Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

General Papers

PHYTOCHEMISTRY AND ETHNOPHARMACOLOGICAL USES OF WILD MEDICINAL PLANTS IN EGYPT PDF (English)
Abdel Mohsen M. Soliman
MINERALOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATION ANALYSIS OF PHOSPHATE ORE OF THE KEF ESSENNOUN DEPOSIT PDF (English)
I. Attafi, A. Idres
ПРОБЛЕМА РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД В СУЧАСНИХ АГРОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ PDF
А. Г. Бабич, О. А. Бабич
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ РОЗСАДИ СУНИЦІ ВІД ФІТОПАРАЗИТИЧНИХ НЕМАТОД PDF
А. Г. Бабич, Л. О. Білявська, О. А. Бабич, А. О. Статкевич
ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПЛАНТОНІТ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ PDF
П. Л. Басюк, М. Б. Грабовський
CHARACTERIZATION OF LOW-GRADE PHOSPHATE TO BE USED IN FERTILIZERS MANUFACTURING PDF (English)
R. Bahous, A. Idres
ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ МІКРОМІЦЕТІВ НА ЛИСТКАХ РОСЛИН РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
І. В. Безноско, Л. В. Гаврилюк
СУЧАСНА КОЛЕКЦІЯ СОРТОВИХ РЕСУРСІВ СОЇ ОВОЧЕВОЇ PDF
Ю. В. Бичкова, Т. Ю. Марченко, В. О. Боровик
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІБРИДУ НА ВРОЖАЙНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ PDF
А. В. Бобер, В. Л. Демченко, А. Ф. Іващенко, О. С. Кривчун
ОЦІНКА ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО РІЗНИХ СОРТІВ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ PDF
А. В. Бобер, Я. О. Дудник, О. О. Близнюк, А. С. Павліченко
СУЧАСНІ СОРТИ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ PDF
В. В. Богдан, Г. М. Ковалишина
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ PDF
В. Р. Богданець, І. В. Свистунова
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ PDF
А. І. Боженко, О. Є. Сизенко, Л. С. Довгаль
ВПЛИВ АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ НА ЗМІНУ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН PDF
К. В. Борак
АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ НА МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН РОДУ CRAMBE В УМОВАХ IN VITRO PDF
А. Ю. Бузіашвілі, Н. О. Пушкарьова, А. І. Ємець
ОЦІНКА СОРТІВ ЗИМУЮЧОГО ВІВСА ПІСЛЯ ПЕРЕЗИМІВЛІ PDF
О. І. Буняк
ЗНАЧЕННЯ БОБОВИХ ТРАВ У ПІДВИЩЕННІ КОРМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ PDF
Л. М. Бурко, Я. О. Ковпак
ПРИНЦИПИ ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРМОВИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ PDF
Л. М. Бурко, Н. С. Мартинюк
КАРАНТИННІ ЗБУДНИКИ ГНИЛЕЙ КАРТОПЛІ – НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Л. М. Буценко, Ю. В. Коломієць
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ ЧЕРЕШНІ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НААН PDF
В. І. Василенко, А. І. Трохимчук, З. І. Іскренко
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ НАНЕСЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ НА РОБОЧІ ПОВЕРХНІ СОШНИКІВ СІВАЛОК PDF
М. О. Василенко, Д. О. Буслаєв, О. Є. Калінін, Ю. А. Кононогов
ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РІЖУЧИХ НОЖІВ ЛАП ЧИЗЕЛІВ-ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІВ PDF
М. О. Василенко, Д. О. Буслаєв, О. Є. Калінін, Ю. А. Кононогов
ВІДНОВЛЕННЯ ЛЕМЕШІВ ПЛУГІВ ІЗ УРАХУВАННЯМ УМОВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
М. О. Василенко, О. Є. Калінін
ВПЛИВ УМОВ ЖИВЛЕННЯ НА ВМІСТ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КОРЕНЕПЛОДАХ БУРЯКА СТОЛОВОГО PDF
О. Васянович, О. В. Завадська
ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО PDF
В. В. Ващенко, О. О. Шевченко
ІННОВАЦІЇ В ВИРОЩУВАННІ БУРКУНУ БІЛОГО ОДНОРІЧНОГО PDF
