Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція 1. Селекція і генетика сортів рослин.

Development of wheat variety with rounded grains PDF (English)
C. P. Mehdiyeva, N. Kh. Aminov
Результаты изучения коллекционных образцов проса белорусского происхождения мировой коллекции ВИР PDF (Русский)
В. П. Бакай, В. Н. Куделко, Н. А. Лужинская
Новые гибриды томата для цельноплодного консервирования PDF (Русский)
Т. П. Блинова, И. В. Узун, О. Е. Яновчик
Итоги селекции перца сладкого в условиях Республики Молдова PDF (Русский)
О. П. Бронич, А. А. Кушнарев, И. В. Кропивянская
Скринінг колекції нуту за стійкістю проти аскохітозу PDF
О. В. Бушулян, М. А. Бушулян
Вихідний матеріал соняшнику для селекції на стійкість проти хвороб PDF
Б. Ф. Вареник, К. М. Дарморис
Залежність плівчастості зерна ячменю від сорту та умов вирощування PDF
Н. І. Васько, О. Є. Важеніна, О. В. Солонечна
Білкові та ДНК-маркери у сучасній селекції рослин PDF
Ж. В. Вдовиченко, С. П. Васильківський
Селекція гречки у Подільському державному аграрно-технічному університеті PDF
Л. А. Вільчинська
Джерела стійкості проти бурої іржі для селекції пшениці озимої PDF
Г. Б. Вологдіна
Характеристика сортів сої культурної за геном Е7 фотоперіодичної чутливості PDF
Н. Е. Волкова
Мінливість сортових ознак озимої пшениці м’якої озимої на фоні різних умов вирощування материнських рослин PDF
О. Л. Гончаренко
Селекція нових сортів пшениці і тритикале ярих на стійкість проти вилягання та перспектива їх вирощування в сучасних умовах виробництва PDF
М. Д. Горган
Направления и результаты селекции гибридов F1 баклажана в ПНИИСХ PDF (Русский)
Е. С. Демидов, А. А. Кушнарев, О. П. Бронич
Изучение токсичности внеклеточных выделений возбудителя вертициллезного увядания баклажана PDF (Русский)
Е. С. Демидов, А. А. Кушнарев
Висота рослин гібридних популяцій пшениці спельти PDF
І. П. Діордієва
Физиологические особенности твердой пшеницы, как критерий отбора в селекции на устойчивость к фітофагам PDF (Русский)
Н. А. Дуктова
Роль внутрішньовидової гібридизації за створення сортів гірчиці білої PDF
В. М. Журавель, Г. І. Буділка
Морфологічні та біохімічні бар’єри стійкості сорго проти шкідників PDF
К. О. Іванова
Оцінка озимого ріпаку на ранніх етапах розвитку за стійкістю проти високих температур PDF
М. Г. Калінова, І. Б. Комарова, В. Г. Виновець
Cелекційно-генетичні особливості сортів ячменю ярого PDF
М. Р. Козаченко, К. В. Компанець, С. І. Святченко
Ідентифікація нових алелів запасних білків пшениці м’якої PDF
Н. О. Козуб, І. О. Созінов
Результати селекційної роботи, направленої на поліпшення ознак продуктивності та якості сої в умовах зрошення PDF
В. І. Кузьмич, В. О. Боровик
Оценка скороспелости сортов гречихи по количеству узлов в вегетативной зоне стебля PDF (Русский)
Н. А. Лужинская
Характер успадкування кількісних ознак у гібридів першого покоління помідора PDF
Ю. О. Люта, Н. О. Кобиліна
Скрининг образцов сахарной свеклы на устойчивость к корневым гнилям с помощью ДНК маркирования PDF (Русский)
С. В. Майсеня, И. Э. Рубель, С. В. Пантелеев
Скрининг мутантного и культурного генофонда томата и выделение форм с желтой, оранжевой и розовой окраской плода для использования в селекции PDF (Русский)
М. Д. Маковей
Результаты селекции томата при комплексном использовании традиционных и нетрадиционных подходов PDF (Русский)
М. Д. Маковей
Високопродуктивні гібриди кукурудзи для умов зрошення PDF
Т. Ю. Марченко, Р. С. Сова
Оцінка світового сортименту пшениці за біохімічними показниками в зв’язку зі стійкістю проти грибних хвороб та посухо-жаростійкістю PDF
О. О. Молодченкова, О. В. Рищакова, Н. О. Караванська
Лінія пшениці м’якої Л 4639/96: селекційні ознаки і властивості, господарська цінність PDF
Т. З. Москалець, В. І. Москалець, В. В. Москалець
Наследование признаков анатомического строения стебля у гибридов F1 овса посевного PDF (Русский)
А. И. Мыхлык
Спектр та частота мутацій пшениці озимої під дією нітрозоалкілcечовин PDF
М. М. Назаренко
Генетичні ресурси конюшини повзучої як джерело цінних ознак для селекції PDF
О. Р. Перегрим
Скринінг вихідного матеріалу партенокарпічного огірка корнішонного типу за ознакою скоростиглості в умовах плівкових теплиць PDF
О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко
Стандарти в селекційних та передселекційних дослідженнях з картоплею PDF
А. А. Подгаєцький, М. М. Фурдига, З. Б. Києнко
Селекция декоративных травянистых культур в Республике Башкортостан PDF (Русский)
А. А. Реут, Л. Н. Миронова
Коллекция гороха овощного как исходный материал для селекции PDF (Русский)
В. Ф. Ротарь, Е. Ю. Спиваков
Формування насіння пшениці м’якої озимої за гібридизації сортів різних еколого-географічних зон PDF
Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол
Депресія сортів ячменю ярого під дією мутагенів PDF
В. Я. Сабадин, І. М. Сидорова
Вплив мутагенів на генотипи пшениці озимої в М1 PDF
І. М. Сидорова, В. Я. Сабадин
Изменение окраски лепестков венчика и пыльников у Linum humile Mill. в поколении М2 под действием химических мутагенов PDF (Русский)
А. В. Тигова, А. И. Сорока
Ознакові колекції гречки різних напрямів селекційного використання PDF
О. В. Тригуб, Ю. В. Харченко
Результати вивчення інтродукованих зразків вівса PDF
С. М. Холод, Ю. Г. Іллічов
Адаптивність і стабільність сортозразків грястиці збірної (Dactylis glomerata L.) в умовах Передкарпаття PDF
М. М. Хом’як
Наявні сортові ресурси олійних культур в Україні PDF
З. Б. Києнко, Т. М. Хоменко, Н. П. Джулай

