Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Селекція, насінництво, біотехнологія

Селекційна оцінка вихідного матеріалу генетичної плазми Айодент в умовах степової зони України PDF
О. В. Абельмасов
Методи визначення травмування насіння кукурудзи та заходи з його обмеження PDF
Ю. С. Базілєва
Оцінка нових інбредних ліній кукурудзи за методикою проведення експертизи сортів (ВОС-тест) PDF
А. В. Бебех
Вивчення технологічних показників зерна вихідного матеріалу розлусної кукурудзи PDF
Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, Д. С. Купріченков
Селекція середньостиглих ліній кукурудзи плазми Ланкастер PDF
Н. А. Боденко, Б. В. Дзюбецький
Особливості післязбиральної обробки насіння самозапилених ліній кукурудзи PDF
Л. М. Бондарь, М. Я. Кирпа
Характеристика константних ліній та самозапилених сімей S2-S5 плазми Айодент за господарсько-цінними ознаками PDF
Т. М. Бондарь, М. М. Федько
Буковина-Молдова – 30 лет совместных работ по селекции кукурузы PDF (Русский)
Н. Г. Ванькович, В. П. Мырза, В. Г. Матичук, П. И. Пырван, Я. Д. Заплитный
Домени продукту гена gy5 сої культурної PDF
А. М. Венгер
Genome-wide QTL Mapping for Wheat Processing Quality Parameters in a Gaocheng8901/Zhoumai 16 Recombinant Inbred Line Population PDF (English)
Hui Jin, Weie Wen, Jindong Liu, Shengnan Zhai, Yan Zhang, Xianchun Xia, Zhonghu He, Jumei Zhang
Оцінка комбінаційної цінності скоростиглих ліній кукурудзи за вологістю зерна при збиранні PDF
О. Л. Гайдаш
Спектральні характеристики екстрактів висушених грибів Pleurotus ostreatus (JacQ.:FR.) Kumm PDF
К. М. Власенко, Я. В. Степневська
Використання ліній Европейської кременистої гетерозисної групи при створенні гібридів кукурудзи PDF
І. Д. Галечко, В. М. Кравченко, С. О. Шевченко
Вологовіддача зерна кукурудзи та показники, що її характеризують PDF
О. В. Гладкий, М. К. Кирпа
Вплив термінів зберігання на вміст β-каротину в зерні кукурудзи PDF
Ю. О. Гончаров
Селекция сахарной кукурузы в Молдове PDF (Русский)
Л. З. Гузун
Оценка новых самоопыленных линий кукурузы в системе диаллельных скрещиваний PDF (Русский)
А. В. Гульняшкин, Д. В. Варламов, Н. А. Лемешев, А. П. Новичихин
Оцінка гетерозиготності гібридів кукурудзи та їх вихідних ліній за результатами SNP-аналізу PDF
К. В. Деркач, Т. М. Сатарова, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель
Оцінка вмісту β-каротину в зерні самозапилених ліній кукурудзи кременистого типу PDF
Т. А. Дяченко
Дослідження ефективності біологічного очищення стічних вод в біоставках ПАТ «ДМКД» шляхом використання двустволкових молюсків Dreissena polymorpha та водного гіацинту Eichornia crassipes PDF
А. В. Старина, І. М. Корнієнко
Селекційно-генетична цінність генофонду самозапилених ліній кукурудзи буковинської селекції PDF
Я. Д. Заплітний, І. С. Микуля, М. І. Лінськ, Т. Я. Карп, Г. В. Козак
Наукове забезпечення інноваційного розвитку насінництва України PDF
О. В. Захарчук
Особливості сепарування сумішей насіння (на прикладі кукурудзи) PDF
М. Я. Кирпа, С. О. Скотар, О. І. Лупітько, Д. В. Ковальов
Розвиток органічного насінництва в Україні в процесі євроінтеграції PDF
А. В. Вдовиченко, А. О. Чуб
Моніторинг параметрів комбінаційної здатності посухостійких ліній цукрової кукурудзи за дії посухи різної інтенсивності PDF
О. Є. Клімова
Створення та використання біотехнологічної колекції генофонду хмелю звичайного PDF
Т. І. Козлик, І. П. Штанько, І. А. Джус
Використання в селекції генетичних колекцій хмелю звичайного для створення нових форм, стійких до глобальних кліматичних змін PDF
