Загальна інформація

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю селекції пшениці в  Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення. Висвітлено теоретичні та практичні питання пов’язані із сучасними напрямами селекційного удосконалення пшениці.

В Конференції приймали участь 129 науковців з України, Молдови, Білорусі, Литви, Казахстану і Турції.Сайт представлено:

Flag Counter