Секції конференції

Історія селекції, сортові ресурси, методи і результати селекції пшениці

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Фізіолого-генетичні аспекти досліджень щодо підвищення продуктивного потенціалу пшениці озимої мякої

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Селеція на стійкість до захворювань

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Селекція на удосконалення пшениці за стійкістю до абіотичних факторів

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Біотехнологічні і молекулярно-генетичні методи в селекції пшениці

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Генетичні ресурси і створення вихідного матеріалу для селекції пшениці

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Показники якості зерна в селекційних дослідженнях пшениці

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Сортовивчення та насінництво

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed


Сайт представлено:

Flag Counter