці PDF
В. В. Вишневський, М. О. Кіндрук, А. М. Вишневська
Влияние экологических условий возделывания на формирование высокопродуктивных семян пшеницы PDF (Русский)
Т. Н. Тлеубаева, Р. Ж. Касенов
Фенотипова мінливість ідентифікаційних ознак пшениці м’якої озимої в залежності від строків сівби PDF
Є. А. Шпикуляк


Сайт представлено:

Flag Counter