Р. А. Вожегова, A. М. Влащук, О. С. Дробіт
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА ТРИВАЛІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО PDF
О. В. Вознюк, І. В. Свистунова
РІЗНОМАНІТТЯ КОЛЕКЦІЇ ПРОСА ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СТЕБЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
В. М. Воронцова
СЕЛЕКЦІЯ СОЇ ОВОЧЕВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Ю. Є. Гарбузов, Л. Г. Білявська
ОЇДІУМ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С. П. Гармаш, Д. Т. Гентош
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД КЛОПА-ЧЕРЕПАШКИ PDF
І. І. Гасанова
ЕФФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ АНТИСТРЕС, ЕНДОФІТ L1+, ЕНДОФІТ L1+А3, АКМ і ЕНДО CuZnB У ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ PDF
А. Д. Гирка, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Бочевар, Я. В. Алєксєєв
ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ОЗИМОГО РІПАКУ(BRASSICA NAPUS L.) В УСТИМІВСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА PDF
Л. М. Головаш
ДОБІР БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ У ПРОГРАМАХ ГІБРИДІЗАЦІЇ КУКУРУДЗИ В ПРОЦЕСІ МАС-СЕЛЕКЦІЇ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ PDF
Е. І. Гончарова, Л. М. Присяжнюк, Ю. О. Гончаров, І. О. Діхтяр
СТРОКИ СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ PDF
Ю. С. Грицевич, К. М. Куриленко
PECULIARITIES OF PREVENTING AND MITIGATING THE RISKS OF PESTICIDE USE FOR NATURAL RESOURCES PDF (English)
V. A. Gruzdova, Y. V. Кoloshko
ВПЛИВ СОРТОВОГО СКЛАДУ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ НА КИСЛОТНЕ ЧИСЛО ЖИРУ НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО PDF
С. М. Гунько, Л. М. Баліцька, Я. В. Ільченко, О. В. Терещенко
ВИКОРИСТАННЯ КОНОПЛЯНОГО БОРОШНА В ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА PDF
С. М. Гунько, О. В. Науменко, І. А. Гетьман
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ВЕРБИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ PDF
Ю. С. Данюк, С. М. Гринів, Т. А. Данюк
ДИНАМІКА ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ РІЗНИХ СОРТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЗБЕРІГАННЯ PDF
М. С. Домоцький, О. В. Завадська, О. В. Кривда
ВПЛИВ ГЕНОТИПУ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО PDF
В. В. Дрига
ОПТИМІЗАЦІЯ АГРОТЕХНІКИ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА PDF
О. С. Дробіт, А. М. Влащук, М. В. Дробіт
КОРМОВИРОБНИЦТВО СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗІ PDF
О. Д. Дубинська, О. О. Пілярська, С. П. Голобородько
СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ БАГАТОНАСІННИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ ВЕРХНЯЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ PDF
О. В. Дубчак, Л. Ю. Паламарчук
ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШОК ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ВИДОВОГО СКЛАДУ PDF
Б. В. Дудник, Л. М. Бурко
ПШЕНИЦЯ СПЕЛЬТА ОЗИМА (TRITICUM SPELTA L.) PDF
Г. А. Дутова, І. В. Смульська
EVALUATION OF GRAIN YIELD IN WINTER WHEAT ACCESSIONS USING NDVI AND DIGITAL PHOTO PARAMETERS PDF (English)
J. M. Eldarova (Mursalova), M. E. Eldarov, J. M. Ojaghi, A. I. Morgounov
ЖИТО ОЗИМЕ – ГАРАНТ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Д. К. Єгоров, Н. Ю. Єгорова
ТРИТИКАЛЕ ЦІННИЙ КОРМ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА PDF
В. В. Желєзна, В. В. Новіков
ОЦІНКА ІМУННИХ ДО ПАРШІ СОРТІВ ЯБЛУНІ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ В ПЕРІОД СТВОРЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ PDF
В. М. Жук, Л. О. Барабаш
УСПАДКУВАННЯ МАСИ ЗЕРНА КОЛОСА ГІБРИДАМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
