Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

General Papers

Reactions of special bread wheat crossing block materials to leaf and yellow rust PDF (English)
Akan K., B. Ozdemir, A. Salantur, S. Yazar, M. E. Alyamaç, İ. Öztürk
Rust reactions of genotypes in a wheat yield trials developed by Central Research Institute for Field Crops in 2015 PDF (English)
K. Akan, S. Yazar, B. Ozdemir, A. Salantur, M. E. Alyamaç
Bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis, Richardson, 1845) (Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species Dactylogyrus aristichthys (Long & Yu, 1958) in Macedonian waters PDF (English)
D. Blazhekovikj Dimovska, S. Stojanovski
Mitigation of acrylamide content in French fries by using some enzymatic treatments PDF (English)
V. Karapetkovska–Hristova, A. A. Elsayed
‘Vik 2020’: a new industrial hemp variety with a high content of cannabigerol PDF (English)
S. V. Mishchenko, І. М. Laiko, H. І. Kyrychenko
Humus effect on Agriculture Tile Drainage PDF (English)
O. Miseckaite, R. Baublys
Seeding Density Influence on Grain Yield and Agro-Physiological Parameters of Bread Wheat Genotypes under Rainfed Condition PDF (English)
İ. Öztürk
Weed control of maize (Zea mays L.) in university farming PDF (English)
V. J. Vojnich, Á. Ferencz
Sampling for vegetative propagation: A phytosanitary status survey of grapevines collection by One Step RT- PCR method PDF (English)
M. Yzeiraj
Продуктивність сої залежно від впливу мікродобрив та регуляторів росту PDF
М. П. Байда
Дослідження біохімічного складу сортів хмелю української селекції PDF
А. В. Бобер, Л. В. Проценко
Типи взаємодії генів при успадкуванні елементів продуктивності в ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) PDF
О. Є. Важеніна, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, О. В. Солонечна, О. В. Зимогляд
Обґрунтування методів селекції і насінництва гречки PDF
Л. А. Вільчинська, Т. М. Хоменко, О. В. Ночвіна
Застосування органічних мульчуючих матеріалів у розсаднику при вирощуванні саджанців яблуні на вегетативних підщепах PDF
В. В. Волошина
Вплив сортових особливостей та строків збирання біомаси сорго цукрового на продуктивність та вихід біопалива у зоні недостатнього зволоження Лісостепу України PDF
О. М. Ганженко
Показники економічної ефективності інновацій в насінництві PDF
О. І. Завальнюк, О. В. Захарчук
Природні ресурси як складова ресурсного потенціалу наукової установи PDF
О. І. Завальнюк, І. П. Чалап
Урожайність нових гібридів кукурудзи в умовах змін клімату PDF
М. В. Капустян, Н. М. Музафаров, Н. Ю. Єгорова
Особливості захисту посівів сої від бур’янів в умовах Правобережного Лісостепу України PDF
М. І. Киричок
Оцінка ступеня модифікації солоду пивоварного ячменю залежно від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами PDF
Р. І. Климишена, О. С. Гораш
Вплив кверцетин-залізного комплексу на біохімічний профіль ягідних культур в умовах in vitro PDF
О. Л. Кляченко, О. В. Субін, М. Д. Мельничук
Аналіз інноваційної складової у сфері інтелектуальної власності PDF
Л. М. Коцюбинська, Ю. Л. Стефківська
Вплив біопрепаратів із кармоїзином на формування та функціонування симбіотичних систем соя ‒ Bradyrhizobium japonicum PDF
К. П. Кукол, Н. А. Воробей, П. П. Пухтаєвич, С. Я. Коць
Якість льону олійного залежно від впливу агротехнологічних факторів PDF
П. П. Ляльчук, Т. М. Хоменко
Рівень прояву та успадкування селекційних ознак у лінійносортових і міжсортових гібридів конопель F1–F3 PDF
С. В. Міщенко
Стан та перспективи розвитку виробництва гречки в Україні PDF
О. В. Ночвіна, Л. А. Вільчинська, М. М. Таганцова
Вплив удобрення Нітроамофоска-М на показники життєздатності насіння сої сорту Ментор PDF
Р. М. Панасюк
Особливості формування продуктивності гороху озимого залежно від азотного удобрення та інокуляції насіння в Правобережному Лісостепу України PDF
О. В. Пономаренко
Дослідження ресурсного потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин PDF
О. П. Попова
Ріст і розвиток рослин сорго зернового (Sorghum bicolor (L.) Moench) залежно від способів сівби насіння в умовах Правобережного Лісостепу України PDF
Л. А. Правдива
Адаптивний потенціал проса посівного (Panicum miliaceum L.) в різних ґрунтово-кліматичних зонах України PDF
Л. М. Присяжнюк, О. В. Ночвіна, Ю. В. Шитікова, Н. А. Мізерна, С. М. Гринів
Особливості формування біометричних показників міскантусу за вирощування його на маргінальних землях в Лісостепу України PDF
О. І. Присяжнюк, О. М. Гончарук
Вплив елементів технології на продуктивність проса прутоподібного за вирощування на маргінальних землях Лісостепу України PDF
О. І. Присяжнюк, В. В. Мусіч
Ефективність елементів технології вирощування міскантусу (Miscanthus giganteus) в умовах Лісостепу України PDF
О. І. Присяжнюк, С. В. Пенькова
Особливості формування продуктивності буряків цукрових в умовах Північного Степу України PDF
О. І. Присяжнюк, С. С. Шульга
Філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу кущистої карликовості малини (ВККМ) PDF
І. А. Ряба, К. М. Удовиченко, Л. В. Павлюк
Господарські особливості сортів Glycine max (L.) Merrill, придатних для поширення в Україні PDF
Н. О. Сиплива, Т. Д. Сонець
Поповнення ринку України новими перспективними сортами соняшнику однорічного (Helianthus annuus L.) кондитерського напряму використання PDF
І. В. Смульська, О. А. Руденко
Результаты изучения эталонных сортов мировой коллекции кукурузы согласно UPОV в условиях Молдовы PDF (Русский)
А. Спыну, С. Мистрец
Ефективність технічного оновлення системи УІЕСР PDF
Г. В. Трофімова
Характеристика за продуктивністю зразків ячменю ярого в зоні Південного Лісостепу України PDF
С. М. Холод, Ю. Г. Іллічов, В. А. Музафарова
Ефективність систем хімічного захисту посівів пшениці озимої від бур'янів PDF
М. О. Черняк
Оцінка протибур’янової ефективності систем землеробства та основного обробітку ґрунту в посівах пшениці озимої PDF
Н. Ф. Шпирка, О. С. Павлов, С. П. Танчик
Вплив фракційного складу та терміну зберігання на показники якості насіння соняшника (Helianthus L.) PDF
Н. О. Ящук


Сайт представлено:

Flag Counter