Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарна доповідь

Професор М. О. Зеленський - вчений, педагог, людина PDF
В. Л. Жемойда, Г. М. Ковалишина, Н. В. Башкірова, О. С. Макарчук, В. М. Гаврилюк, Ю. М. Дмитренко

Науковий та творчий спадок професора М. О. Зеленського

Нова генплазма – результат успіху в селекції кукурудзи doc
Ахмад Каддур, В. Л. Жемойда, В. І. Альохін
Стресові фактори на ділянках гібридизації кукурудзи та способи мінімізації їхнього впливу doc
В. Л. Жемойда, В. В. Багатченко
Виробниче порівняння врожайності гібридів соняшнику різних селекційних центрів doc
О. О. Карпенко
Селекція пшениці озимої на стійкість проти збудників хвороб doc
Г. М. Ковалишина
Селекція овочевих рослин в умовах захищеного грунту doc
В. А. Кравченко
Державна система охорони прав на сорти рослин: історія, стан і перспективи doc
Н. В. Лещук

Збереження генетичних ресурсів як вихідного матеріалу для селекції

Оцінка якості ресурсного потенціалу ароматичних сортів хмелю української селекції doc
А. В. Бобер, Г. І. Подпрятов
Оцінка адаптивної цінності колекційних зразків пшениці м’якої озимої в умовах північного лісостепу doc
Л. М. Голик, В. Ф. Сайко
Характеристика колекційних зразків пшениці озимої за стійкістю проти листових хвороб doc
Ю. М. Дмитренко
Розширення видового біорізноманіття в рослинництві України doc
С. М. Каленська
Скринінг колекції пшениці м’якої озимої на поліморфізм генів Wx doc
Н. І. Коберник, Л. М. Голик
Різноманіття вихідного матеріалу соняшнику за ознаками лузального напряму використання doc
Т. М. Колєшкова, В. П. Коломацька
Цінність колоноподібних форм яблуні, як вихідного матеріалу для селекції doc
Т. Є. Кондратенко, О. С. Гаврилюк
Проблеми збереження генофонду плодових і ягідних культур в Україні doc
Т. Є. Кондратенко, А. І. Трохимчук
Різноманіття селекційних сортів та місцевих форм кукурудзи національного генбанку рослин України doc
Н. В. Кузьмишина, С. М. Вакуленко, Н. В. Тертишна, М. А. Акулова, Ю. О. Бібель
Розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла PDF
В. В. Кириленко, О. А. Демидов, О. В. Гуменюк, Н. С. Дубовик, Б. В. Близнюк, Г. М. Лісова
Важливість збереження сорту огірка Ніжинський місцевий для відновлення традиційного промислу і використання у селекційній роботі PDF
О. В. Позняк, Ю. В. Ткалич, В. М. Несин
Генетичні ресурси тютюну і махорки PDF
О. І. Савіна, К. А. Шейдик, О. М. Ковалюк
Створення вихідного матеріалу пшениці озимої методом гібридизації для умов Північного Лісостепу PDF
В. М. Стариченко, І. І. Клименко, Н. І. Коберник
Результати первинного вивчення інтродукованих зразків ріпаку ярого PDF
С. М. Холод