А. Ю. Жупина, А. М. Сінгаєвський, Т. Ю. Марченко
ОСНОВНИЙ МАРКЕР СОРТІВ ГІРЧИЦІ PDF
В. М. Журавель, Г. І. Буділка, Г. В. Вендель
ВПЛИВ СТУПЕНЯ СТИГЛОСТІ НА ЯКІСТЬ ФЕРМЕНТОВАНИХ ПЛОДІВ ОГІРКА РІЗНИХ ГІБРИДІВ PDF
О. В. Завадська, В. С. Лось, С. С. Сімченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ КАВУНА ТА ДИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННИКІВ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ PDF
В. Ф. Заверталюк, О. В. Заверталюк
АДАПТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА КОМПЛЕКСОМ ОЗНАК PDF
Н. П. Замліла, Г. Б. Вологдіна, О. В. Гуменюк
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
О. А. Заїма, О. Л. Дергачов
CHARACTERIZATION OF SURFACE WATER QUALITY OF EL KEBIR WADI WEST (BEN AZZOUZ, SKIKDA) PDF (English)
L. Zaoui, A. Benselhoub, F. Fekrache
ПІСЛЯЖНИВНІ ЗАЛИШКИ КУКУРУДЗИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ PDF
А. А. Засуха, Л. А. Козак
ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ МІКРОКЛОНІВ ВИНОГРАДУ PDF
Н. М. Зеленянська, О. І. Гогулінська, Н. В. Подуст
ОЦІНКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗА ОЗНАКОЮ ПОСУХОСТІЙКІСТІ PDF
Л. В. Іванцова, А. В. Пірич
ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКІВ І МІКРОДОБРИВА НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
О. Б. Каліцінська
УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Г. В. Каращук
РОЗМНОЖЕННЯ СЕЛЕРИ КОРЕНЕПЛІДНОЇ З МЕРИСТЕМ У КУЛЬТУРІ IN VITRO PDF
В. В. Кецкало, Т. В. Поліщук
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СЕРЕДНЬОДОБОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА СУМИ ОПАДІВ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
В. В. Кириленко, Р. М. Лось, О. В. Гуменюк, Ю. М. Судденко, Н. С. Дубовик
ОСНОВНІ ВИДИ БУР’ЯНІВ У ЗАСМІЧЕННІ НАСІННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР PDF
О. О. Кічігіна, Л. В. Гаврилюк, Ю. А. Цибро
ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ НІШЕВИХ ЯГІД PDF
А. О. Коваль
ПОГЛЯДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ PDF
Є. С. Ковальчук
ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НАСАДЖЕНЬ ЧЕРЕШНІ В УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО PDF
Л. В. Козлова
ВПЛИВ АБСОРБЕНТУ НА ВИХІД МАТОЧНИХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ PDF
М. С. Колісник, В. В. Поліщук
КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ PDF
О. В. Коморний, І. В. Свистунова
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОЧАТКОВОГО РОСТУ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ PDF
Д. В. Коновалов
ПЛАСТИЧНІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКОЦІННИМИ ОЗНАКАМИ PDF
Л. В. Король, О. В. Топчій, Ю. В. Шитікова, А. П. Іваницька
ВИВЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА АДАПТИВНОСТІ СОРТІВ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ PDF
Л. В. Король, Ю. В. Шитікова, О. В. Піскова, А. В. Костенко, І. В. Безпрозвана
ДОБІР СТРЕСОСТІЙКИХ ЗРАЗКІВ ПОМІДОРА ЇСТІВНОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ГАМЕТОФІТНОЇ СЕЛЕКЦІЇ PDF
Н. П. Косенко
ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ АСПАРАГУСУ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Н. П. Косенко
ОЦІНКА ГЕНОТИПІВ ЗА УФ-В СТІЙКІСТЮ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ КАВУНА PDF
Н. П. Косенко, О. С. Шабля
АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС ТА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ В ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ОБЛАСТІ В РАЙОНІ СТАНЦІЇ БЕРЕЖАНИ PDF
Т. К. Костюкєвич, Д. С. Домбровський
ОЦІНКА АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ СТАНЦІЇ БІЛОПІЛЛЯ PDF
Т. К. Костюкєвич, Н. В. Чеботарьова
