Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

General Papers

Патогенний комплекс зерна Triticum aestivum L. у двох агроекологічних зонах України PDF
Б. В. БЛИЗНЮК, В. В. КИРИЛЕНКО, О. В. ГУМЕНЮК, Р. М. ЛОСЬ, Л. А. МУРАШКО
Насіннєва продуктивність буркуну білого при удосконаленні окремих елементів технології вирощування PDF
А. М. ВЛАЩУК, О. С. ДРОБІТ, В. О. БЄЛОВ, О. А. ВЛАЩУК
Якісні показники гібридів кукурудзи інтенсивного типу PDF
Р. А. ВОЖЕГОВА, О. С. ДРОБІТ, В. С. ШЕБАНІН, А. В. ДРОБІТЬКО
Вплив категорій насіння на продуктивність сортів рису PDF
О. С. ДОВБУШ, М. І. ЦІЛИНКО, К. Ю. МОТРЮК
Гетерозисні моделі гібридів кукурудзи PDF
П. П. ЗАБАРА, Т. Ю. МАРЧЕНКО, О. А. ШКОДА
ПРОЯВ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗА ПРИРОДНОГО УРАЖЕННЯ ГРИБНИМИ ХВОРОБАМИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ PDF
С. О. ЗАЄЦЬ, Л. І. ОНУФРАН, К. С. ФУНДИРАТ
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗА SSR-МАРКЕРАМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ ІЗ ШВИДКІСТЮ ВОЛОГОВІДДАЧІ ЗЕРНА PDF
О. В. ЗАТИШНЯК, Т. М. САТАРОВА
НАКОПИЧЕННЯ ЦУКРІВ У ВУЗЛАХ КУЩЕННЯ РОСЛИНАМИ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ PDF
Л. Б. КИСІЛЬ, С. О. ЗАЄЦЬ
ПРОЯВ ОЗНАК ДИХОГАМІЇ У ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
Ю. О. ЛАВРИНЕНКО, Т. Ю. МАРЧЕНКО, А. В. ТИЩЕНКО
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО PDF
О. С. ЛЕВЧЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ ДО ГЕЛЬМІНТОСПОРІОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ В СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЗВИЧАЙНОГО (HORDEUM VULGARE L.) PDF
І. Б. ЛЕГКУН, І. В. КОВТУН
ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЮ, ПРИДАТНОГО ДО МЕХАНІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ PDF
І. Б. ЛЕГКУН, К. О. СКВОРЦОВА
АДАПТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ ЖИТА ОЗИМОГО ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ PDF
З. О. МАЗУР
РОЗРОБКА СИСТЕМ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ СОЇ ВІД БУР'ЯНІВ БЕЗ ХІМІЧНИХ СТРЕСІВ КУЛЬТУРИ PDF
Я. П. МАКУХ, М. І. КИРИЧОК
НОВИЙ СОРТ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ‘СІРІНГ’ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН PDF
О. Б. МАРЕНЮК
СТРУКТУРА ВРОЖАЮ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП ФАО ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ МІКРОДОБРИВАМИ ЗА УМОВ ЗРОШЕННЯ PDF
Т. Ю. МАРЧЕНКО, В. О. БОРОВИК, Я. Д. СИТНІК
ЦЕРКОСПОРЕЛЬОЗНА ГНИЛЬ АБО ОЧКОВА ПЛЯМИСТІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
Л. А. МУРАШКО, Т. І. МУХА
РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Н. В. НОВИЦЬКА, О. В. ПОНОМАРЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ГЕНОТИПІВ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО НА НАЯВНІСТЬ СТІЙКОСТІ ДО НИЗЬКИХ ПОЗИТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР ПІД ЧАС ПРОРОСТАННЯ PDF
О. С. ОЧКАЛА, Г. Д. ЛАВРОВА, О. І. НАГУЛЯК
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОСТВОРЕНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ МИРОНІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА СКЛАДОВИМИ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
А. В. ПІРИЧ, В. М. ГУДЗЕНКО, Т. В. ЮРЧЕНКО, О. В. ГУМЕНЮК
ВИКОРИСТАННЯ ІНДУКОВАНОГО МУТАГЕНЕЗУ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ САЛАТУ ПОСІВНОГО ЛИСТКОВОГО (Lactuca sativa L. var. secalina) PDF
О. В. ПОЗНЯК, Л. В. ЧАБАН, О. І. КАСЯН, С. І. КОНДРАТЕНКО
ПОЛІМОРФІЗМ ГЛІАДИНКОДУЮЧОГО ЛОКУСУ GLI-D1 У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ PDF
Ю. А. ПОПОВИЧ, О. М. БЛАГОДАРОВА, С. В. ЧЕБОТАР
Врожайність сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від строків сівби та попередників в умовах Правобережного Лісостепу України PDF
І. В. ПРАВДЗІВА, О. А. ДЕМИДОВ
Філогенетичні зв’язки між різновидами салату посівного (Lactuca sativa L.) за EST-SSR маркерами PDF
Л. М. ПРИСЯЖНЮК, Н. В. ЛЕЩУК, В. М. ГУРСЬКА
Оцінка урожайності селекційних генотипів ячменю ярого до біотичних чинників PDF
В. І. ПУЩАК, Г. Я. БІЛОВУС, Г. І. МАРУХНЯК
Міжвидова та внутрішньовидова диференціація льону шляхом оцінки поліморфізму довжини інтронів γ-тубуліну PDF
А. М. РАБОКОНЬ, А. С. ПОСТОВОЙТОВА, Ю. О. БІЛОНОЖКО, Я. В. ПІРКО
Вплив рН робочого розчину на розвиток рослин пшениці озимої за дії композиції фунгіцидів з елементами живлення PDF
О. Ю. САНІН
Стійкість зразків пшениці м’якої ярої до борошнистої роси в умовах східної частини Лісостепу України PDF
О. В. СОЛОНЕЧНА, В. А. МУЗАФАРОВА
Динаміка вмісту сирого протеїну та крохмалю в гібридах кукурудзи звичайної в розрізі ґрунтово-кліматичних зон PDF
О. В. ТОПЧІЙ, А. П. ІВАНИЦЬКА
Площа листкової поверхні та насіннєва продуктивність тритикале озимого PDF
К. С. ФУНДИРАТ, С. О. ЗАЄЦЬ, С. М. ЮЗЮК
Молекулярна ідентифікація генів чоловічої цитоплазматичної стерильності у сучасних сортах Allium cepa L. PDF
В. О. ЦВЄТКОВ, Л. Г. ВЕЛИКОЖОН, Б. В. МОРГУН
Ефективність вирощування сортів Nicotiana rustica української групи в Закарпатській області PDF
К. А. ШЕЙДИК
Використання сучасних біотехнологічних методів для створення селекційного матеріалу рису PDF
Д. В. ШПАК, І. С. ЗАМБРІБОРЩ, Т. М. ШПАК, Д. П. ПАЛАМАРЧУК
Вплив стресових факторів на зараження зернових колосових культур фузаріозами PDF
Н. Ф. ШПИРКА


Сайт представлено:

Flag Counter