І. П. Штанько, Т. А. Штанько
Вплив ґрунтових гербіцидів на польову схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи PDF
Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, С. С. Кравець, М. М. Бернацький
Цукрове сорго- стабільна база сировини для біоенергетики PDF
О. В. Яланський, В. І. Середа
Отримання «Бородатих коренів у сортів Amaranthus caudatus L. та гібридів Amaranthus caudatus × Amaranthus paniculatus L. після трансформації Agrobacterium rhizogenes PDF
М. В. Кучук, О. М. Ярошко
Застосування ДНК-маркерних технологій для виявлення генетичного поліморфізму пшениці в умовах недостатнього зволоження PDF
О. Р. Лахнеко, А. І. Степаненко, Б. В. Моргун, Є. В. Кузьмінський
Визначення та нормування тепловитрат у процесі сушіння насіння кукурудзи PDF
В. О. Кулик, М. Я. Кирпа
Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази України PDF
М. Г. Михайлов
Сорт вторинного тритикале «Пшеничне»: селекційно-господарські ознаки, агроекологічний паспорт PDF
Т. З. Москалець, В. І. Москалець, В. В. Москалець, Ж. В. Вдовиченко
Мутації під дією деяких хімічних мутагенів у пшениці м’якої озимої PDF
М. М. Назаренко
Влияние эффективной температуры на появление метелок кукурузы PDF (Русский)
А. П. Патлатый, А. Г. Спыну
Вплив строків сівби на господарсько-цінні ознаки самозапилених ліній кукурудзи PDF
М. С. Ольховик, В. Ю. Черчель
Цитологічний аналіз рослин-регенерантів тритикале, отриманих шляхом селекції in vitro на стійкість до абіотичних стресорів PDF
С. В. Пикало
Аналітичне моделювання тривалості періоду сходи-цвітіння 50% качанів у сімей S6 залежно від факторних ознак PDF
В. В. Плотка, М. М. Таганцова
Поліморфізм нових сортів сої за ДНК-маркерами PDF
Л. М. Присяжнюк, Ю. В. Шитікова, І. О. Сігалова
Особенности генетического контроля биосинтеза антоцианов и характеристика гена a1 у кукурузы PDF (Русский)
А. А. Псёлова
Использование родственных и беккросных скрещиваний как материнских форм раннеспелых гибридов кукурузы PDF (Русский)
Г. В. Русу
Дослідження біологічного очищення металовмісних стічних вод в біоставках ПАТ «ДМКД» PDF
Я. В. Семерак, В. М. Гуляєв, І. М. Корнієнко, С. С. Бондаренко
Молекулярно-генетичний аналіз гена rth1 кукурудзи PDF
Г. І. Сліщук
Селекционная ценность родственных линий кукурузы PDF (Русский)
В. Г. Спыну, Г. В. Русу

Рослинництво, землеробство, захист рослин

Вплив макро і мікродобрив, мікробопрепаратів на біометричні параметри та рівень продуктивності сочевиці PDF
Л. М. Алейнікова
Застосування Кас та рідких органо-мінеральних добрив на її основі для підживлення ячменю ярого на чорноземі типовому PDF
К. С. Артем'єва
Важливі елементи в технології вирощування сої PDF
С. Ф. Артеменко
Роль строків сівби у формуванні продуктивності та якості зерна пшениці озимої PDF
Я. В. Астахова
Септоріоз листя озимої пшениці в умовах змін клімату на території Західного Лісостепу PDF
Г. Я. Біловус, І. С. Волощук
Новітні інноваційні розробки селекції кукурудзи та соргових культур PDF
А. С. Бондаренко, І. О. Кулик, І. Є. Федоренко, О. В. Бондаренко
Членистоногие в период длительного хранения зерновых колосовых культур PDF (Русский)
І. В. Бондаренко
Анализ засухоустойчивости кукурузы в зависимости от активности микроорганизмов почвы PDF
С. Боунегру
Водний режим чорнозему змитого в системі гідротехнічних споруд PDF
Р. М. Бордун
Пошкодження сортів картоплі дротяниками в Західному Лісостепу України PDF
О. А. Ващишин