ОЦІНКА УМОВ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ СТАНЦІЇ ЛИПОВЕЦЬ PDF
Т. К. Костюкєвич, О. І. Шапорєва
ОЦІНКА УМОВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПОСІВІВ ГОРОХУ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В РАЙОНІ СТАНЦІЇ ХМІЛЬНИК PDF
Т. К. Костюкєвич, Д. В. Шевченко
ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ РАЙГРАСУ ВИСОКОГО (ARRHENATHERUM ELATIUS L.) PDF
В. Я. Кочерга, М. Ю. Харченко
ЗРАЗКИ ГЕНОФОНДУ ПЕРСИКА ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ PDF
Т. І. Красуля
ОЦІНКА МОРОЗОСТІЙКОСТІ СОРТО-ПІДЩЕПНИХ КОМБІНУВАНЬ АБРИКОСА (PRUNUS ARMENIACA L.) І СЛИВИ (PRUNUS DOMESTICA L.) PDF
В. А. Кривошапка
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАСІННИЦТВА PDF
Г. О. Криштофор
ПОТЕНЦІАЛ СИМБІОТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОЗИЦІЇ ШТАМІВ B. JAPONICUM ІЗ СОЄЮ РІЗНИХ СОРТІВ PDF
Д. В. Крутило
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЛАСТИЧНІСТА ТА СТАБІЛЬНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ (TRITICUM DURUM DESF.) ЗА ОЗНАКОЮ «МАСА ЗЕРНА З ГОЛОВНОГО КОЛОСА» PDF
Є. А. Кузьменко
ДИНАМІКА ВМІСТУ БІЛКА В СОРТАХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА 2018–2022 РР. В РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ PDF
Т. Є. Кулик, С. О. Ляшенко, С. Л. Чухлєб
ДИНАМІКА ВМІСТУ БІЛКУ І ПЛІВКОВОСТІ В СОРТАХ ВІВСА ПОСІВНОГО В СЕРЕДНЬОМУ ЗА 2018-2022 РР. В РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ PDF
Т. Є. Кулик, С. О. Ляшенко, С. Л. Чухлєб
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ АГРОНОМІЧНО КОРИСНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ PDF
А. С. Левішко, І. І. Гуменюк, В. В. Дворецький
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ І СТРОКІВ СІВБИ PDF
М. М. Листуха
ВМІСТ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КОРЕНЕПЛОДАХ МОРКВИ РІЗНИХ ГІБРИДІВ PDF
Г. О. Литвиненко, О. В. Завадська, Л. М. Бондарєва, Т. С. Кравченко
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ NDVI CONVERTER ДЛЯ ОЦІНКИ НОРМАЛІЗОВАНОГО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ВЕГЕТАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ ПОСІВІВ ОЗИМИХ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ PDF
П. В. Лиховид, С. О. Лавренко
ПОТЕНЦІАЛ СТІЙКОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ НА ПРИРОДНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ФОНАХ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ЛИСТКОВИХ ХВОРОБ, ТИПОВИХ ДЛЯ ЗОНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Г. М. Лісова, І. А. Бойко, С. А. Коновалова, Н. С. Коваленко
ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ЗА ВПЛИВУ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ PDF
А. М. Ліщук, A. І. Парфенюк, Н. В. Карачинська
МІНЛИВІСТЬ І УСПАДКУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗЕРЕН З ГОЛОВНОГО КОЛОСА У ГІБРИДІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ PDF
Т. П. Лозінська, Т. В. Панченко
ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ СХРЕЩУВАННЯ І УМОВ РОКУ НА ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ В F1 ДОВЖИНИ СТЕБЛА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
М. В. Лозінський, Г. Л. Устинова, М. О. Самойлик
ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ TRITICUM AESTIVUM L. ТА TRITICUM DURUM DEST. ВІД ВПЛИВУ ЧИННИКІВ PDF
Р. М. Лось, О. В. Гуменюк, В. В. Кириленко, Н. С. Дубовик
ВМІСТ БІЛКА В ЗЕРНІ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ PDF
В. В. Любич
QUALITY OF SPELT WHEAT GRAIN DEPENDING ON FERTILIZATION AND STORAGE PERIOD PDF (English)
V. V. Liubych, V. V. Zheliezna
ГЕНЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЧОЛОВІЧОСТЕРИЛЬНИХ ЛІНІЙ І ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО (SECALE CEREALE L.) PDF
