Міжнародна нпк: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату»

ДУ Інститут зернових культур НААН України

May 25, 2017 – May 26, 2017


Міжнародна науково-практична конференція: «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» проведена з метою активізації роботи молоді, допомоги їй у вирішенні прикладних і теоретичних проблем, широкого обміну досвідом та поглиблення наукових зв’язків. Організатори - Рада молодих вчених Державної установи Інститут зернових культур НААН та Рада молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин.

У збірнику наведені результати досліджень молодих вчених і спеціалістів з актуальних питань селекції і насінництва, біотехнології, рослинництва, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, захисту рослин, зоотехнії та ветеринарії, які направлені на вирішення питань науково-методичного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо
Секції:

Селекція, насінництво, біотехнологія;
Рослинництво, захист рослин;
Землеробство;
Тваринництво;

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

В Конференції приймали участь 295 науковців з України, Молдови, Китаю, Білорусі та Росії.

Конференція представлена:

 

 

 


Інформація про конференцію

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

  • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
  • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
  • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.


Сайт представлено:

Flag Counter