Секція 2. Сортовивчення, експертиза та методи ідентифікації сортів рослин.

Сортові ресурси ячменю ярого в Україні PDF
О. Б. Маренюк, Т. М. Гончар, В. О. Дорощук
Результаты испытания новых сортов озимой пшеницы PDF (Русский)
А. С. Мастеров, Д. В. Караульный, И. Н. Шевалдин
Особливості експертизи на відмінність, однорідність та стабільність лікарських та ефіроолійних культур PDF
В. М. Матус, З. С. Шпак, А. М. Носуля
Вплив погодних умов на перезимівлю деревних рослин у сезон 2015/16 рр. у коллекційному саду ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» PDF
В. М. Меженський, Л. О. Меженська
Сравнительная оценка сортов пленчатого и голозерного овса по комплексу хозяйственно полезных признаков PDF (Русский)
О. И. Нехай, Н. Н. Попруга
Кулясті форми фундука PDF
Л. В. Постоленко
Сучасний стан формування сортових рослинних ресурсів кукурудзи PDF
М. М. Таганцова, Н. В. Симоненко
Посухостійкість клонів сорту ‘Джонаголд’ вітчизняної селекції в умовах Поділля PDF
К. П. Тарнавська
Результати вивчення сортів яблуні і груші за методикою державного сортовипробування PDF
Л. М. Толстолік, Т. І. Красуля
Колориметричний метод ідентифікації забарвлення плодів різних видів шипшини PDF
В. С. Феденко
Про місце жита озимого та вівса посівного в структурі зернових культур на Поліссі PDF
Т. М. Хоменко, Н. М. Буняк, В. Д. Швед
Оцінка продуктивності сучасних сортів ячменю озимого в умовах Південного Степу України PDF
Т. Ф. Цапік, Н. М. Усова, Г. Ф. Дударєва
Основні зміни в розвитку систем експертизи господарської придатності сортів рослин у країнах ЄС в 2011–2016 рр PDF
Н. Б. Якубенко
Feature A New Forage Species for Cultivation in the Republic of Moldova PDF (English)
A. Teleuta, V. Titei, V Cosman, A Lupan
Сортові ресурси квасолі в Україні PDF
О. Б. Барбан, Т. В. Дудка
Ресурсний потенціал сортів хмелю української селекції та їх конкурентоспроможність PDF
А. В. Бобер
Діагностичне значення морфологічних ознак при ідентифікації сортів рослин родів Astilbe Buch.- Ham.ex D.Don та Heuchera L. (Saxifragaceae Juss.) PDF
Ю. В. Буйдін, Н. А. Андрух
Особливості сортів сенполії за вирощування у кімнатних умовах PDF
І. Л. Гаврись
Порівняльна оцінка сортів тюльпана за вигонки у закритому ґрунті PDF
І. Л. Гаврись
Організаційні аспекти забезпечення польової експертизи сортів рослин PDF
С. М. Гринів, Н. А. Мізерна, А. М. Носуля
Раціональне використання трудових ресурсів для проведення державної програми кваліфікаційної експертизи сортів рослин PDF
О. В. Гринчишин, О. О. Кравчук, Ю. Л. Стефківська
Якість коренеплодів моркви різних сортів та гібридів, вирощених в умовах Лісостепу України PDF
О. В. Завадська, Т. В. Байба Т
Интродукция льна масличного в РУП «Институт льна» PDF (Русский)
Е. В. Иванова, Е. Л. Андроник, М. Е. Маслинская
Мобілізація генофонду пшениці в Устимівській дослідній станції рослинництва PDF
В. М. Кір’ян, Р. С. Вискуб
Зимостійкість технічних сортів винограду в Запорізькій області PDF
О. Р. Кузьменко, І. І. Шабурова
Порівняльна оцінка сортів редиски PDF
В. Б. Кутовенко, Н. П. Костенко
Перспективи виробництва сої в умовах Чернігівщини PDF
А. А. Лівандовський, В. Д. Швед, А. А. Клочко

