Наукові конференції України, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку»

Розмір шрифту: 
Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах Півдня України
І. М. Біляєва

Остання редакція: 2017-06-13

Тези доповіді


Наука в розвитку сільськогосподарського виробництва має велике значення у зв’язку з багатогранністю й складністю процесів, які забезпечують акумуляцію сонячної енергії і перетворення її в органічну речовину – джерело життя на нашій планеті. Процес створення врожаю пов’язаний з наявністю багатьох кількісних та якісних зовнішніх умов, з їх динамікою в часі, з різною здатністю рослин використовувати ґрунтові й кліматичні фактори, протистояти несприятливим фізичним і біологічним чинникам, позитивно реагувати на додаткові агрономічні заходи (обробіток ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, застосування пестицидів тощо). В останні роки ефективність використання штучного зволоження істотно зменшилася, що обумовлює необхідність розробки та впровадження нових організаційних заходів, спрямованих на розвиток зрошуваного землеробства.

Full Text: PDF