Формування надземної вегетативної маси рослин пшениці озимої залежно від передпосівного внесення мінеральних добрив PDF
А. С. Веклич, І. І. Гасанова
Фізичні параметри зернівок різних сортів і ліній пшениці спельти PDF
Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, І. О. Полянецька, Н. В. Воробйова, В. В. Новіков, М. М. Капрій
Вирощування гібридів кукурудзи для отримання біогазу та метану PDF
М. Б. Грабовський
Длительная доместикация энтомофагов как результат снижения их эффективности в агроценозах PDF (Русский)
В. Ф. Дрозда, І. В. Бондаренко
Азотні добрива при вирощуванні пшениці озимої PDF
О. М. Друмова
Дослідження ефективності використання біофунгіциду «мікосан» для захисту озимої пшениці від кореневої гнилі PDF
А. О. Зинковець, І. М. Корнієнко, В. М. Гуляєв
Ефективність виробництва зерна кукурудзи залежно від технологій різного рівня ресурсного та енергетичного забезпечення PDF
М. І. Дудка, Н. О. Ляшенко, С. С. Носов
Ріст і розвиток рослин пшениці озимої залежно від попередників за нетипових погодних умов 2015–2016 вегетаційного року PDF
М. В. Єрашова
Формування неспецифічної стійкості пшениці озимої до альтернаріозу за допомогою біотичних еліситорів PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв, Г. М. Лісова, Л. О. Кучерова
Проблеми лабораторного вирощування ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) PDF
О. І. Загайко
Целюлозолітична активність гриба-антагоніста Chaetomium cochliodes PDF
А. С. Йовенко
Особливості накопичення стронцію (Sr) рослинами конопель посівних PDF
В. М. Кабанець
Quality of sugar beet seeds and the ways of its increase PDF (English)
Л. Карпук, О. Крикунова, А. Павліченко, В. Поліщук
Вплив гідротермічного коефіцієнта на урожайність відновленого травостою PDF
Ю. О. Кобиренко
Особливості водоспоживання пшениці озимої в залежності від агроприйомів вирощування PDF
І. В. Костиря, М. А. Остапенко, І. В. Білозор
Штучна інокуляція ґрунту мікроорганізмами як інноваційний шлях розвитку органічного землеробства PDF
С. С. Котенко
Застосування препарату Біолан при вирощуванні пшениці озимої в умовах північного Степу України PDF
М. В. Котченко, Д. О. Качина
Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання ярого ріпака PDF
Ю. А. Кукса
Новая культура – крамбе абиссинская PDF (Русский)
Р. А. Кулинич
Стратегічні орієнтири розвитку низьковуглецевого землекористування PDF
А. В. Кучер
Продуктивність ячменю ярого залежно від технології вирощування PDF
О. І. Лень
Формування урожайності рижію ярого залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування PDF
Г. С. Коник, А. М. Лихочвор
Зернова продуктивність ячменю ярого залежно від попередника та застосування біопрепаратів в умовах зміни клімату PDF
Е. І. Мамєдова, А. Д. Гирка
Зміни клімату і проблеми захисту посівів в Україні PDF
О. В. Моргун, В. М. Сучкова, Ж. Е. Сучкова
Эволюция кукурузного поля и ноосферогенез PDF (Русский)
В. П. Мырза, В. И. Одобеску
Вплив технологічних заходів вирощування на розвиток симбіотичного апарату сої PDF
Р. В. Олепір
Урожайність та ефективність вирощування пшениці озимої за різних прийомів вирощування після ріпаку озимого PDF
О. О. Педаш, Ю. М. Прядко, Ю. В. Безсусідня
Ураженість качанів кукурудзи хворобами в умовах північного Степу України PDF
Н. І. Пінчук, Т. В. Гирка, О. А. Горщар, Т. М. Педаш
Особливості екстрагуючої дії ААБ рН 4,8, DTPA-TEA, AB-DTPA розчинів при визначенні рухомих форм цинку та міді у чорноземах звичайних PDF
О. Ю. Подобед, Н. В. Ковальова