З. О. Мазур, М. О. Корнєєва
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ АҐРУСУ (RIBES UVA-CRISPA) ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Д. Г. Макарова, О. П. Лушпіган, С. В. Мартиненко
РАЦІОНАЛЬНИЙ СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ЧЕРЕШНІ В ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ЛЕГКОСУГЛИНКОВОГО PDF
Т. В. Малюк
БАТАТ – ПЕРСПЕКТИВНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Є. В. Манолій, О. В. Завадська
COLUMN PHENOL ADSORPTION USING ACTIVATED CARBONS PREPARED FROM COFFEE GROUNDS PDF
F. A. Merzeg, N. Bait, I. Akkari, W. Berabou, H. Bir, R. Ladji, N. Dovbash, A. Benselhoub
ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ НА АГРОБІОЦЕНОЗИ PDF
Ф. С. Мельничук, О. В. Гордієнко, С. А. Алєксєєва
HETEROSIS FOR SOME AGRONOMIC TRAITS IN INTERAMPHIPLOID CROSSES PDF (English)
S. P. Mehdiyeva, Sh. U. Khazratkulova
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ГІРЧИЦІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БІОПАЛИВА PDF
І. І. Миколайко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ ЗА ТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL PDF
І. Г. Мироненко, М. П. Косолап
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАРІОЗУ НАГІДОК ЛІКАРСЬКИХ (CALENDULA OFFICINALIS) НА СОРТІ «РАДІО» PDF
Ю. О. Миронова
СОЯ КУЛЬТУРНА – ОБДУМАНЕ РІШЕННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС PDF
Н. А. Мізерна, А. М. Носуля, Н. В. Курочка
БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ МІКРОМІЦЕТІВ В МІКОБІОМІ РИСОСФЕРИ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО PDF
І. І. Мосійчук
ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СИСТЕМ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАХИСТУ НА ПОСІВАХ СОЇ PDF
О. В. Мостипан
ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ІНТРОГРЕСИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
І. І. Моцний, Р. В. Соломонов, В. Д. Орехівський, А. І. Кривенко
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ TRITICUM AESTIVUM L. ДО ЗБУДНИКА TILLETIA CARIES TUL. PDF
Л. А. Мурашко, В. В. Кириленко, О. В. Гуменюк
CORRELATION RELATIONSHIPS BETWEEN SPIKE TRAITS OF TRITICALE COLLECTION SAMPLES PDF (English)
G. D. Musayeva, R. G. Rahimov
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ МИРОНІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРОТИ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ЛИСТОВИХ ХВОРОБ PDF
Т. І. Муха, О. В. Гуменюк
СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СОНЯШНИКА ОДНОРІЧНОГО PDF
А. М. Носуля, Н. А. Мізерна, Н. В. Курочка, В. М. Матус
NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX IN BREAD WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) GENOTYPES AND RELATION WITH YIELD UNDER VARIOUS ENVIRONMENTS CONDITION PDF (English)
İ. Öztürk
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ «HAF»НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ PDF
Р. В. Олепір, О. О. Ласло
ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ ТА БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ PDF
Б. А. Олефіренко
КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ PDF
І. О. Панасюк, Л. М. Бурко
ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
А. В. Панфілова, А. В. Дробітько, А.-М. О. Тарабріна, А. В. Терещенко
УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ PDF
А. В. Панфілова, М. М. Корхова, Н. В. Маркова
ЯКІСТЬ СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СІВАЛКОЮ СЗД–540 В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. В. Панченко, Л. А. Правдива, С. В. Горновська
ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ ТА ГУСТОТИ РОСЛИН НА ПОДУКТИВНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ PDF
О. О. Парфенюк, С. Г. Труш
ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИТРАТ РОЗЧИННИХ ЦУКРІВ У ВУЗЛІ КУЩІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРОТЯГОМ ЗИМОВОГО СПОКОЮ PDF
С. В. Пикало, Т. В. Юрченко
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ КІЛЬКІСНИМИ І ЯКІСНИМИ ОЗНАКАМИ У ГІБРИДНОМУ ПОТОМСТВІ ТА БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ КАРТОПЛІ PDF
Н. В. Писаренко
ВІТЧИЗНЯНИЙ СОРТ ДВОРЯДНИКА ТОНКОЛИСТОГО ‘МОЛОДІСТЬ’ PDF
О. В. Позняк, О. І. Касян, Л. В. Чабан, С. І. Кондратенко
‘ЗАРІЧАНКА 68’ – ЛІНІЯ КВАСОЛІ ЛІМСЬКОЇ ОВОЧЕВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ PDF
О. В. Позняк, О. І. Касян, Л. В. Чабан, С. І. Кондратенко
НОВИЙ СОРТ ОГІРКА ‘ОПТИМІСТ’ PDF
О. В. Позняк, Н. І. Птуха, О. І. Касян
‘ОЗОН 365’ – СОРТ МЛАСКАВЦЯ КОЛОСКОВОГО (ОВОЧЕВОГО) УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ PDF
О. В. Позняк, Л. В. Чабан, О. І. Касян, С. І. Кондратенко
ВПЛИВ ПІДҐРУНТОВОГО КРАПЛИННОГО ПОЛИВУ НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ В ЗОНІ СУХОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. С. Полагенько, С. С. Рой
АГРАРНА НАУКА – ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
М. О. Поліщук, Т. В. Черевко
ВПЛИВ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ПЕРЕЗИМІВЛЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
А. М. Польовий, Л. Ю. Божко, О. А. Барсукова, К. В. Гончар
ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКІВ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
А. М. Польовий, Л. Ю. Божко, О. А. Барсукова, О. С. Івасенко
ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
А. М. Польовий, Л. Ю. Божко, О. А. Барсукова, О. С. Івасенко
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ PDF
А. В. Потапов, М. Б. Грабовський, О. С. Городецький
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
І. В. Правдзіва, Н. В. Василенко
НОВИЙ СОРТ ОГІРКА ‘ТРІУМФ НІЖИНСЬКИЙ’ PDF
Н. І. Птуха, О. В. Позняк, Н. М. Дяченко, О. В. Сергієнко
ОЦІНКИ ФЕРМЕРІВ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
В. М. Пугачов
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ГРУНТІ PDF
В. І. Ратошнюк, В. В. Ратошнюк
МІНЛИВІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛОСУ СОРТІВ І СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. Л. Рисін, О. А. Демидов, Г. Б. Вологдіна, О. В. Гуменюк
ПОТЕНЦІАЛ АДАПТИВНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО (PANICUM VIRGATUM L.) PDF
А. В. Ритченко, І. І. Рожко, М. І. Кулик
ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОТИПІВ ПОЛБИ ТА ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ІНДЕКСАМИ ЗЕРНІВКИ PDF
Р. В. Рожков, Н. П. Турчинова, О. В. Іванов, О. О. Турчинов
АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ PDF
О. П. Розворська
СОРТОВІ РЕСУРСИ КУКУРУДЗИ ЗВИЧАЙНОЇ (ZЕА МАYS L.) PDF
О. А. Руденко, М. М. Таганцова, Н. В. Симоненко
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ PDF
Н. М. Рудавська, О. Ф. Тимчишин, Г. М. Дорота, Л. Л. Беген, В. А. Стефанишин
INHERITANCE OF RESISTANCE TO ERYSIPHE GRAMINIS F. SP. HORDEI IN F1 AND VARIABILITY IN F2 OF SPRING BARLEY HYBRIDS IN THE FOREST STEPPE OF UKRAINE PDF (English)
V Ya Sabadyn
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ ТА ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА PDF
І. Ф. Савченко, П. А. Рихлівський, І. К. Каспрович
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
Н. П. Самець
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯРИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШЕЙ PDF
І. В. Свистунова, О. І. Кіктенко
