VI МН-ПК молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

March 29, 2018


У збірнику опубліковано тези доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур», що відбулася 29 березня 2018 р. у м. Києві.

Напрями роботи конференції (рубрики збірника):

  1. Агрохімія, ґрунтознавство та землеробство;
  2. Рослинництво та захист рослин;
  3. Селекція, насінництво та біотехнологія.

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених молодими вченими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов’язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

Конференція представлена:
Інформація про конференціюСайт представлено:

Flag Counter