Сучасні проблеми та технології в генетиці, селекції та насінництві

Селекційна цінність нового інбредного матеріалу кукурудзи, створеного із залученням різних генетичних плазм PDF
Ю. С. Анохіна
Мінеральні добрива та їх вплив на структуру врожаю пшениці твердої ярої на чорноземах типових PDF
Т. В. Антал, А. С. Корпан
Проблеми підвищення урожайності насіння сортів люцерни посівної PDF
Н. В. Башкірова, О. Є. Ляшук, Т. С. Шепель
Перспективний сорт конюшини лучної Файна PDF
А. І. Боженко, О. Є. Сизенко
Екологічна стабільність та пластичність сортів голозерного вівса в умовах Носівcької СДС PDF
О. І. Буняк
Технологія генотипування KASP в селекції сільськогосподарських рослин PDF
Н. Е. Волкова
Особливості використання болгарських зразків в селекції пшениці озимої PDF
Г. Б. Вологдіна
Урожайність сортів троянди чайно-гібридного типу за вирощування у зимових теплицях PDF
І. Л. Гаврись
Сортовивчення альстремерії за вирощування у весняній теплиці PDF
І. Л. Гаврись
Урожайність нових сортів і ліній пшениці озимої в різних екологічних пунктах досліджень PDF
О. В. Гірко, М. І. Штакал, Є. В. Заїка
Сортовий склад нуту та їх продуктивність у Правобережному Лісостепу України PDF
Л. М. Гончар
Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності соняшника PDF
Е. М. Горбатюк, Л. А. Гарбар
Створення скоростиглих, посухостійких та високопродуктивних сортів пшениці та тритикале ярих PDF
М. Д. Горган
Генофонд квасолі овочевої – основа продуктивності PDF
О. М. Грищенко, В. Л. Жемойда
Вплив умов зовнішнього середовища на формування фенотипу багатоквіткового жита озимого PDF
І. І. Губа, В. М. Стариченко
Розвиток септоріозу листя на сортах пшениці озимої в залежності від абіотичних чинників PDF
Т. І. Муха
Формування продуктивності сорго зернового залежно від елементів тіхнології вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу PDF
В. М. Найденко, С. М. Каленська
Вирощування гібридів зернової кукурудзи в умовах Полісся PDF
В. В. Патока, О. М. Кузьмінець, Н. Є. Беренда, О. А. Борейко
GGE biplot аналіз адаптивності колекційних зразків ячменю ярого у Центральному Лісостепу України PDF
В. М. Гудзенко, С. П. Васильківський, Т. П. Поліщук
Особливості успадкування елементів продуктивності волоті у гібридів проса PDF
Л. І. Перевертун, Л. А. Мельник
Значення еспарцету в сучасному кормовиробництві PDF
Г. І. Демидась, Е. С. Лихошерст
Паразитування грибів Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary та Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel. на рослинах нуту PDF
М. Й. Піковський, М. М. Кирик
Сумісне вирощування буркуну білого з однорічними злаковими культурами PDF
Г. І. Демидась, М. В. Захлєбаєв
Потенціал урожайності вітчизняних сортів сої PDF
О. В. Джемесюк, Н. В. Новицька
Роль сорту в сучасних технологіях вирощування гороху PDF
В. С. Пилипенко
Урожайність вітчизняних сортів квасолі в умовах Закарпаття PDF
Н. М. Доктор, Н. В. Новицька
Особливості створення сорту мангольду (буряку листкового) Кобзар PDF
О. В. Позняк
Фотоперіодична чутливість та яровизаційна потреба сортів-інновацій пшениці м'якої озимої миронівської селекції PDF
А. В. Пірич
Селекція сортозразків картоплі на стійкість проти мокрої гнилі PDF
В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська
Відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю PDF
І. І. Пороховник, О. В. Мазур
Основні напрямки оцінки стійкості сільськогосподарських культур до комплексу шкідливих організмів в Лісостепу України PDF
М. М. Доля, Л. П. Ющенко, П. Ю. Дрозд, Д. В. Сахненко, О. В. Кириченко, Т. П. Варченко
Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої PDF
І. В. Правдзіва, Н. В. Василенко, В. Т. Колючий
Біотичні еліситори в підвищенні стійкості пшениці озимої проти збудників хвороб PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв, Г. М. Лісова, Л. О. Кучерова
Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ознаками технологічності PDF
М. В. Роїк
Прояв трансгресій у гібридів озимої пшениці створених за допомогою бекросних схрещувань PDF
С. Л. Русюк, В. П. Оксьом
Біологічні особливості високопродуктивних сортів озимої м’якої пшениці PDF
О. І. Жук
Вплив Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту на посівні якості насіння кукурудзи PDF
М. В. Савчук, В. Я. Оменюк, О. Ф. Антоненко, М. Ф. Стародуб
Особливості успадкування тривалості періоду вегетації гречки посівної (Fagopyrum esculentum Moench) PDF
Є. В. Заїка, П. П. Каражбей