Секція 3. Охорона прав на сорти рослин

Врегульована ліцензійна діяльність як основна складова охорони прав на сорти рослин PDF
Т. М. Аріфова
Актуальність питання уповноваження експертного закладу на виконання завдань у сфері охорони прав на сорти рослин PDF
С. І. Мельник, С. О. Ткачик, А. А. Третьякова
Перспективи захисту прав на сорт рослин у вищому суді з питань інтелектуальної власності PDF
А. П. Шемшур, А. Л. Ковчі, О. В. Іськова
Тенденції охорони прав селекціонера в країнах ЄС (2011–2015 рр.) PDF
Н. Б. Якубенко

Секція 4. Насінництво, ринок сортів та насіння.

Морфологічні особливості нових сортів Hordeum vulgare L. в Україні PDF
Л. М. Баліцька, М. С. Юшкевич
Сортові ресурси плодових овочів України для вирощування перцю солодкого з високою споживною якістю PDF
К. В. Калайда
Проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю в Україні PDF
Н. В. Курочка, З. С. Шпак, В. М. Матус
Розробка агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності та якості насіння салату посівного PDF
Н. В. Лещук
Аналіз сортів пшениці твердої, придатних для поширення в Україні у 2017 році PDF
Ж. Н. Новак, Т. В. Бойко, С. О. Усик
Вплив умов зберігання на якість насіння польових культур PDF
Н. В. Новицька, Ю. Степаненко
Ринок сортів яблуні в Україні PDF
Г. В. Панасенко
Основні аспекти репродуктивної здатності представників роду Pulsatilla Mill. в умовах культури в Правобережному Лісостепу України PDF
О. П. Перебойчук, О. С. Головачова
Ураження насіння сої хворобами, причини розвитку та шляхи запобігання PDF
Л. Г. Погоріла
Якість насіння пшениці озимої залежно від фону мінерального живлення та захисту рослин в умовах Півдня України PDF
Л. А. Сергєєв
Світовий попит на гречку їстівну та перспективи її вирощування в Україні PDF
В. М. Сучкова, О. В. Моргун, Ж. Е. Сучкова
Тепличне вирощування овочевих та декоративних культур у Нідерландах PDF
Ж. Е. Сучкова, У. Д. Бабич, Н. О. Сиплива
Сорти льону-довгунця селеції Інституту сільського господарства Полісся НААН PDF
В. П. Ткачук, Я. Г. Подкосова, В. С. Соловська

Секція 5. Рослинництво та землеробство.