Вплив позакореневих азотних та азотно-мікроелементних підживлень на ростові процеси рослин та продуктивність нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості при вирощуванні після соняшнику в умовах північної частини степової зони PDF
С. І. Пустовий
Вплив фунгіцидів на обмеження хвороб нуту в умовах Західного Лісостепу PDF
В. І. Пущак
Особенности выращивания Echinacea purpurea (L.) moench в Башкортостане PDF (Русский)
А. А. Реут, Л. Н. Миронова
Використання комплексних добрив ТМ U-PHOS при вирощуванні озимого ріпаку PDF
Г. Ф. Ровна, Р. В. Шевчук, Ю. С. Фурманець
Лаванда вузьколиста (Lavandula angustifolia) у лісостеповій зоні України PDF
О. І. Рудник-Іващенко, Р. І. Кременчук
Ринок ячменю: стан та перспективи розвитку PDF
І. О. Сігалова, Л. М. Присяжнюк
Гриби роду Alternaria на культивованих лікарських рослинах родини Asteracea PDF
О. М. Сірік
Урожайность пшеницы озимой в зависимости от условий выращивания в степной зоне Украины PDF (Русский)
Н. Н. Солодушко, В. Ф. Солодушко, Н. Н. Усова
Використання гербіцидів та їх поєднувальних сумішей на посівах кукурудзи в умовах Степу України PDF
В. М. Судак, В. Л. Матюха, Т. В. Колбасіна
Вплив різних біостимуляторів на укорінення живців шовковиці PDF
Л. В. Сухомлин
Дослідження ефективності використання біодобрива «Ризоторфін» і препарату «Гумі-90» у сільському господарстві PDF
М. Ю. Тимінський, І. М. Корнієнко, В. М. Гуляєв
Урожайність зерна рису та його якість залежно від екологічних умов вирощування культури PDF
М. С. Ткач, З. С. Воронюк, В. В. Калінчук
Вміст хлорофілів у листках сочевиці залежно від строків сівби та застосування мікродобрив і регуляторів росту PDF
О. В. Топчій
Динаміка урожайності гібридів кукурудзи різних груп стиглості PDF
В. М. Тоцький, О. І. Лень, Л. Д. Глущенко
Використання гумату калію в технологіях вирощування зернових культур PDF
М. Г. Фурманець, Ю. С. Фурманець
Вплив елементів технології вирощування на формування генеративних органів пшениці озимої PDF
Л. В. Худолій
Оцінка агрокліматичних показників та урожайності сільськогосподарських культур в північному Степу України PDF
В. І. Чабан, Т. М. Шайтор
Оцінка продуктивності гібридів сорго цукрового для виробництва біопалива PDF
О. О. Чернелівська, І. М. Дзюбенко, В. О. Наконечний
Вплив обробітку ґрунту і добрив на запаси продуктивної вологи в посівах ячменю ярого PDF
О. І. Цилюрик, В. П. Шапка
Особливості трансформації видового складу бур'янів в сівозмінах степової зони PDF
Н. В. Швець
Система комбінованого застосування різних видів добрив на посівах кукурудзи PDF
О. М. Шевченко

Тваринництво

Біологічні особливості годування качок PDF
М. В. Архангельська, А. Ю. Заболотна
Особливості росту молодняку овець асканійської м'ясо-вовнової породи в період підсису PDF
О. Й. Атановська-Маслюк
Промислове схрещування у свинарстві PDF
О. В. Ващенко
Продуктивні ознаки свиноматок залежно від віку першого опоросу PDF
О. В. Волощук
Сезонні зміни мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення PDF
В. М. Волощук, В. М. Герасимчук
Продуктивні ознаки овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи PDF
А. А. Гараев, Ю. А. Савочка, Т. І. Нежлукченко
Сохранность витаминов в премиксе с изменением природы наполнителя PDF (Русский)
О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, А. И. Козинец, М. А. Дашкевич
Інтенсивність росту телиць сірої української породи PDF
О. В. Денисюк
Динаміка господарсько-корисних ознак худоби сірої української породи PDF
Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, Т. В. Маршалкіна
Особливості відтворювальної здатності повновікових овець різних ліній асканійської тонкорунної породи PDF
А. В. Жизневський, Н. С. Папакіна
Спосіб підвищення температурного комфорту для підсисних свиноматок PDF
Л. В. Засуха
Оцінка закономірностей росту молодняку свиней при чистопородному розведенні та міжпородному схрещуванні PDF
Т. С. Коваленко
Виробництво органічної яловичини у степовій зоні України PDF
В. С. Козир
Відтворювальні якості свиноматок за різних методів розведення PDF
О. О. Краснощок
Продуктивні ознаки овець окремих генотипів PDF
Р. В. Кулікова, Ю. В. Іваненко, Н. С. Папакіна
Технологія виробництва молока в умовах окремого господарства Херсонської області doc
Р. В. Кулікова, Ю. В. Іваненко, Н. С. Папакіна
Селекция и породообразовательный процесс в свиноводстве PDF (Русский)
Н. А. Лобан
Вплив удосконалених кормових добавок на продуктивність кнурів PDF
А. Н. Майстренко, Г. Г. Дімчя
Перспективні напрями селекції у каракульському вівчарстві PDF
С. В. Могильницька
Особливості овець світу PDF
Н. С. Папакіна
Використання зрошувальної системи охолодження ВРХ в умовах Херсонської області PDF
Д.-В. Д. Пасєчко, Н. С. Папакіна
Використання молочнокислих бактерій, як засіб профілактики сальмонельозних інфекцій PDF
Ю. М. Похилько, Н. О. Кравченко
Використання ферменту глюкаваморина Г3х в раціонах телят-молочників PDF
К. Ю. Рудакова, В. М. Гуляєв, І. М. Корнієнко, О. П. Головей
Особливості продуктивності ягнят отриманих від гомо- та гетерогенного розведення PDF
Л. М. Сеннікова, Н. С. Папакіна
Придатність води ріки Південний Буг для використання в тваринництві PDF
А. К. Соколан, Р. В. Милостивий
Условное ранжирование технологических факторов, влияющих на формирование продуктивности сельскохозяйственных животных PDF (Русский)
С. В. Соляник
Генетичний потенціал не вичерпаний PDF
О. І. Стадницька
Особливості екстер’єру свиней червоної білопоясої породи популяції Одеського регіону PDF
Р. Л. Сусол, І. Є. Ткаченко
М'ясна продуктивність бугайців української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції PDF
В. Д. Федак, Н. М. Федак, А. В. Шелевач
Откорм бычков абердин-ангус комбикормами собственного производства PDF (Русский)
Ю. С. Фурманец, М. Г. Фурманец
Коефіцієнт фенотипної консолідації ознак відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи заводського типу «Голубівський» PDF
В. І. Халак, В. М. Волощук, Л. В. Засуха
Деякі показники вуглеводного і ліпідного обміну та їх зв'язок з якісним складом м’язової тканини молодняку свиней PDF
В. І. Халак, О. В. Волощук
Підвищення рівня відтворної здатності свиноматок PDF
О. М. Церенюк, Череута В. Ю., М. В. Церенюк
Перспективи селекційної роботи з українською м’ясною породою свиней PDF
О. М. Церенюк, А. О. Онищенко, О. В. Акімов, М. А. Хватова
Вплив бурштинової кислоти на ростові показники молодняка свиней PDF
Л. А. Шквиренко, А. С. Анацький
Жирнокислотний склад окремих тканин організму жуйних тварин за згодовування їм клітковиновмісного корму PDF
А. В. Шелевач
Якісні показники жирової тканини у залежності від способу утримання молодняку овець PDF
В. С. Яковчук, Є. П. Феденко
Органічне виробництво молодої баранини PDF
В. С. Яковчук, С. С. Рижих
Откормочные и мясные качества чистопородного и поместного молодняка свиней, полученного с участием хряков специализированных мясных пород PDF (Русский)
Е. А. Янович, Н. В. Приступа, В. Н. Заяц, И. В. Аниховская, А. А. Путик


Сайт представлено:

Flag Counter