Загальна інформація

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Селекція має значні досягнення і залишається одним із основних факторів підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Роботи видатних селекціонерів та представників їх шкіл в XX столі по створенню сортів та гібридів цілого ряду сільськогосподарських культур дозволили впритул наблизитись до максимально можливої біологічної урожайності рослин. Але кліматичні зміни, що спостерігаються на різних континентах Землі, кидають нові виклики вченим, які повинні створювати сорти та гібриди з новими властивостями та якостями. А це, в свою чергу, вимагає нових підходів, методів та методик в генетиці, селекції та насінництві в XXI столітті. Мета конференції «Селекція — надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» — представлення результатів досліджень з актуальних проблем генетики, селекції та насінництва та обговорення подальших напрямів наукового пошуку.

Запрошуємо взяти участь у конференції науковців, викладачів, студентів та аспірантів, працівників сільськогосподарських підприємств всіх форм власності.

Робота конференції буде відбуватися у наступних секціях:

1. Наступний та творчий спадок професора М. О. Зеленського.

2. Збереження генетичних ресурсів як вихідного матеріалу для селекції.

3. Сучасні проблеми та технології в генетиці, селекції та насінництві.

4. Проблеми матеріально-методичного забезпечення підготовки фахівців з генетики, селекції та насінництва.

Окрім пленарних та секційних засідань у рамках роботи конференції планується проведення виставки селекційних досягнень випускників кафедри. Для студентів та аспірантів передбачається проведення круглого столу «Сучасні світові тенденції в селекції та сільськогосподарському виробництві», на якому буде прочитаний цикл лекцій за участі провідних фахівців.

Надходження статей у «Науковий вісник НУБіП України» до 24.06.2017 р.

В Конференції приймали участь 178 науковців з України, Росії, Сірії та Білорусі.Сайт представлено:

Flag Counter