Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

General Papers

Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології» PDF
- -
Biotech Plants for Bioremediation PDF (English)
R. Kumar
Air pollution generated by industrial activities and its impacts on agricultural soils of Annaba region PDF (English)
F. Boutarfa, A. Idres, K. M. Benghadab, N. Dovbash, A. Benselhoub
Integration of digital technology and agriculture the present and future PDF (English)
S. A. Litto, M. Reji, R. Kumar
Assessment of environment effect on yield component in barley (Hordeum vulgare L.) genotypes under rainfed conditions PDF (English)
İ. Öztürk
Diversity analysis amongst Juglans regia L. genotypes using molecular markers PDF (English)
S. Sankhyan, R. Kaur
Walnuts with a commercial potential in Latvia PDF (English)
A. Stalažs
Ефективні фоліари на основі рослинного аморфного кремнезему для сучасних агротехнологій PDF
М. Д. Аксиленко, Є. В. Шелудько, В. О. Євдокименко, Т. В. Ткаченко
Цінність деяких донорів стійкості до бурої іржі для селекції пшениці м’якої озимої в умовах півдня України PDF
Є. В. Алєксєєнко, Є. І. Кірчук
Економічна ефективність дотримання науково-обґрунтованих сівозмін PDF
О. П. Атаманюк
Адаптивність гібридів тополі в умовах Лівобережного Лісостепу на дренованих органогенних ґрунтах та їхня роль в агролісівництві PDF () PDF
В. М. Вірьовка, О. А. Тарасенко, О. Г. Опанасенко
Використання у розсаднику різних органічних мульч-матеріалів при вирощуванні саджанців яблуні на вегетативних підщепах PDF
В. В. Волошина
Особливості методичних підходів визначення посівних якостей насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) PDF
О. С. Дем’янюк, О. О. Кічігіна, Ю. А. Цибро, Н. І. Куценко
Визначення нормативної потреби в основних виробничих засобах наукової сільськогосподарської установи PDF
О. І. Завальнюк, О. В. Захарчук
Роль та практичне значення технологічних карт у діяльності наукової установи PDF
О. В. Захарчук, О. І. Завальнюк
Альтернатива удобрення буряків цукрових за умов гострого дефіциту гною PDF
В. В. Іваніна, В. М. Гурська
Формування площі листкової поверхні гібридів сорго зернового залежно від елементів технології вирощування у Лісостепу України PDF
Л. М. Карпук, О. С. Тітаренко
Аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві України PDF
Л. М. Коцюбинська, О. А. Скубій
Інтродуковані та зареєстровані сорти проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) як вихідний матеріал для селекції за продуктивністю біомаси PDF
М. І. Кулик, І. І. Рожко
Антагоністична характеристика нового штаму перспективного для створення біопрепарату PDF
А. С. Левішко
Результати оцінювання ранньостиглих сортів сої культурної (Glycine max (L.) Merrill) за основними господарсько-цінними показниками PDF
С. М. Михайлик, Т. Д. Сонець, І. В. Смульська
Штучно індукована поліплоїдія промислових конопель PDF
С. В. Міщенко
Особливості біохімічного складу насіння генотипів гороху (Pisum sativum L.) PDF
О. О. Молодченкова, Т. В. Картузова, О. В. Рищакова, Г. Д. Лаврова, С. В. Коблай, Ю. А. Левицький
Реакції редокс-метаболізму в рослинах пшениці за інфікування септоріозом PDF
О. О. Молодченкова, М. А. Литвиненко, Л. Т. Міщенко, О. В. Рищакова, Л. Я. Безкровна, Я. С. Фанін, П. С. Тихонов
Створення інтрогресивних ліній пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) з ознаками стійкості до фітопатогенів PDF
І. І. Моцний, О. О. Молодченкова, М. А. Литвиненко, Є. А. Голуб, Т. П. Нарган, З. В. Щербина
Динаміка наростання листко-стеблової маси гібридів сорго цукрового залежно від ценотичних чинників PDF
О. П. Попова, М. І. Кулик
Дослідження складових ресурсного потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин PDF
О. П. Попова
Застосування біохімічних та молекулярних методів аналізу під час кваліфікаційної експертизи на ВОС PDF
Л. М. Присяжнюк, С. М. Гринів, Ю. В. Шитікова, І. О. Діхтяр, А. В. Костенко
Якість біомаси міскантусу за вирощування його на маргінальних землях в Лісостепу України PDF
О. І. Присяжнюк, О. М. Гончарук
Вплив елементів технології на якість біомаси проса прутоподібного за вирощування на маргінальних землях Лісостепу України PDF
О. І. Присяжнюк, В. В. Мусіч
Вплив гідрогелю та удобрення на формування продуктивності буряків цукрових в умовах Північного Степу України PDF
О. І. Присяжнюк, С. С. Шульга
Стан сортових ресурсів кукурудзи звичайної (Zеа маys L.) у 2022 році PDF
О. А. Руденко, І. В. Смульська
Використання адаптивного потенціалу світового генофонду нуту (Cicer arietinum L.) для покращення урожайності нових сортів PDF
В. І. Січкар, Г. Д. Лаврова
Лабораторний контроль якості насіннєвого матеріалу – основа майбутнього урожаю PDF
Ю. Л. Стефківська, В. М. Стефківський, А. В. Семисал
Вирощування овочевих культур при застосуванні органо-мінерального добрива Diamond Grow марки Humi[K] PDF
Є. Д. Ткач, А. А. Бунас, В. В. Дворецький, О. М. Дворецька
Діагностика вірусних патогенів на рослинах родини Cucurbitaceae в Україні PDF
В. О. Цвігун
Інноваційні принципи оцінки номерів у конкурсному сортовипробуванні в нелінійній системі фазово-параметричних портретів PDF
В. В. Чернуський


Сайт представлено:

Flag Counter