Стійкість сорго до звичайної злакової попелиці PDF
К. О. Іванова
Селекція цукрової кукурудзи для умов лімітованого зволоження PDF
О. Є. Клімова
Вплив норм висаджування та маси садивного матеріалу на урожайність картоплі PDF
Н. В. Кнап, Л. А. Гарбар
Вивчення змін індукції флуоресценції хлорофілу у рослин ріпаку озимого залежно від мікродобрив PDF
Ю. М. Савчук, О. Ф. Антоненко
Високопоживні, екологічно чисті корми PDF
П. У. Ковбасюк, С. М. Летяк
Оцінка морозостійкості зразків озимого жита різного генетичного походження за опосередкованим показником ККС PDF
Н. В. Симоненко, О. В. Сень
Сіяні травосумішки у подоланні проблеми білка PDF
П. У. Ковбасюк, А. М. Павлюк
Мутагенное влияние N-нитрозо-N-гуанидина на генотипы льна - долгунца различного эколого-географического происхождения PDF (Русский)
К. П. Королев, В. З. Богдан, Т. М. Богдан
Наукові підходи щодо запобігання можливих ризиків вирощування сільськогосподарських культур в зоні Полісся в зв’язку з зміною клімату PDF
Г. М. Кочик, Г. А. Кучер, Г. В. Мельничук
Молекулярно-генетичний аналіз поліморфізму генів Wx для створення сортів тритикале спирто-дистилятного та кормового напрямів PDF
О. С. Левченко, В. М. Стариченко, Н. І. Коберник
Oсобливості формування насіннєвої продуктивності рослин салату посівного Lactuca sativa L. PDF
Н. В. Лещук
Поліморфізм випадково ампліфікованої ДНК і міжмікросателітних повторів у зернових видів амаранту PDF
С. В. Лиманська, Т. І. Гопцій
Відмінності сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю та зерновою продуктивністю PDF
О. В. Мазур
Характеристика інбредних ліній кукурудзи PDF
О. С. Макарчук
Видове і кількісне різноманіття стану розвитку природних популяцій кокцінелід (Coleoptera, Coccinillidae) на посівах пшениці озимої в умовах Лісостепу України. PDF
Г. В. Мєлюхіна, М. Д. Горган
Біохімічні методи оцінки якості зерна та стійкості рослин сільськогосподарських культур до біотичних та абіотичних стресових чинників для ідентифікації та добору цінних генотипів в селекції PDF
О. О. Молодченкова, Л. Я. Безкровна, Т. В. Картузова, Ю. А. Левицький, О. Б. Лихота, О. В. Рищакова
Сорт тритикале озимого «Славетне» - надбання Носівських селекціонерів для сучасності та майбутнього PDF
В. В. Москалець, В. І. Москалець, Ю. М. Піка, Н. М. Буняк, Т. З. Москалець
Тверда сажка на пшениці озимій PDF
Л. А. Мурашко
Біоінформаційний аналіз гена ZmDREB1 кукурудзи PDF
Г. І. Сліщук, Н. Е. Волкова
Асортимент енергетичних культур для поширення в Україні, як сировина для виробництва біопалива PDF
Н. О. Сиплива, О. В. Павленко
Вплив факторів довкілля на генетичний апарат: його експресне виявлення та оцінка інтенсивності дії PDF
М. Ф. Стародуб, М. І. Феделеш- Гладинець, М. В. Савчук
Інноваційні гібриди кукурудзи PDF
В. Г. Таран, Я. А. Приндюк
Особливості впливу позакореневого підживлення карбамідом на хлібопекарські властивості борошна інтрогресивних ліній озимої пшениці PDF
О. І. Тарасюк, В. М. Починок, Т. П. Маменко
Індукований мутагенез як альтернативний метод в селекції салату посівного PDF
Ю. В. Ткалич, С. І. Кондратенко, О. В. Позняк, В. М. Несин
Дослідження оптимальних способів живцювання сортів Rosa L. PDF
В. І. Троян, І. С. Вегеренко
Застосування методу еколого-географічного віддалення в селекції пшениці м΄якої озимої на адаптивність PDF
Л. О. Хоменко
Ефективність позакореневих підживлень при вирощуванні пшениці озимої PDF
Л. В. Худолій
Утилізація ліз винограду: проблеми та перспективи PDF
І. В. Шевченко, В. Т. Гонтар
Оцінка стійкості сортів пшениці м’якої проти збудників основних хвороб PDF
Ю. В. Щербакова
Фактори, що обмежують шкідливість основних видів фітофагів при вирощуванні зернових культур в Лісостепу України PDF
Л. П. Ющенко, Р. М. Мамчур, П. Ю. Дрозд, Д. В. Сахненко, О. В. Кириченко, Т. П. Варченко
Роздільноквітковість апозиготичних потомств цукрових буряків PDF
О. А. Яцева
Productivity of Helianthus annuus L. in the conditions of Southern steppe of Ukraine PDF (English)
O. A. Yeremenko, S. M. Kalenska, V. V. Kalitka
Conservation of species diversity as a way of economic and social development PDF (English)
Mykola S. Moroz
Шляхи організації оптимальних форм картоплярства в приватному секторі та дрібних господарствах України PDF
М. Я. Дмитришак, О. В. Ювхимович, С. О. Островий
Продуктивність гречки, залежно від норм висіву PDF
М. Я. Дмитришак, В. О. Чернявський, А. В. Гладиш


Сайт представлено:

Flag Counter