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРМОВИХ АГРОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СКЛАДУ Й СПОСОБУ ВИКОРИСТАННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С. М. Сидоров, С. П. Голобородько, О. Д. Дубинська
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОЛОСА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У М1 PDF
І. М. Сидорова, Ю. О. Куманська, В. Я. Сабадин
ДЖЕРЕЛА ЧИНИ ПОСІВНОЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОРТІВ ЗА РІЗНИМИ НАПРЯМКАМИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
С. І. Силенко, О. В. Андрущенко
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ ШАЛОТ В УКРАЇНІ PDF
З. Д. Сич, С. М. Кубрак
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МИРОНІВСЬКОГО СОРТОТИПУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ЯРОВИЗАЦІЙНОЮ ПОТРЕБОЮ PDF
А. А. Сіроштан, О. В. Гуменюк
ВИКОРИСТАННЯ КУКУРУДЗИ В ЯКОСТІ БІОПАЛИВА PDF
В. М. Скакун, Є. О. Базиленко, Т. Ю. Марченко
БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ МІКРОДОБРИВАМИ ЗА УМОВ ЗРОШЕННЯ PDF
О. О. Скакун, Т. Ю. Марченко, О. О. Пілярська
СТАН СОРТОВИХ РЕСУРСІВ РАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОНЯШНИКА ОДНОРІЧНОГО (HELIANTHUS АNNUUS L.) У 2023 РОЦІ PDF
І. В. Смульська, Г. А. Дутова, С. М. Михайлик
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ПРОДУКТИВНІСТЬ PDF
О. В. Солонечна, В. А. Музафарова
ВИЗНАЧЕННЯ ФІТОТОКСИЧНОСТІ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
В. І. Стародуб, Є. Д. Ткач, А. А. Бунас
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ HAPLOTHRIPS TRITICI KURDJUMOV НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
Ю. М. Судденко, О. В. Гуменюк, В. В. Кириленко
ФАКТОРИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ PDF
Д. А. Тимофеєва, В. А. Насіковський
ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ МЕЖЕУМКУ PDF
О. Ф. Тимчишин, Н. М. Рудавська, Г. М. Дорота
ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ СОРТІВ СОЇ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ЗА КОМПЛЕКСНОЇ ЕНДОФІТНО-РИЗОБІАЛЬНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ PDF
Л. В. Титова, Г. О. Іутинська, О. Д. Дубинська, С. П. Голобородько
ПЕРЕВІРКА ЗБЕРЕЖЕНОСТІ СОРТІВ НА ЕТАПІ КОМЕРЦІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СОРТІВ PDF
С. О. Ткачик, Н. Б. Голіченко
АНАЛІЗ СОРТІВ ГРЕЧКИ ЇСТІВНОЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ PDF
О. В. Топчій, А. П. Іваницька, С. Л. Чухлєб, Н. П. Щербиніна
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЖИТА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ЧИ ГІБРИДА PDF
В. М. Тоцький, Т. О. Заєць
СТВОРЕННЯ ЛІНІЙ БАГАТОРОСТКОВИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ В СЕЛЕКЦІЇ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ НА ЦЧС ОСНОВІ PDF
С. Г. Труш, О. О. Парфенюк, Л. О. Баланюк
СПЕКТР МІКРОМІЦЕТІВ У МІКОБІОМІ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ РОСЛИН СОНЯШНИКА PDF
Ю. А. Туровнік
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТВЕРДОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Г. Ю. Федоненко
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
М. В. Федоренко, І. В. Федоренко
НОВИЙ СОРТ ЦИБУЛІ ГОРОДНЬОЇ ‘ЧАЙКА’ PDF
Л. П. Фесенко, О. В. Позняк
ЗАХИСТ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ЗАМОРОЗКІВ: ТЕНДЕНЦІЇ У ПАТЕНТУВАННІ РОЗРОБОК PDF
Л. А. Фризюк, Г. А. Чорна, Л. О. Барабаш
ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА УДОБРЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОЇ ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ PDF
В. А. Фурман, О. В. Фурман
ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ PDF
Л. Я. Харченко, М. Ю. Харченко
ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ОКРЕМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР PDF
І. М. Харчук, В. А. Насіковський
ФЕНОТИПОВА І ГЕНОТИПОВА МІНЛИВІСТЬ КІЛЬКОСТІ ЗЕРЕН З ГОЛОВНОГО КОЛОСУ У СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО PDF
С. М. Холод, Ю. Г. Іллічов
МІНЛИВІСТЬ ВИСОТИ РОСЛИН СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНІХ УМОВ РОКУ PDF
С. М. Холод, О. Г. Ільїчов
МОНІТОРИНГ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ НА НАЯВНІСТЬ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
В. О. Цвігун, С. О. Мазур, Н. П. Сус, О. І. Боцула, О. М. Дворецька
ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН ТА РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ СТЕПУ PDF
О. І. Цилюрик, В. О. Тищенко
ВМІСТ ГУМУСУ В ЧОРНОЗЕМАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ PDF
В. І. Чабан, О. Ю. Подобед
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ СОРТ ІНДАУ ПОСІВНОГО ‘БАРВІНКОВИЙ’ PDF
Л. В. Чабан, О. В. Позняк, О. І. Касян, С. І. Кондратенко
МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ТРИТИКАЛЕ З КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК PDF
С. В. Чернобай, В. К. Рябчун, В. С. Мельник, Т. Б. Капустіна, О. Є. Щеченко
ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO РОСЛИН VACCINIUM CORYMBOSUM ‘BLUECROP’ PDF
О. Ю. Чорнобров
ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СТРУКТУРИ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ҐРУНТУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ PDF
М. С. Шевченко, Л. М. Десятник
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК СОРТІВ ДИНІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С. М. Шевченко, Л. І. Синичич, Е. Р. Дьоміна
ВПЛИВ ЗАСОЛЕННЯ НА ОРГАНІЗМ ТА МЕХАНІЗМИ СОЛЕСТІЙКОСТІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ PDF
І. С. Шляхтун, В. М. Гурська, І. О. Діхтяр
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИКОРОСЛИХ ВИДІВ ПШЕНИЦІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ ДО БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ PDF
І. В. Шпакович, Г. М. Ковалишина
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСУХОСТІЙКОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СЕЛЕКЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ PDF
І. В. Шпакович, Р. В. Дереча, Г. М. Ковалишина
ОВОДНЕНІСТЬ ЛИСТЯ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ДОСТИГАННЯ ПЛОДІВ PDF
Л. А. Шубенко, С. С. Шох, Б. В. Скиба
ГРУНТОВА ЕНТОМОФАУНА АГРОБІОЦЕНОЗУ ПШЕНИЧНОГО ПОЛЯ В УМОВАХ НВЦ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ PDF
Н. І. Шушківська
ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТРОКИ ПОЯВИ ОСНОВНОГО ШКІДНИКА ПЕРСИКА В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
І. В. Юдицька
КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ПОСУХОСТІЙКІСТЮ PDF () PDF
Т. В. Юрченко, С. В. Пикало, М. В. Харченко
МОРФОАГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЗВИЧАЙНОГО ОЗИМОГО (HORDEUM VULGARE L.) В УКРАЇНІ PDF
М. С. Юшкевич, О. С. Житомирець, Т. М. Хоменко
АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИТА ОЗИМОГО В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF () PDF
А. В. Ярош, В. К. Рябчун
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОСІВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБРОБЛЕНОГО НАСІННЯ СОЇ У РІЗНИХ ТИПАХ СХОВИЩ PDF
Н. О. Ящук, М. М. Гура
ПОСІВНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКА РІЗНИХ ФРАКЦІЙ PDF
Н. О. Ящук, В. І. Твердомед
THE EFFECT OF GENOTYPE ON GRAIN PROPERTIES OF DIFFERENT MAIZE HYBRIDS FROM SERBIA PDF
V. V. Nikolić, M. Z. Simić, S. M. Žilić, B. D. Sarić, D. L. Milovanović, M. G. Vasić, S. M. Jovanović


Сайт представлено:

Flag Counter