Formation of baking properties of spelt wheat grain depending on the variety and strains PDF (English)
V. V. Liubych, N. V. Vorobiova, I. O. Polynetska
Размещение семенного травостоя бобовых трав на склоновых землях PDF (Русский)
С. А. Бекузарова, В. И. Гасиев, М. С. Кцоева
Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах Півдня України PDF
І. М. Біляєва
Использование природных биорегуляторов на примере кукурузы PDF (Русский)
А. Д. Боровская, Н. Е. Мащенко, С. И. Мистрец
Экономическая эффективность возделывания вико-овсяной смеси на зеленую массу PDF (Русский)
Л. А. Булавин, А. П. Гвоздов, А. В. Ленский
Нові енергоощадні технології вирощування люпину вузьколистого PDF
О. В. Вишневська, І. В. Тугуєва, О. В. Маркіна
Совершенствование некоторых элементов технологии капельного орошения безрассадного томата PDF (Русский)
Д. Г. Градинар, А. В. Гуманюк
Роль сорту в підвищенні врожайності пшениці озимої в умовах Півдня України PDF
Т. А. Гречишкіна
Якість зерна пшениці озимої залежно від режимів зберігання PDF
С. М. Гунько, О. С. Братащук
Вплив підживлення на врожайність та посівні якості насіння сої PDF
О. В. Джемесюк, Н. В. Новицька
Вплив регулятора росту рослин АКМ на врожайність та якість насіння гібридів соняшнику на ділянках гібридизації в умовах Південного Степу України PDF
О. А. Єременко, С. М. Каленська, В. В. Калитка
Дослідження впливу сонячної радіації на продукційний процес сільськогосподарських культур за їх вирощування в умовах зрошення з використанням інформаційних технологій PDF
Г. Г. Зоріна, О. С. Коковіхіна
Особливості формування ентомо-комплексу на посівах тритикале в Лісостепу України PDF
О. В. Кириченко, Д. В. Сахненко
Особливості розмноження і прогноз поширення основних видів шкідників зернових культур у Лісостепу України PDF
О. В. Кириченко, Д. В. Сахненко, Т. П. Варченко
Вплив регламенту застосування мікроелементів на врожайність бобів кормових PDF
С. Я. Кобак
Формування параметрів куща смородини чорної залежно від елементів агротехнології PDF
А. С. Кротик
Мікробіологічні препарати як елемент біологізації вирощування ячменю ярого PDF
Е. І. Мамєдова, А. Д. Гирка
Вплив сортових особливостей та густоти стояння рослин на продуктивність сорго цукрового PDF
О. О. Марчук, І. І. Бойко, В. Л. Курило
Середня багаторічна динаміка стану розвитку природних популяцій первинних паразитів «комах-господарів» злакових попелиць – «їздців-афідіїд» співвідношення статей (Aphidius funebris) впродовж всієї вегетації пшениці озимої в Лісостепу України PDF
Г. В. Мєлюхіна, М. Д. Горган
Якість зерна сої за різних технологічних заходів вирощування PDF
В. І. Нетіс
Урожайність квасолі звичайної залежно від норми висіву та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України PDF
Т. А. Никитюк
Особливості водоспоживання кунжуту залежно від стимуляторів росту та мікродобрив за різних строків сівби PDF
О. В. Нікітенко
Продуктивність квасолі звичайної в умовах Закарпаття PDF
Н. В. Новицька, Н. М. Доктор
Встановлення вегетаційних індексів для використання БПЛА у моніторингу забезпечення рослин азотом PDF
Н. А. Пасічник, О. О. Опришко
Влияние водного и питательного режимов при капельном орошении на урожайность лука репчатого PDF (Русский)
И. В. Полтавченко, А. В. Гуманюк, Л. Г. Майка
Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання та врожайність озимого ріпаку в посушливих умовах Степу України PDF
О. І. Поляков, С. В. Вахненко
Вплив макро-, мікродобрив та бактеріального препарату на врожайність сої PDF
Ю. Л. Разуменко
Пригодность к хранению сортов картофеля белорусской селекции PDF (Русский)
В. А. Рылко
Ефективність застосування регуляторів росту рослин у технології вирощування цукрових буряків PDF
В. Т. Саблук, О. М. Грищенко, О. Ю. Половинчук
Ступінь розкладання соломи пшениці озимої залежно від деструкторів стерні та обробітку ґрунту PDF
Ю. О. Сергєєва
Реакція сої на позакореневі підживлення азотним добривом Карбамід PDF
О. В. Сереветник
Оптимізація чинників, що впливають на врожайність ярого ячменю PDF
С. В. Слободянюк, В. І. Троян
Урожайність насіння сої залежно від концентрації та строку внесення ретарданту PDF
В. М. Чорна
Вміст крохмалю в зерні кукурудзи різних гібридів залежно від технології післязбиральної доробки та способу зберігання PDF
Н. О. Ящук
Вплив технології вирощування та зберігання на якість зерна пшениці озимої різних сортів PDF
Н. О. Ящук, Р. В. Калиниченко

Секція 6. Біотехнологія та біобезпека.

Вміст компонентів антиоксидантної системи рослин томатів за дії збудника бактеріальної крапчастості PDF
Ю. В. Коломієць, І. П. Григорюк, Л. М. Буценко
Застосування мультиплексної ПЛР для ідентифікації цукрових буряків толерантних до дії гліфосату PDF
Л. М. Присяжнюк, І. О. Сігалова, В. Д. Шкляр
Інвазії чужорідних видів – біологічна загроза генетичним ресурсам фіторізноманіття луків Лісостепу України PDF
Б. Є. Якубенко, А. М. Чурілов, Н. Б. Якубенко


Сайт представлено:

Flag Counter